En annan vård är fortfarande möjlig. Banderoll från landsomfattande demonstration för bättre villkor i vården 2012.

Uppror samlas i nytt välfärdsinitiativ

2019-12-19 | Ina Blomster padlock

EKONOMI

En stor gemensam välfärdsmarsch för planeras i Stockholm 23 maj 2020 inom ramen för nybildade Välfärdsinitiativet som vill samla alla som arbetar för en förändring av välfärden.
– Politikerna måste börja tala klarspråk, säger Alexander Skytte, lärare och en av initiativtagarna.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-10-16 | Missnöje med vårdpolitiken ritade om den politiska kartan

2018-02-27 | Det måste gå att utkräva ansvar för bristerna i välfärden

2017-05-12 | Protesterna mot stängda vårdplatser fortsätter

2016-09-04 | Drömmen om en annan sjukvård – på liv och död

2015-02-17 | Kvinnor flyr från underbetalda jobb i den offentliga sektorn

2014-09-18 | Barnmorskeupproret har uppnått strategiskt mål

2014-05-28 | Uppsalas vårdpolitik avvisar kvinnors krav

2013-12-06 | Fortsatt kamp mot riskabla arbetsvillkor

2013-04-25 | Underbetalningens tid är slut

2012-02-24 | Doroteaupproret fortsätter

Riksdagsledamöter blir mejlbombade, lärare och läkare samlar till demonstrationer, helt nya skribenter skickar in debattartiklar och utförsäkrade tänder gravljus utanför Försäkringskassan. Fler än 100 000 välfärdsarbetare och drabbade av nedskärningarna i trygghetssystemen är aktiva i olika upprop och uppror på Facebook.

Nyligen bildades Välfärdsinitiativet, en av grundarna är läraren Alexander Skytte.

– Vi ska vara en gemensam plattform för alla grupper som arbetar för en förändring av välfärden. Det krävs engagemang och solidaritet från samtliga områden i välfärden för att det ska lyckas, säger han.

– Föreningen ska samla alla gräsrotsinitiativ under samma paraply. Upproren fortsätter i sin nuvarande form, men Välfärdsinitiativet skapar en samarbetsyta. Vi planerar till exempel en stor gemensam välfärdsmarsch i Stockholm 23 maj 2020. En demonstration som kommer att bli årlig, säger Alexander Skytte.

Hart när alla regioner och kommuner tvingas till nedskärningar 2020 för att hålla budget. Sparkraven är inte nya, anställda inom skola, vård och omsorg har känt av dem i många år. Det är också här sjukskrivningarna är flest – och längst. Många önskar att byta yrke. Andra, som sjuksköterskorna, har i flera år visat sitt missnöje med fötterna. De ratar regionerna och går till bemanningsföretag i stället. Samtliga har kompetenser som det är, eller snart blir, brist på. Många 10 000-tals nya lärare, läkare och undersköterskor behövs de närmaste åren.


Välfärden är en starkt politiserad sektor och i upproren representeras vitt skilda politiska åsikter. Hur hanterar ni det?

– Ja, vi tycker olika i många frågor och vi gör delvis olika analyser, men vi samlas i kravet att stoppa effektiviseringsidealet och nedskärningarna som följer av det. Det ska finnas en balans mellan krav och resurser för oss som arbetar i välfärden, säger Alexander Skytte. Dessutom behöver vi inte formulera lösningarna. Det är inte vår sak.

– Politikerna måste börja tala klarspråk. En uppräkning av budgeten som inte täcker löneökningar och inflation är inte en satsning. Dessutom ska vi inte bekosta varandras eventuella extraanslag. Skolan vill inte ha äldreomsorgens pengar.

Det saknas omkring 90 miljarder för att behålla dagens nivå inom välfärden. Politikerna måste välja, enligt Alexander Skytte.

– Skjuter de inte till de resurser som krävs måste välfärdspersonalens uppdrag minska, säger han. Nu måste politikerna lyssna, vi är 1,3 miljoner anställda som har fått nog.


Avtalsrörelsen 2020 går snart in i slutfasen. Tror du facken får draghjälp av er?

– Att läkare och lärare går ut på gatorna för att protestera är väldigt ovanligt. Det kommer sätta press på dem. De måste kunna leverera.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: