Farida al-Abani.

Vår feminism vill lyfta alla

2019-08-30 | Farida Al-Abani padlock 1

OPINION

”Vår feminism ser inte bara till kön utan även avgörande delar av vårt samhälle och människor så som klass, rasifiering och funktionalitet för att nämna några av de viktigaste”, skriver Farida Al-Abani (Fi) med anledning av ett utspel från Benjamin Dousa, ordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Farida Al-Abani är en av Feministiskt initiativs två partiledare.

”Isabella Löwengrip behövs i den svenska debatten. Hennes blotta existens gör större nytta för jämställdheten i Sverige än vad Feministiskt initiativ någonsin gjort”, skriver Benjamin Dousa i SvD den 25 augusti. Jag välkomnar Dousas engagemang. Det är dock uppenbart att vi har olika syn på vilka frågor feminismen ska prioritera och för vem feminismen främst behövs.

”Vi är människor, inte maskiner”, stod det på ett av plakaten på Undersköterskeupprorets demonstration 22 augusti, en demonstration som ägde rum i flera delar av landet samtidigt. Syftet med upproret är att visa på allvaret i denna grupps akut ohållbara arbetsvillkor. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är 92 procent av undersköterskorna kvinnor.

Vår arbetsmarknad är starkt könssegregerad och löner, anställningsform och andra villkor är systematiskt sämre inom de yrkesgrupper där kvinnor är i majoritet. Svenska kvinnor jobbar enligt SCB fler timmar än svenska män, när man räknar in det obetalda arbetet. I ljuset av detta blir det närmast stötande när Dousa hävdar att ”Det som behövs är en hel generation av tjejer som säger: ’Jag jobbar faktiskt!’”

Fler kvinnor är överkvalificerade på sina arbeten än män, fler jobbar ofrivilligt deltid, fler jobbar mycket mer med obetalt omsorgsarbete och hälften av alla kvinnor som nu går i pension blir fattigpensionärer. Ser vi till födelseland så skiljer detta ännu mer.

När Löwengrip kommenterar Dousas ledare på sin blogg skriver hon själv ”Hur får vi fler kvinnliga företagare? Hur får vi fler kvinnor att äga mer?”

Vår feminism prioriterar inte att enstaka kvinnor i medel- och överklassen ska krossa glastak, eftersom det bygger på att andra kvinnor sopar upp skärvorna. Ja till ett jämställt näringsliv, men vår feminism vill lyfta alla – kvinnor, icke-binära men även män ur arbetarklass och marginaliserade grupper.

Detta vill vi åstadkomma genom genomgripande reformer som arbetstidsförkortning, ett rättvist pensionssystem, avskaffande av diskriminering på arbetsmarknaden. Kön är inte alltid viktigast. De flesta av oss är privilegierade i vissa avseenden och missgynnande i andra. Vår feminism ser inte bara till kön utan även avgörande delar av vårt samhälle och människor så som klass, rasifiering och funktionalitet för att nämna några av de viktigaste.

Problemet är inte att Löwengrip äger utan att skillnaden i inflytande och ägande är så stor mellan en vd och andra anställda. Om Löwengrip invest blev ett medarbetarägt kooperativ så hade det direkt blivit fler ägare. Men den omfördelningen och demokratiseringen kanske inte är intressant för Dousa och Löwegrip?

När Moderaterna har makten lägger de reformer som flyttar pengar från kvinnor som grupp till män. Det handlar inte bara om att dränera välfärden på resurser så att undersköterskor inte kan få en vettig lön, det handlar om att de aktivt ökar gapet i disponibel inkomst.

Att slopa förmögenhetsskatt, att ta bort fastighetsskatt, att införa jobbskatteavdrag. Det är alla reformer som gynnar män och ökar den ekonomiska klyftan till kvinnor som grupp. På andra sidan finns fattigpensionärer, de utförsäkrade ur sjukförsäkringen, de ensamstående föräldrarna som får det sämre.

Vilket kön och vilken klass tror Dousa dominerar där?

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20190904 - gudrun tiberg

Bra rutet! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: