Annika Hirvonen Falk (MP).

Arbetsmarknadsutskottet föreslås få nytt namn

2019-10-08 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Med inspiration från Finlands riksdag föreslår riksdagsledamoten Annika Hirvonen Falk (MP) att det svenska arbetsmarknadsutskottet byter namn till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet. Ett syfte är att synliggöra det faktum att utskottet har övergripande ansvar för jämställdhetsfrågorna.

Annika Hirvonen Falk valdes förra veckan till jämställdhetspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Hon lämnade också in en motion om namnbyte för arbetsmarknadsutskottet. Detta efter besök av Finlands arbetslivs- och jämställdhetsutskott i det svenska arbetsmarknadsutskottet den 12 september.

I motionen konstaterar Hirvonen Falk att ansvarsuppdelningen var slående lik mellan utskotten i Sverige och Finland, med samma utskott som ansvarar både för arbetsmarknad och det övrgripande arbetet för jämställdhet:

”Trots att Sverige ofta rankas i topp vad gäller arbete för jämställdhet i världen synliggörs detta arbetsområde inte i riksdagens interna organisation. Med inspiration från Finlands riksdag föreslår jag därför att arbetsmarknadsutskottet byter namn till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet.”


Vilken betydelse skulle namnändringen få?

– Namnändringen skulle understryka betydelsen av jämställdhetsfrågorna i riksdagen och synliggöra det övergripande ansvar som redan i dag ligger på arbetsmarknadsutskottet.


Finns det fördelar i Finland, som du har kunnat ta fasta på?

– När Finlands arbetslivs- och jämställdhetsutskott besökte Sverige så upplevde jag att de hade ett mycket starkt fokus på jämställdhetsfrågorna. De besökte bland annat Jämställdhetsmyndigheten och vid vårt gemensamma möte fick frågor om just jämställdhet större utrymme än vad jag kanske förväntat mig. Om det har med namnet att göra är såklart inte möjligt att avgöra.


Vad tror du om möjligheterna att få majoritet för förslaget?

– De flesta motioner avslås, men denna handlar ju inte om budgetprioriteringar och borde inte kräva några avancerade utredningar. Jag hoppas att fler partier tycker att det är en bra idé som riksdagsstyrelsen kan ta vidare.

Motionen är inlämnad och kommer att behandlas under riksdagens vårtermin. Skulle den gå igenom blir det inte första gången ett utskott får nytt namn. Ett exempel är när jordbruksutskottet bytte namn till miljö- och jordbruksutskottet. Det är nu 20 år sedan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: