Alexandra Mattsson Åkerström (V).

V vill ha ett stödcentrum i Stockholm för sexuellt utsatta

2019-07-05 | Alexandra Mattsson Åkerström padlock

OPINION

Vänsterpartiet vill inrätta ett stödcentrum för personer som utsatts för sexuella övergrepp i Stockholm, skriver Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande i socialnämnden, Stockholms stad.

Folkhälsomyndigheten släppte nyligen en rapport om svenskarnas sexuella och reproduktiva hälsa. Den visar att nära hälften av alla tillfrågade kvinnor hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och att 40 procent hade råkat ut för sexuella övergrepp. Det är tydligt att vi måste göra mer för att för att stoppa det sexuella våldet.

Det är snart två år sedan #Metoo-uppropet spreds över världen och miljontals kvinnor trädde fram och vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp på arbetsplatsen, i skolan, i offentliga miljöer och i hemmet. Vittnesmålen ledde till att samhället tillsammans med arbetsplatser, skolor och organisationer intensifierade sitt arbete mot sexuella trakasserier och sexuellt våld, men vi vet att det finns mycket kvar att göra. Folkhälsomyndighetens rapport bekräftar det vi vet.

Sexuellt våld är svårt att vara med om och det är svårt att tala om. Vi måste därför se till att vi skapar platser där rätt kompetens finns och där man som utsatt kan känna sig trygg.

Vänsterpartiet vill därför inrätta ett stödcentrum för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Stödcentrumet ska samla olika kompetenser och funktioner under samma tak, så att den som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan få stöd och hjälp med bland annat anmälan, rådgivning och stödsamtal på ett och samma ställe genom ett samarbete mellan kommun, landsting och polis. Övergrepp begås också inom familjer och ett stödcentrum skulle kunna utveckla stödet även till de anhöriga.

Målet med verksamheten är att alla unga som utsätts för sexuella övergrepp ska veta vart de kan gå eller höra av sig för att få det stöd som de behöver. Idag vet tyvärr långt ifrån alla vart de ska vända sig.

Mörkertalet för sexuella övergrepp är fortfarande stort och många vågar inte anmäla. Det är därför särskilt viktigt att vi fångar upp de, i många fall unga tjejer, som bär på berättelser om övergrepp men som inte vet vart de ska vända sig eller är rädda för att ingen ska tro dem.

Ett stort ansvar ligger i nuläget på de ideella krafter som stöttar personer som utsatts för sexuella övergrepp. Deras insats är ovärderlig och räddar liv. Men det är samtidigt tydligt att det offentliga behöver göra mer och ta ett större ansvar. Låt oss i Stockholm ta det ansvaret gentemot alla kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och övergrepp – inrätta ett stödcentrum nu.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: