Alice Bah Kuhnke (MP).

Tio gröna förslag till EU:s nya strategi för jämställdhet

2020-03-03 | Alice Bah Kuhnke padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”EU:s nya jämställdhetsstrategi måste inkludera kvinnor från alla samhällsskikt och inte uteslutande fokusera på att stärka vita, välutbildade kvinnor från medelklassen”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Alice Bah Kuhnke är EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och gruppledare för jämställdhetsutskottet, samt återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S) och Malin Björk (V).

På torsdag väntas EU-kommissionen presentera en ny jämställdhetsstrategi. Den kommer vara avgörande för hur vi ska kunna stärka kvinnors rättigheter, i en tid där utvecklingen i flera av EU:s medlemsländer går i motsatt riktning. Vi gröna uppmanar därför kommissionen att ta sitt uppdrag på allvar och listar tio förslag och krav som vi menar är nödvändiga för att möta de hot vi ser.

Under det senaste årtiondet har vi sett en tydlig och organiserad offensiv mot jämställdhet och kvinnors rättigheter på såväl global, som europeisk nivå. Kvinnor i EU:s olika medlemsländer har i nuläget inte ett likvärdigt skydd mot könsrelaterat våld. Skillnaderna mellan medlemsstaternas lagstiftning på området är förvånande stora. Trafficking och slaveri, som i huvudsak drabbar kvinnor, har ökat och för att vända utvecklingen krävs krafttag.

Även den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män är en stor politisk utmaning. Kvinnors inkomster är i hela unionen lägre än mäns. Lönegapet i EU är i dag på 16 procent och pensionsgapet är på hela 36 procent. Det är inte värdigt ett modernt samhälle.

EU-kommissionen presenterade 2015 ett internt arbetsdokument som aldrig blev till en EU-strategi. Nu har vi väntat i fem år på att kommissionen ska ta jämställdhet på allvar.

Kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, har ett stort ansvar för att försöka få igenom en strategi som säkerställer att varje medlemsland tar sitt ansvar, gör slag i saken och ser till att strategin genomförs.

Sverige är, med våra skönhetsfläckar, ett jämförelsevis framgångsrikt land i jämställdhetsarbetet. Andra länder har en lång väg kvar att vandra, och för vissa går utvecklingen i helt fel riktning. Backlashen är bland allt för många medlemsländer ett faktum.

Som gruppledare för den gröna gruppen i jämställdhetsutskottet i Europaparlamentet har jag regelbundna möten med Helena Dallí. När kommissionen på torsdag presenterar den nya jämställdhetsstrategi har vi gröna tio förslag och krav som vi vill att strategin ska omfatta för att på allvar möta de hot mot jämställdheten som vi ser breder ut sig.

  1. Det har varit tydligt från kommissionens sida att vi behöver ha ett tvärsektoriellt jämställdhetsperspektiv på klimatfrågan. Vad som hittills presenterats är för dåligt och långt från tillräckligt. Vi kan bättre.

  2. Kommissionen måste driva på för att alla länder i EU ska redovisa inkomster för att vi ska kunna kartlägga och motverka löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

  3. Vi behöver komma vidare med det blockerade likabehandlingsdirektivet och direktivet om kvinnor i bolagsstyrelser.

  4. Det behövs konkreta åtgärder för att komma till bukt med det könsbaserade våldet. EU måste driva på för att alla länder ratificerar Istanbulkonventionen.

  5. Vi måste jämställdhetssäkra alla EU:s politikområden. Jämställdhet får inte reduceras till enbart en socialpolitisk fråga. Vi måste arbeta tvärpolitiskt med jämställdhetsfrågan, över flera politikområden samtidigt.

  6. När det nu fortfarande finns tid att utforma EU:s långtidsbudget måste jämställdhetsperspektivet integreras på flera områden. På så sätt ser vi till att arbetet för att stärka kvinnors möjligheter och rättigheter får de medel som i framtiden kommer att behövas.

  7. Jämställdheten är på många håll i EU på väg åt fel håll. Jämställdhetsstrategin måste lyfta detta och ge konkreta förslag på åtgärder för hur utvecklingen ska motverkas.

  8. Jämställdhetsstrategin måste innehålla ett särskilt kapitel om sexuell och reproduktiv hälsa. Strategin bör belysa vikten av varje kvinnas rätt och tillgång till hälsovård, mödravård, säkra aborter, sexualundervisning och preventivmedel.

  9. Mer jämlik tillgång till mödravård, äldre- och barnomsorg i alla EU:s medlemsländer.

  10. En feministisk utrikespolitik som aktivt främjar jämställdhet. Vi vill se stärkta resurser till kommissionens externa handlingsplan för jämställdhet (GAP III).

Utan ett tvärpolitiskt och intersektionellt angreppssätt på jämställdheten kommer vi aldrig lyckas. EU:s nya jämställdhetsstrategi måste inkludera kvinnor från alla samhällsskikt och inte uteslutande fokusera på att stärka vita, välutbildade kvinnor från medelklassen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: