Adoptionscentrum svarar Maria Fredriksson

2019-10-14 | Adoptionscentrum padlock

OPINION

RELATERADE ARTIKLAR:

2019-10-16 | Mina frågor förblir obesvarade

2019-10-11 | Är du rädd för ditt eget barn, Adoptionscentrum?

Förbundet Adoptionscentrum är en ideell förening. Förbundet har via sin auktorisation förmedlingsplikt och de statsbidrag förbundet mottar är öronmärkta för internationell adoptionsförmedling.

Medlemsverksamhet och service till adopterade/adoptivföräldrar finansieras av medlemmarna. För oss är det därför självklart att de som använder sig av organisationens tjänster också är medlemmar i förbundet. Adoptionscentrum har avsatta medel för att stötta adopterade som vill starta en röttersökning. Den avgift som tas ut utgör ungefär en tiondel av den faktiska kostnaden.

Adoptionscentrum verkar också för att samhället ska ta sitt lagstadgade ansvar för råd och stöd till adopterade och adoptivföräldrar efter adoption, så kallad PAS, en fråga som engagerar många av förbundets medlemmar.

Adoptionscentrum har aldrig uteslutit någon medlem ur förbundet.

Adoptionscentrum har sedan 2013 blockerat åtta personer och en sida från förbundets Facebooksida.

Vi förbehåller oss också rätten att dölja eller ta bort inlägg som vi bedömer inte följer de regler som finns för sidan. Det rör sig generellt om enstaka inlägg varje månad. För en överväldigande majoritet av sidans följare är detta inte ett problem.

Adoptionscentrum svarar löpande på frågor från såväl adopterade som adoptivföräldrar, oavsett om de är medlemmar eller inte. Sedan flera år tillbaka har vi också kontinuerligt svarat på en mängd frågor från Maria Fredriksson. Vid ett tillfälle har vi föreslagit ett fysiskt möte eller samtal istället för konversation i skrift. När Maria avböjde insisterade vi inte, utan respekterar hennes inställning och fortsätter att svara skriftligt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: