Domar anger gräns för utsagor om våld och sexuella övergrepp

2019-12-10 | Jenny Rönngren padlock

KULTUR

Stockholms tingsrätt dömer Cissi Wallin för grovt förtal av Fredrik Virtanen i samband med #metoo och Granskningsnämnden fäller både SVT-dokumentären Älska mig för den jag är och SR-dokumentären Hästgården, om en ridlärares sexuella övergrepp mot sina elever för intrång i privatlivet.

Dokumentären Älska mig för den jag är handlar om Josefin Nilsson, som utsattes för misshandel av sin tidigare, icke namngivne men för misshandeln dömde pojkvän. Granskningsnämnden anser likväl att ”mannen var identifierbar för en vid krets av personer som redan kände till förhållandet mellan mannen och kvinnan” och kommer fram till att programmet strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Detta i avsaknad av oavvisligt allmänintresse. I sin anmälan menar mannen att han pekas ut som den som orsakat Josefin Nilssons död och att han borde få ha kommit till tals, men när det gäller saklighet och opartiskhet friar Granskningsnämnden.

Anna-Carin Stenholm Pihl är producent för dokumentären och säger i en kommenterar till Feministiskt perspektiv hon inte kan se hur historien om Josefin Nilsson hade kunnat berättas på annat sätt:

– Ingen av dem var namngivna i pressen på 90-talet när han dömdes för misshandel, hot, överträdelse av besöksförbud. Josefin ville inte hämnas och ville inte att tidningarna skulle namnge utan hon ville skydda alla inblandade och anhöriga, men ändå göra rätt för sig själv och hjälpa andra. Vi tog bort alla detaljer som mannens arbetsplats, typ av skor och dialekt för att undvika identifiering. Den vida krets som sägs känna till detta är svårdefinierad. Vid krets runt Stureplan? Många jag har pratat med ute i landet hade ingen aning om detta eller mannens identitet. Vad människor letar upp på Flashback eller vad som skrivs i sociala medier kan inte vi/jag ta ansvar för.


Angelägna historier

Ansvarige utgivaren, Martin Vårdstedt, skriver till Kulturnyheterna att han är förvånad över beslutet:

Vi frias på två av tre punkter, filmen fälls inte för kravet på opartiskhet eller saklighet, utan för bristande respekt för privatlivet. Det är förstås någonting vi tar till oss, men det förvånar mig ändå. Nämnden anser att mannen är identifierbar i en vid krets genom deras förhållande på 90-talet. Vi gjorde en annan bedömning. Den vidare krets man syftar på fanns inte enligt vår bedömning, förrän filmen fick sitt enorma genomslag i sociala medier. Nu får vi förstås fundera på hur man ska kunna berätta den här typen av angelägna historier framöver.

Även Hästgården, en dokumentärserie i tre delar som belönats med Stora journalistpriset fälls för intrång i privatlivet. Den handlar om hur en ridlärare ska ha begått sexuella övergrepp mot tidigare elever. Att en del av de medverkande framträtt med namn så att ridläraren kunnat identifieras, samt att han varit känd inom en viss krets, ligger till grund för Granskningsnämndens fällning. Andra program i Sveriges radio som tagit upp dokumentären fälls dessutom för opartiskhet då det enligt nämnden inte framgått tillräckligt tydligt att ridläraren nekar till anklagelserna.


Förtalsdom överklagas

På måndagen offentliggjorde också Stockholms tingsrätt sin dom där Cissi Wallin fälls för grovt förtal på grund av utpekandet i samband med #metoo av Fredrik Virtanen som sin förövare. Wallin hade tidigare skrivit offentligt om att hon blivit våldtagen av en ”mäktig medieman”, utan att namnge förövaren.

Inlägget som Cissi Wallin publicerade på Instagram i oktober 2017 har av många beskrivits som startskottet för den svenska #metoo-rörelsen. Stockholms tingsrätt tar fasta på att inlägget fick stor spridning, och dömer Wallin till villkorlig dom och 100 dagsböter om 50 kronor samt ett skadestånd på 90 000 kronor Virtanen. 80 000 kronor utgör kränkningsersättning och 10 000 utgår för sveda och värk.

Fredrik Virtanen har meddelat Kulturnyheterna i SVT att han kommer vidta rättsliga åtgärder mot fler personer som spridit inlägget. Cissi Wallin kommer dock att överklaga domen och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke ser skäl till det. I en analys av domen i Expressen skriver han att:

Den kanske centralaste frågan vid bedömning om försvarligheten i fallet är om Virtanen ska betrakta som tillräckligt offentlig som person. Han var när Cissi Wallin anklagade honom för att ha drogat och våldtagit henne en profilerad reporter och tongivande opinionsbildare. Han bör därför tåla att hans åsikter ställs mot hans påstådda handlingar när de har koppling till hans roll och framträdanden på den offentliga arenan.

Men denna hans roll i offentligheten tonar tingsrätten ned. Hans ställning i offentligheten kan enligt tingsrätten inte anses ha varit ”lika stark som till exempel ledande politikers”. Detta försök till gradering är märklig och oprecis. Vad menar tingsrätten med ledande politiker?

Än märkligare är att tingsrätten i domskälen menar att de uppgifter Wallin lämnat om Virtanen inte har någon koppling till ”hans yrkesroll”. Men hans yrkesroll var att debattera och driva ståndpunkter bland annat om kvinnors rättigheter.

Inte heller tidigare justitiekanslern Göran Lambertz anser det självklart att Wallins publiceringar varit oförsvarliga. I ett blogginlägg på tisdagen konstaterar han att något liknande mål aldrig prövats av Högsta domstolen och skriver bland annat:

Visserligen är det kanske inte önskvärt att ett våldtäktsoffer på eget bevåg berättar offentligt om sin våldtäktsman. Men ska det för den skull vara brottsligt? Det tycker inte jag. Och jag menar att detta borde vara tämligen självklart. De flesta jurister har nog emellertid en annan uppfattning.


Styrkeförskjutning

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, anser att domen är beklaglig och befarar att den ska hindra kvinnor från att bryta tystnaden om mäns våld.

– Domen är ett bakslag och en styrkeförskjutning. I och med att staten driver målet mot Cissi Wallin har gränsen för hur kvinnors erfarenheter får ta plats i vårt samhälle ytterligare tryckts tillbaka, säger Jenny Westerstrand, ordförande för Roks, i ett pressmeddelande.

Gabriella Wolfe, en av initiativtagarna till #metoo-uppropet #intedinhora, skriver på Twitter att hon irriteras av att Virtanen får lika mycket skadestånd som hon fick för det en Anders gjorde mot henne.

”I”m sorry men tycker det är lite oproportionerligt att det anses utgöra lika stor skada att hänga ut någon för våldtäkt som att köpa sex av, supa ner och misshandla ett barn.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: