Regeringens mest populära minister avgår

2019-09-06 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Inte många minuter efter beskedet om utrikesminister Margot Wallströms avgång toppade hennes namn listorna över trendande ämnen i sociala medier.
– Det är oerhört tråkigt och oväntat att utrikesministern avgår nu, mitt i en mandatperiod, säger Elin Liss, tf generalsekreterare för IKFF.

Det är i en stor intervju med Dagens nyheter som Margot Wallström först lämnar beskedet att hon vill avgå efter fem år som utrikesminister. Hon motiverar sin avgång med att hon vill tillbringa mer tid med familjen – man, barn och barnbarn – som hon under lång tid levt mer eller mindre åtskild från. Att hon inte passade på i samband med regeringsombildningen efter valet 2018 förklarar hon i Sveriges radio med det oroliga politiska läget:

– Jag ville inte lägga sten på börda och inte heller skapa osäkerhet kring vem som är utrikesminister.

Statsminister Stefan Löfven hyllar sin avgående minister, bland annat för att Sverige under hennes tid kunde ta plats i FN:s säkerhetsråd.

– De här fem åren har varit omvälvande i världspolitiken. I denna oroliga omvärld har Wallström alltid stått upp för jämställdheten och jämlikheten, för diplomatin och freden. Jag tror att det är en förklaring till att hon är så omtyckt och respekterad – både i Sverige och i världen, säger Löfven i en kommentar.


Imponerande uthållighet

IKFF:s tillförordnade generalsekreterare Elin Lissd konstaterar att Wallström varit central och drivande i regeringen för en feministisk politik. Att hon ständigt visat på ett modigt ledarskap, och som utrikesminister satte kvinnor, fred, säkerhet, nedrustning och konfliktförebyggande arbete högt på agendan.

– Hennes feministiska utrikespolitik har inspirerat världen över och hon har satt fokus och lyssnat på kvinnorättsaktivisters erfarenhet och expertis. För IKFF har hennes engagemang och kunskap varit mycket värdefull. Hon har öppnat upp dörrarna till utrikesdepartementet för civilsamhället och vi har under de senaste åren haft en mycket god dialog. Trots att vi inte alltid har varit överens har vårt utbyte alltid varit präglat av konstruktivitet och stor respekt, säger Elin Liss.

IKFF har följt den feministiska utrikespolitikens utveckling och politiska handläggaren Gabriella Ihrsten vrider och vänder på begreppet i en artikel. När det gäller Wallströms efterträdare betonar Liss vikten av att hen behåller den feministiska utrikespolitikens inriktning:

– Vi förväntar oss att personen ska ha god kunskap kring frågorna och särskilt kvinnor, fred, säkerhet, nedrustning och konfliktförebyggande arbete. Det vore en stor förlust om detta arbete avbryts. Vi hoppas att den nya utrikesministern vågar ta i målkonflikterna som finns i den feministiska utrikespolitiken vad gäller bland annat vapenexporten och kärnvapen. Vår förväntan är också att den öppna dialogen med civilsamhället kommer fortsätta och att de vars liv påverkas av den svenska utrikespolitiken står i fokus.

Carina Ohlsson, ordförande för S-kvinnor riktar sig direkt till Margot Wallström i ett inlägg på Facebook, där hon skriver:

”Feministisk utrikespolitik, nedrustning, motverka sexualiserat våld mot kvinnor både i krig och fred, EUs kemikaliepolitik, Klimatutmaningen – ja listan kan göras lång när det handlar om Margot Wallström. Jag och S-kvinnor hoppas naturligtvis att du finns kvar i politiken! Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, vi överger aldrig frågorna!”

Från Europaparlamentet tar Heléne Fritzon (S) emot nyheten ”med förståelse och respekt” och hänvisar till Wallströms två perioder som EU-kommissionär 1999-2010.

– Jag ser fram emot att som Europaparlamentariker föra vidare de visioner om kvinnors rättmätiga inflytande i samhället och det viktiga klimatarbete som Margot Wallström så framgångsrikt har drivit, säger Heléne Fritzon.

Centerns partiledare Annie Lööf skriver på Twitter:

”Wallström har en imponerande uthållighet som politisk ledare nationellt och globalt under 40 år. Vi har tyckt olika ibland,men jag hyser stor respekt för hennes engagemang för jämställdhet, fred-o konfliktlösning och miljö. Tack @margotwallstrom för alla år i demokratins tjänst!”

Men bland de många inläggen i sociala medier är tonen bitvis hätsk och en stor del är så hatiskt att #jagärhär, gruppen som aktivt går in för att bryta spridningen av hat, startat en gemensam aktion i både kommentarsfält och på Twitter.


Negativ känsla

I DN-artikeln berättar Margot Wallström om sina fyra huvudpunkter vid tillträdet: fred och säkerhet i vårt närområde, FN i fokus, folklig förankring och feministisk utrikespolitik. Hon tycker att regeringen levererat på samtliga punkter.

– För mig är den feministiska utrikespolitiken ett demokratiprojekt, men det är också utrikespolitik. Vi vet att fler kvinnor betyder mer fred. Om kvinnor är med i fredsprocesserna så varar de längre. Det är en av de insikter jag tycker att vi har fått förstärkt under de här fem åren, säger hon till DN.

Andra insikter hon lyfter fram är att länder inte ska isoleras och hur viktigt det är att inte skapa klyftor mellan människor. Hon visar också upp ett hästskoformat smycke som hon bär:

– Jag har sett att det finns knäppskallar på Twitter som säger: är inte det där en muslimsk symbol? Detta har Efva Attling gjort och det fick jag av mina barn när jag tillträdde för fem år sedan: Det står ”take no shit”. Jag har burit det sedan dess.

– Jag tycker också att det är det som Sverige har gjort under de här åren. Vi har verkligen stått upp när det blåst som tusan, och vi gjorde det även för Palestina och tvåstatslösningen. Det känner jag mig stolt över.

När hon beskriver den globala utvecklingen under tiden som utrikesminister är det i dystra ordalag:

– Det var en helt annan situation då för fem år sedan. Det var några år när vi fick till stånd Parisavtalet, överenskommelser om hållbarhetsmålen och det var mycket mer av framtidstro. Efter det här har det blivit mer alarmistiskt och gått i fel riktning. Då var fortfarande Obama president – nu har vi Trump. Och vi har Brexit. Klimatrapporterna blir också mer och mer domedagsliknande. Vi har själva varit med om de värsta skogsbränderna på mer än 200 år. Det här gör att det blir en väldigt negativ känsla av vart världen är på väg. Vi ser också att det är fler länder som ifrågasätter frihandel. Allt det här som vårt välstånd har byggt på i så hög grad är nu ifrågasatt, inklusive internationellt samarbete.

Nu blir det efterträdarens sak att hantera. Redan på tisdag, i samband med regeringsförklaringen, väntas Stefan Löfven lämna besked om en efterträdare, vilket också blir avgörande för när Wallström kan lämna uppdraget.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: