Jaime Gómez.

Den svenska regeringen har inget lärt sig av Hiroshima

2019-08-06 | Jaime Gomez padlock 1

OPINION

”Masken har fallit och nu visar regeringen sitt verkliga ansikte när det gäller säkerhetspolitik. Med en sant feministisk utrikespolitik skulle Sverige signera konventionen”, skriver Jaime Gómez (Fi) på årsdagen av bombningen av Hiroshima.

Jaime Gomez utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ

För 74 år sedan släpptes en atombomb som vägde 4,5 ton över Hiroshima, Japan. 80 000 av stadens cirka 320 000 invånare dog omedelbart. Cirka 210 000 personer dog den dagen. Det var det första angreppet med kärnvapen som ett land genomfört mot ett annat land.

De fasansfulla konsekvenserna av att använda en atombomb motiverade olika organisationer världen över från det civila samhället, inte minst kvinno- och fredsrörelsen, att driva fram ett avtal som skulle förbjuda den typen av vapen.

72 år senare antog 122 länder i FN, med undantag av de flesta Nato-länderna och de stora kärnvapenländerna Ryssland, USA, Frankrike, Storbritannien och Kina, ett lagligt bindande avtal som förbjuder kärnvapen.

I dag, dagen då vi påminner om att atombomben över Hiroshima dödade hundratusentals civila, måste vi konstatera att den svenska S-MP-regeringen vänder det civila samhället ryggen och i nuläget vägrar att signera avtalet. 50 stater behöver ratificera avtalet för att det ska träda i kraft.

Sverige har varit ett av få europeiska länder som drivit nedrustningsfrågorna i förhandlingarna. Trots det ifrågasätter Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) värdet med avtalet med argumentet att ett kärnvapenförbud hotar försvarssamarbetet med Nato och USA.

Avtalet förbjuder innehav och användning av kärnvapen, utveckling samt aktiviteter som skulle bidra till spridning. Sveriges underskrift skulle i förlängningen innebära ett slut på diskussionen om svenskt Nato-medlemskap eftersom det i så fall skulle strida mot avtalet.

Det är anmärkningsvärt att Sveriges utrikespolitik definieras i Pentagon-korridorerna med stöd av den svenska försvarsmakten, vars argumentation om att militärt samarbete med kärnvapenmakter kommer att ”påverkas negativt om Sverige tillträder konventionen”. Här sätts militära intressen framför det gemensamma intresset för hela mänskligheten av fred och nedrustning.

Masken har fallit och nu visar regeringen sitt verkliga ansikte när det gäller säkerhetspolitik. Med en sant feministisk utrikespolitik skulle Sverige signera konventionen. Kärnvapen i sig är ett globalt säkerhetshot för att det handlar om massförstörelsevapen.

Konventionen är ett utmärkt verktyg för att minska detta hot, för att göra användningen av kärnvapen till en illegitim handling och förverkliga visionen om en värld utan kärnvapen.

När Margot Wallström nyligen påstod att regerings mål ”...är en kärnvapenfri värld och Sverige är sannolikt det land i världen som just nu gör mest för kärnvapennedrustning” är det en motsägelse utan dess like. Vilken bättre möjlighet fanns att visa tydligt var regeringen står i kärnvapenfrågan?

Att säga att en vill ha en kärnvapenfri värld och samtidigt vägra signera konventionen som förbjuder dessa vapen är ett hyckleri av stora dimensioner. Till dess att avtalet ratificerats kommer Feministiskt initiativ att stödja alla organisationer från det civila samhället, inte minst kvinno- och fredsrörelsen, som driver denna fråga runt om i hela världen.

Tillsammans kommer vi att fortsätta trycka på för ett totalt avskaffande av de cirka 15,000 kärnvapen som utgör ett hot mot mänskligheten. Världen behöver inte kärnvapen, världen behöver nedrustning och fred.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20190806 - gudrun tiberg

Tack Jaime! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: