Vi vill se en förändring nu!

2019-11-25 | Undertecknarna padlock

OPINION

”Hälften av vår befolkning får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda och garanterade, så länge våldet mot kvinnor fortsätter”, skriver en rad kvinnorätts- och anhörigorganisationer i ett öppet brev till berörda politiker med anledning av internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.

Till berörda politiker och tjänstemän, justitieutskottet, justitiedepartementet, arbetsdepartementet och Jämställdhetsmyndigheten.


Upprop angående kampen mot mäns våld mot kvinnor

Med anledning av internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november, samt utifrån Sveriges ratificeringar av FN:s kvinnokonvention och Istanbulkonventionen, går våra nedanstående krav i linje med konventionernas förpliktigande. Vi, nedanstående undertecknare, kräver att ni ansvariga för lagstiftning och brottsbekämpning omgående vidtar de åtgärder som krävs för att leva upp till jämställdhetsmål nr 6 (Mäns våld mot kvinnor ska upphöra).

Alla vi överlevare, anhöriga, närstående, organisationer och sakkunniga i civilsamhället som drabbas och tillsammans möter mäns våld mot kvinnor i vårt land, nöjer oss inte längre med tomma ord och planer. Vi vill se en förändring. Nu! Bakgrunden till våra krav är att vi, trots mål och planer, inte ser någon förändring i praktiken.

Ni, våra folkvalda tillsammans med sakkunniga inom rikspolitiken, har ett ansvar. Om vi ska avskaffa våldet mot kvinnor enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter, är det hög tid att gå från ord till handling. Sekler av kvinnoförtryck i olika former måste få ett slut. Kvinnokonventionens artiklar förpliktigar.

Hälften av vår befolkning får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda och garanterade, så länge våldet mot kvinnor fortsätter. Utredningar, statistiska underlag, fakta och erfarenheter har vi samlat i decennier. Vi får inte låta nya utredningar skjuta på processer. Nu krävs handling!

I det fortsatta arbetet med att förverkliga alla fina handlingsplaner, strategier etc. har vi överlevare, anhöriga, närstående, organisationer och sakkunniga i civilsamhället viktig kunskap att bidra med. Vi vill bli lyssnade till!

Med vänlig hälsning

UNDERTECKNARNA:

Advokatbyrån Roder

Veronica Johansson, advokat

Alla Kvinnors Hus

Ann Isaksson, verksamhetschef och f.d. polis

ATSUB - Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn

Ellinor Erenrot

Dejemyr Consulting AB

Kerstin Dejemyr, sakkunnig och f.d. polis

FATTA

Freezonen – kvinno/tjej – och brottsofferjouren

Susanna Udvardi, kvinnoaktivist och verksamhetsansvarig

Föreningen Lex Lotta

Maria Hallenius Henrysson, verksamhetsansvarig

Insamlingsstiftelsen Respira #vibrytertystnaden

Pia Eklund, ordförande och verksamhetsansvarig

Ann-Catrin Andersson, styrelseledamot

Ulrika Bergström, styrelseledamot

Frida Sjöström, styrelseledamot

NCEV - Nationellt Centrum mot mänsklig Exploatering och Våld

Elena Timofeeva, grundare av NCEV

NNV - Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer

Åsa Ingnell, närstående

Kjell Corneliusson, närstående

Annelie Javeblad, närstående

Nog Nu

Stella Hildén, verksamhetsansvarig

Novahuset – Linköping

Paulina Bengtsson

nxtMe

Lena Morin Nilsén, generalsekreterare

Matilda Aguilar, stödverksamhetskoordinator

Karin Lundström, verksamhetskoordinator

Betul Erdogdu, kommunikationskoordinator

Organisationen MÄN

Alán Ali, ordförande

Rise – Riksföreningen mot incest och anda sexuella övergrepp i barndomen

Hermine Holm

ROKS

Jenny Westerstrand, ordförande

SOMAYA – kvinno- och tjejjourer

Eman Hussein, utbildningsansvarig

Stiftelsen Tryggare Sverige - en politiskt och religiöst oberoende tankesmedja

Magnus Lindgren, generalsekreterare

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Åsa Grimlund Milltoft, verksamhetschef

Johanna Bruno, föreståndare

Stjärnjouren - Sundbybergs trans- och tjejjour

UNIZON

Zandra Kanakaris, förbundsordförande

Olga Persson, generalsekreterare

Wonsa – World of no sexual abuse

Gita Rajan, medicinskt ansvarig och verksamhetschef Klinik & Forskning

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: