Oljejättar betalar miljarder för att sabotera EU:s klimatpolitik

2019-11-26 | Christin Sandberg padlock

EKONOMI

En ny rapport visar att bara sedan Paris-avtalet har världens största multinationella gas- och oljejättar Shell, BP, Exxon mobil, Total och Chevron lagt nästan tio miljarder kronor på lobbying och åtgärder för att motverka åtagandena.

”De håller mer än ett möte per vecka för att påverka EU:s beslut i frågor som rör klimat och energi”, skriver författarna till rapporten som beställts av Corporate Europe observatory, Food and water Europe, Jordens vänner och Greenpeace EU.

Det globala klimatavtalet, kallat Parisavtalet, trädde i kraft den 4 november 2016 och innebär en överenskommelse om minskade utsläpp av växthusgaser och stöd till de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Kartläggningen visar att de fem oljejättarna har 200 anställda lobbyister i Bryssel. Och att de har hållit 327 möten på hög nivå med EU-kommissionärer sedan Jean-Claude Juncker blev ordförande för EU-kommissionen 2014.


Köper inflytande

Underlaget för studien är uppgifter som företagen själva lämnat till EU:s transparensregister för lobbying och EU-kommissionens offentliga möteskalender.

– Stora förorenare som Shell, BP och deras lobbygrupper har försenat, försvagat och saboterat EU:s handlingskraft i klimatpolitiken på grund av de stora summor de lagt på lobbyverksamhet. Över en kvarts miljard under det senaste decenniet köper en hel del tillgång till och inflytande i Bryssel, säger Pascoe Sabido från Corporate Europe observatory.

Det har bidragit till att urvattna åtgärder för att främja förnybar energi och energieffektivisering och nå växthusgasmålet och samtidigt sett till att säkerställa fortsatt lukrativa subventioner för fossila bränsleindustrin, menar rapportförfattarna.

Det i sin tur har bidragit till en vinst på närmare 800 miljarder kronor 2018 för de fem största gas- och oljejättarna. Samma företag var ansvariga för 7,4 procent av de globala växthusgasutsläppen mellan 1988 och 2015.

– Vi är väldigt tydliga med vårt stöd till Parisavtalet och vilka steg vi tar för att hjälpa till att nå samhällets behov av mer och renare energi, skriver Anna Golub, talesperson för Shell på Londonkontoret, till Feministiskt perspektiv.

Hon fortsätter:

– Vi ber inte om ursäkt för att vi pratar med beslutsfattare och tillsynsmyndigheter runtom i världen för att göra vår röst hörd i avgörande ämnen som klimatförändringar och hur man hanterar dem.Föreslår brandvägg

I kampanjen Fossilfri politik som runt 200 civilsamhällesorganisationer står bakom ställs krav på att gas- och oljeindustrin hålls utanför politiken.

– Att lobbyister från tobaksindustrin ska förhandla om våra hälsolagar är i dag otänkbart, och på samma sätt bör vi hantera lobbyister som representerar den fossila bränsleindustrin. Sätta stopp för privata möten, mysiga tillställningar och svängdörrar och stänga fossilindustrin ute från den politiska beslutsprocessen rörande klimatkrisen, säger Frida Kieninger från Food and water Europe.

Klimat och energipolitik måste bedrivas i allmänhetens intressen, menar rapportförfattarna. För att uppnå detta föreslår de bland annat: att det uppförs en brandvägg som skyddar de demokratiska institutionerna från och utestänger de fossila bränsleföretagen, att man ser till att förhindra intressekonflikter mellan politiker och fossilindustrin och slutar ge förtur till multinationella företag i fossilindustrin.

Organisationerna kräver också att företagen som driver på klimatförändringarna, och bryter mot mänskliga rättigheter genom att orsaka miljöförstöring och död där de är verksamma, ska ställas till svars för sin verksamhet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: