Jytte Guteland (S).

Löften om ökad takt i EU:s klimatarbete måste infrias

2019-07-16 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

EU behöver ett progressivt ledarskap för att klara klimatomställningen. Det menar Jytte Guteland (S), som just inlett en ny mandatperiod i EU-parlamentet och är missnöjd med att kandidaten till ordförande för EU-kommissionen, som parlamentarikerna ska rösta om på onsdag, är konservativ.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Alice Bah Kuhnke (MP) och Gudrun Schyman (Fi).

I veckan fick jag veta att jag kommer att få sitta i Europaparlamentets miljöutskott och utrikesutskott. Det var precis de två utskott jag önskade, så det gjorde mig mycket nöjd. Jag lovade att driva på för en klimatpolitik som är ambitiös och som respekterar Parisavtalet.

För att lyckas göra det såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt är det viktigt att sitta i rätt utskott. EU behöver öka takten för de egna klimatmålen till 2030. Nuvarande mål, att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent minskning jämfört med år 1990, är alldeles för lågt. Forskarna pratar om att 60 procent kommer att krävas.

EU måste dessutom ta ett ännu större ledarskap för klimatpolitiken i FN. Innan vi nu väljer ordförande för EU-kommissionen måste vi därför pressa denna att lova betydligt högre ambitioner. Jag är inte nöjd med att den kandidat som nu står till buds är en konservativ kandidat, den tyska kristdemokraten Ursula van der Leyen.

Europa behöver ett progressivt ledarskap för att klara omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Det är beklämmande att de andra progressiva politiska grupperna inte stöttade den kandidat som hade hållbarhet i fokus och som kunde blivit vald istället, det vill säga Frans Timmermans, nederländsk socialdemokrat.

Nu sitter vi i en svår sits där EU:s medlemsländer i rådet istället tagit beslut om en konservativ kandidat till kommissionsordförande som ännu inte lovat driva det vi kräver för klimatpolitiken. Sommaren kommer därför ägnas åt förhandlingar för att förbättra läget.

Det är brådskande att agera för att stoppa klimatförändringarna för att undvika en stor humanitär kris. Enligt FN:s flyktingorgan väntas klimatförändringarna ha en allt större påverkan på tillgången till odlings- och betesmarker vilket kommer leda till stora migrationsströmningar. Dessutom väntas antalet naturkatastrofer öka vilket också tvingar människor på flykt. Därtill väntas konflikter kring naturresurser öka.

Mot den bakgrunden krävde jag och flera svenska socialdemokrater att Europaparlamentet skulle anta ett snabbt uttalade, en så kallad urgency, med en gemensam position som förklarar det akuta läge planetens klimat står inför. Det brittiska parlamentet har redan antagit ett klimatnödläge och uppvaktar sin regering om detta.

Nu krävs politiskt ledarskap och konkret handling. Vi svenska socialdemokrater krävde följande inför denna vecka då parlamentet är samlat i Strasbourg:

  • att EU genom FN ska verka för att världens länder ska öka sina åtagande för att göra verklighet av Parisavtalets ambitioner

  • att kollektivtrafiken utökas, mer gods transporteras på järnväg och med fartyg och flygets utsläpp minskas

  • öka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen

  • minskade utsläpp från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel, genom en bonus till den som köper miljöbil och att EU sätter ett slutdatum för bensin och dieseldrivna bilar

  • ordentlig fart på återvinning och återanvändning så att vi får en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi

Det här är nödvändiga åtgärder för att minska klimatutsläppen och göra samhället mer hållbart. Tyvärr fick vi inte gehör inför denna vecka, men vi kommer fortsätta driva på med den envishet som krävs för att lyckas öka takten.

Klimatpolitiken kommer att fortsätta stå högst på min agenda och jag utgår från att det nyvalda parlamentet är ambitiösare än det gamla eftersom jag hört många löften också från de konservativa kandidaterna i den EU-valrörelse vi nyss fick våra mandat från. Nu är det upp till bevis. Klimatutmaningen kräver att vi enas om en progressiv politik för Europa.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: