Stockholm pride kände inte till att surrogatförmedlingen Tammuz skulle medverka som utställare i årets Pride park.

Protest mot närvaron av surrogatförmedling på Pride

2019-08-16 | Jenny Rönngren padlock 1

INRIKES

Lovisa Jernberg och Alva Jonåker är kritiska till att surrogatförmedlingen Tammuz tillåts medverka i pride, men när de försökte uttrycka sin uppfattning inne på Pride park blev stämningen hotfull. Stockholm pride hoppas nu på dialog och debatt i frågan som delar hbtq-rörelsen.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-05-01 | Stor risk för exploatering av kvinnor i surrogatindustrin

2017-08-15 | Handmaid-protest mot surrogatförmedling

2016-02-24 | Nej även till altruistiskt surrogatmödraskap

2015-05-15 | Kvinnolobbyn står kvar bakom kontroversiellt upprop

2013-03-01 | Statligt råd positivt till surrogatmödraskap

2012-10-26 | Med fokus på surrogatmödrar

2012-03-16 | Regeringen ska utreda surrogatmödraskap

2011-08-05 | Feminism och moderskap – sammanfattning av het debatt

2011-03-11 | Feminister om surrogatmödraskap

Lovisa Jernberg och Alva Jonåker har deltagit i flera demonstrationer mot surrogatindustrin och försöker hålla koll på hur Tammuz marknadsför sig. Tammuz är en israelisk surrogatförmedling och 2016 startades filialen Nordic surrogacy. Det var först på torsdagen i prideveckan i Stockholm som Jernberg och Jonåker genom Facebook såg att de ställde ut i Pride park.

– Vi var flera som skrev till Stockholm pride och ifrågasatte, men var inte nöjda med svaren vi fick från dem. Därför bestämde vi oss på fredagen att det var viktigt att gå dit och ta debatten och göra folk medvetna om att kvinnohandel sker på Stockholm pride, förklarar de.

Avsikten var att sprida information till förbipasserande utanför Tammuz tält och med sig hade Lovisa Jernberg och Alva Jonåker flygblad och en skylt där det stod ”fattigdom + kvinnohat = surrogat”. Skylten fick de inte ta med sig in. Däremot flygbladen som de tog med till tältet där Tammuz ställde ut och gav flygblad till några män som satt utanför.

– Vi hann inte dela ut fler än så innan två män flugit upp på fötter och ställt sig över oss, börjat skrika glåpord och putta mig, berättar Lovisa Jernberg.

Enligt Jernberg och Jonåker var Tammuz svenska chef Eduardo Afonso på plats när detta skedde och sade att han skulle få dem utslängda ur parken. Själv bekräftar Afonso i inlägg på Tammuz nordic surrogacys Facebooksida att han gick för att hämta vakter, men tillbakavisar att våldsamheter förekommit.


Lovades återkopplning

Varken aktivisterna eller männen blev utslängda. Däremot gav vakterna instruktioner om att Lovisa Jernberg och Alva Jonåker inte fick vistas nära Tammuz, ta några fler diskussioner eller dela ut några fler flygblad då det inte var ”rätt forum” att kritisera surrogatmödrarskap.

– Vakterna kom när männen fortfarande skrek och betedde sig hotfullt mot oss, så då hann vi inte prata med några fler.

I stället delade de ut flygblad och pratade med ett 80-tal besökare i andra delar av parken.

– De flesta – i alla fall lesbiska – tyckte det var helt sjukt att Tammuz fick göra reklam för kvinno- och barnhandel samt att männen utanför Tammuz och säkerhetsvakterna betett sig uruselt mot oss.

Efter att ha förts bort av vakterna pratade Lovisa Jernberg och Alva Jonåker också med några i informationstältet, som delade deras upprördhet över bemötandet. De fick också prata med en i styrelsen för Stockholm pride.

– Då blev vi bra bemötta vilket vi är glada över. Vi blev även lovade återkoppling via våra privata mejl, men det har inte skett än. Då denna händelse har spridit sig så pass mycket hoppas vi på ett uttalande angående detta från Stockholm Prides styrelse, samt att de tar avstånd från människohandel vilket de ännu inte gjort.


Olika uppfattningar ska kunna mötas

I år var tredje gången som Tammuz nordic surrogacy ställde ut i Pride park. 2017 och 2018 hade företaget avtal med Stockholm pride, men valde på grund av ändrade villkor att inte teckna avtal 2019. I stället medverkade Tammuz i tidningen QX tält i Pride park. Enligt QX förlagschef Jon Voss sågs inte Tammuz medverkan som problematisk, just med tanke på att de redan varit på plats under flera år. Medverkan innebär inte att QX tar ställning, menar Voss.

– QX som media tar inte ställning i själva frågan utan har som uppgift att skriva om hbtq-samhällets olika delar och dess olika uppfattningar ibland annat denna fråga. Som jag skriver i den artikel vi har publicerat så anser vi att de som deltar i debatten om surrogatmödraskap skall ges möjlighet att uttrycka sig via våra media, redaktionellt och genom till exempel annonser och eventmedverkan.

När det gäller uppgifterna om hotfull stämning och våldsamt bemötande, konstaterar Jon Voss att han själv inte var på plats i tältområdet, och att de han talat med och som arbetade med QX verksamhet hade heller inte uppfattat händelsen.

– Rent allmänt är Pride park en plats där människor skall mötas och självklart skall olika uppfattningar kunna framföras, men just vad som hände i detta fall har jag ingen bild av, säger han.


Bristande kommunikation

Stockholm pride skriver i ett uttalande att kommunikationen brustit, men att det inte går att säga huruvida utgången blivit annorlunda om diskussion förts. Samtidigt välkomnar Stockholm pride engagerade att delta i arbetet med föreningens värdegrund. Feministiskt perspektiv ställde några frågor till Stockholm prides ordförande, Vix Viktoria Herjeryd:


Hur ser du/ni på uppgifterna om hånfullt, hotfullt och våldsamt agerande av företrädare för Tammuz, men i viss mån även Pride parks ordningsvakter?

– Personerna som pratade med aktivisterna utanför Tammuz tält var besökare till tältet och ej utställare. Vi talade med aktivisterna samma kväll, och med ordningsvakterna ifråga, och ordningsvakterna har ej uppfattat våldsamt beteende såsom knuffar eller liknande. Ordningsvakternas jobb är att upprätthålla ordning på platsen och aktivisterna avvisades från platsen, men fick vara kvar i Pride park.


Kan ett beslut som ger Tammuz grönt ljus att medverka ses som att Stockholm pride tar ställning för kommersiellt surrogatmödraskap, och är det i så fall ett problem?

– När styrelsen tar beslut kring en aktörs medverkan på Stockholm pride gör vi detta utifrån föreningen Stockholm prides syfte och värdegrund och dessa beslut innebär inte att vi tar ställning i den politiska sakfrågan. Vår roll är att vara en religiöst och politiskt obunden plattform för hbtq-frågor.


Enligt Tammuz gjorde Stockholm pride ändringar i utställar-avtalet som medförde att förmedlingen, efter att ha medverkat 2017 och 2018, först hade valt att avstå medverkan 2019. Stämmer detta, och vad hade ändrats i avtalet?

– Den aktuella aktörens medverkan skulle enligt föreningens policy varit föremål för diskussion och beslut i styrelsen innan en medverkan kunde vara aktuell under något av åren. Så har tyvärr inte fallet varit och denna brist kommer vi åtgärda till kommande festival. Gällande justeringar i avtalet har vi fått information från marknadsavdelningen att vi hade dialog med Nordic surrogacy och att det handlade om justeringar bland artiklar och priser.


Strider samarbeten av det slaget mot utställaravtalets nuvarande riktlinjer och skulle Tammuz medverkan ha kunnat stoppas om det hade kommit till Stockholm prides kännedom tidigare?

– Samarbetet strider ej mot utställaravtalet, utan efterlevnad av vår policy kring vilka aktörer som ska lyftas till styrelsen för diskussion och beslut är där organisationen brustit. Det är styrelsens uppgift att göra bedömningen och tolka föreningens syfte, värdegrund och övriga policys. I vissa fall lyfts frågor för årsmötesbeslut, till exempel ett par år sedan när det gällde Sverigedemokraternas medverkan. Stockholm pride tar inte ställning i sakpolitiska frågor utan är plattformen där dessa frågor ska diskuteras och debatteras.


Nu har Moderaterna börjat driva surrogatmödraskap politiskt som en hbtq-fråga, hur bedömer du behovet och möjligheten att ha en tydlig linje angående Tammuz eventuella medverkan nästa år?

– Vi hoppas på dialog och debatt i denna viktiga och aktuella fråga på vår plattform nästa år. Vi kommer arbeta för att säkerställa att våra policys efterlevs, det vill säga att aktörer vars medverkan ej är självklar ska beredas utav styrelsen, och vi kommer också se över så att inte aktörer kan ta in andra under sig utan vår vetskap.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20190816 - Kerstin Jörnäs

”fattigdom + kvinnohat = surrogat”

Kvinnohat är jag tveksam till, tror inte dom tänker så att dom utnyttjar en kvinnokropp... Kanske dom inte heller vill se fattigdomen som driver många surrogater, dom ser istället altruism och sin egen starka barnlängtan och "rätten" att bli förälder!

Surrogatmödraskap är handel med kvinnokroppar likställt med "vanlig" prostitution. Vagina eller livmoder? Skitsamma!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: