Jytte Guteland (S).

Aspirerande EU-kommissionärer har skäl att vara nervösa

2019-10-01 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”För många av oss ledamöter är löftet om att höja klimatambitionen och takten för utsläppsreduceringarna det tydligaste löftet vi gav väljarna. Nu måste detta också ske”, skriver Jytte Guteland (S) som kommer samordna miljöutskottets utfrågningar av nya EU-kommissionärer.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Alice Bah Kuhnke (MP) och Gudrun Schyman (Fi).

Kommande två veckor arbetar jag med att samordna arbetet i miljöutskottet med utfrågningar av de föreslagna framtida kommissionärerna. Min roll är både att ställa relevanta frågor till de ansvariga kommissionärerna för klimat, miljö och hav samt hälsokommissionären, men också fördela frågor till övriga ledamöter från min partigrupp i miljöutskottet. Arbetet kan tyckas byråkratiskt och tekniskt, men i praktiken får det stor betydelse i vilken riktning parlamentet pekar under utfrågningarna.

Kandidaterna till kommissionärsposterna är nervösa just nu och det ska de vara. Utfrågningarna är på allvar. För oss i parlamentet är utfrågningarna mycket viktiga för att tillgodose vilken inriktning kommissionen kommer att ta och därmed säkra att den följer medborgarnas vilja från EU-valrörelsen. Det är ju tydligt att valrörelsen innebar att klimatfrågan prioriterades högre än tidigare.

För många av oss ledamöter är löftet om att höja klimatambitionen och takten för utsläppsreduceringarna det tydligaste löftet vi gav väljarna. Nu måste detta också ske. Vi måste ha en kommission som lägger klimatförslag så att vi kan leva upp till vallöftena! 

Jag är så innerligt glad för Fridays for future och Greta Thunbergs världsomspännande kraft för klimatet. Den pressar också de politiska företrädare som annars inte läst de vetenskapliga rapporter som ungdomarna hänvisar till. Förra veckan släppte FN:s klimatpanel IPCC ännu en larmrapport om klimatet och haven och även denna gång tvingades de konstatera att läget är ännu värre än vi tidigare känt till.

De frusna delarna av planeten smälter ännu snabbare än vi har känt till. Det medför ännu snabbare och mer dramatiska havsnivåhöjningar. IPCC rapporterar att vi kan tvingas uppleva havsnivåhöjningar på en meter år 2100 om vi inte får ner klimatutsläppen snabbare.

EU är en av världens viktigaste aktörer för att nu minska utsläppen. Det finns flera skäl till detta. Dels att vi både historiskt och i dag har stort ansvar för de klimatutsläpp som värmer upp vår planet. Vi har ett moraliskt ansvar. Samtidigt är vi faktiskt just nu den globala aktör som gjort mest för att förverkliga Parisavtalet i konkret lagstiftning och vi har därmed haft en moralisk fördel i förhandlingar med andra länder och kontinenter.

Inför utfrågningarna av blivande kommissionärer ska jag och den socialdemokratiska gruppen fortsätta att driva på så att EU ökar takten och höjer sina klimatmål till år 2030. Nuvarande mål – på 40 procents CO2-reduktion – kommer inte längre att räcka för att vara pådrivande vare sig inom EU eller gentemot tredje land. 

FN:s klimatpanel visar att vi måste öka takten om vi ska säkra livet på jorden för våra barn. Barnen och ungdomarna har själva förstått detta. Nu gäller det att detta budskap når EU-kommissionen och att denna förstår att de måste bli den mest klimatvänliga kommissionen EU någonsin haft och världen någonsin sett. Inget annat duger. 

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: