Alice Bah Kuhnke (MP).

Feminism som attribut eller i politisk handling?

2019-12-10 | Alice Bah Kuhnke padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Det finns potential för en progressiv majoritet i EU-parlamentet, tillsammans med oss gröna, som vill se en human och rättvis migrations- och asylpakt”, skriver Alice Bah Kuhnke (MP), som förväntar sig att migrationskommissionären Ylva Johanssons feminism ger avtryck bortom symbolik.

Den uppmärksamme har noterat halsbandet med kvinnotecknet som Ylva Johansson ofta, om inte alltid bär runt sin hals. Att Sveriges nya kommissionär, tillika en av Europas mäktigaste kvinnor, är en uttalad feminist är glädjande. Halsbanden har ett stort symbolvärde. Inte minst i EU-kommissionens korridorer som efter många om och men inte tycks bli så jämställd som ordförande Ursula von der Leyen först annonserade, ivrigt påhejad av de som vill rättfärdiga att de valt en konservativ kristdemokrat till sin främsta företrädare.

Nytillträdd i sin roll som kommissionär med ansvar för EU:s migrationspolitik åkte Ylva Johansson förra veckan, i sällskap med den konservativa vice-presidenten Margaritis Schinas, till Grekland och Turkiet. Med målet att steg för steg lösa upp knutarna i den kontroversiella migrationsfrågan som har resulterat i stora sprickor mellan EU:s länder.

Att Ylva Johanssons första resa går till just dessa länder är inte särskilt förvånande. Det är just här som EU:s bristande politiska vilja konkretiseras som allra tydligast. Det lidande som det emellanåt, lyckligtvis, fortfarande rapporteras om i våra medier, bilder på överfulla gummibåtar och från flyktinglägren utan tillgång till vare sig rinnande vatten eller fungerande toaletter, är de tragiska konsekvenserna av EU:s kapitala misslyckande med att få till en gemensam asyl- och migrationspolitik.

Rapporter från frivilligorganisationer vittnar om kvinnors särskilda utsatthet under sin flykt. För personalen som arbetar på Medelhavets räddningsbåtar hör möten med kvinnor, ibland flickor, som utsätts för de mest fruktansvärda övergrepp, till vardagen. Det är vanligt förekommande att kvinnor under hot tvingas utföra sexuella tjänster för att ta sig själva och sina familjer från konfliktdrabbade områden.

De kvinnor som når flyktinglägren går ett fortsatt svårt öde till mötes. Den senaste rapporten från EU:s revisorer visar på stora brister i levnadsförhållandena i grekiska flyktingläger, så kallade hotspots. Laglösheten som råder i lägren, till följd av överbelamringen, har lett till en ökad känsla av otrygghet. För kvinnor och flickor begränsas vardagen av hotet om sexuellt våld.

EU har hittills lagt nästan 1,3 miljarder euro på finansiering av situationen i Grekland där merparten går till staten för att underlätta deras hantering av migrationsströmmarna. Dessa fantasisummor till trots, är situationen i lägren på de grekiska öarna värre än någonsin.

En migrationspolitik utan effektiva sanktionsmekanismer mot länder som inte tar ansvar, är dömd att misslyckas. Utan en tvingande omfördelningsmekanism riskerar EU att fortsatt ingå tillfälliga tredjelandsavtal med länder som systematiskt och med EU:s tysta medgivande, åsidosätter mänskliga rättigheter samtidigt som flyktingar utsätts för övergrepp och våld.

Ylva Johansson kan inte längre kringgå frågan om att reformera Dublinförordningen i grunden. EU-parlamentet har ställt krav på en sådan reformering och vi gröna förväntar oss att Ylva Johansson tar nya initiativ till att ett sådant avtal kommer på plats. Nu.

Det finns potential för en progressiv majoritet i EU-parlamentet, tillsammans med oss gröna, som vill se en human och rättvis migrations- och asylpakt. Där flyktingar – flickor och kvinnor inkluderade – som flyr till Europa ska behandlas med respekt och aldrig behöva utsättas för inhumana prövningar.

Vi gröna hoppas att Ylva Johansson lyssnar till oss, som vill göra mer. Som vägrar acceptera feminism som ett klädsamt attribut. Jag står fast i övertygelsen om att det finns en väg framåt i en konkretisering av feministisk övertygelse och solidaritet, och jag kommer fortsätta att göra allt som står i min makt för att bilda breda opinioner i parlamentet. Det är jag skyldig våra väljare att göra i deras namn.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: