Anna-Klara Bratt, chefredaktör för Feministiskt perspektiv.

Almedalen varken demokratiskt – eller säkert

2019-06-30 | Anna-Klara Bratt padlock

OPINION

Nazister har mutat sig in i centrum för rapporteringen från Almedalen, och även trängt undan civilsamhället, konstaterar Anna-Klara Bratt och förklarar varför inte heller Feministiskt perspektiv åker till politikerveckan på Gotland i år.

Anna-Klara Bratt är chefredaktör och ansvarig utgivare av Feministiskt perspektiv.


RELATERADE ARTIKLAR:

2018-11-06 | EU-parlamentet vill se förbud mot nynazistiska grupper

2018-07-04 | Nazister drar runt i Visby och attackerar sina måltavlor

2018-07-03 | Ingen slump att nazister attackerar RFSL i Almedalen

2017-07-14 | Kluven summering av en politikervecka i Visby

2017-06-30 | Inga nazister i demokratiska forum

2017-05-22 | Kvinnojourer tvingas ställa in i när Almedalen välkomnar NMR

2017-04-23 | Nazisternas fria ord krockar med våra kroppar

2015-06-26 | #almedalen15: Rasism begränsar demokratins räckvidd

2014-07-11 | Mycket har uppenbarligen hänt till nazisternas fördel

Almedalen har alltsedan 2012 varit en huvudarena för lanseringen, etableringen och normaliseringen av svensk 2000-talsnazism. Nästan varenda svensk medborgare känner genom politikerveckan i Almedalen till organisationen NMR.

Genom provokationer, våld, skändningar och ett ogenerat bruk av svensk yttrandefrihetslagstiftning har de mutat sig in i centrum för rapporteringen och bit för bit trängt undan viktiga organisationer, grupper, individer och frågor. Förra året toppade deras förkortning listan på artiklar från evenemanget, visade det sig, när Region Gotland skickade ut sin årliga sammanställning från presskansliet.

Organisationens närvaro på Visbys gator och torg 2018 var högst kännbar. Dag för dag fylldes det på med nya våldsverkare. Hack i häl följde motsvarande antal poliser. Inte samma enhet – men samma polisorganisation som operativt nog givit NMR tillstånd att hålla torgmöte strax utanför RFSL-kopplade seminarier vid flera tillfällen.

När de tillståndsgivna torgmötena var över blockerade organisationen bland annat entrén till tidningen Syres gård på vilken exempelvis Feministiskt initiativ och även Feministiskt perspektiv blev instängda tillsammans med andra organisationer, partier, tidningar och besökare. Många unga.

Däremellan hann de slå ner journalister, avbryta partiledartal, jaga ensamma, unga rasifierade kvinnor, hbtq-personer, feminister med flera samt störa manifestationer och krasst flytta på andra. Rena terrorn.

Exakt hur demokratisk en hyperkommersialiserad arena som Almedalsveckan varit kan diskuteras. Men för de allra fattigaste organisationerna har i alla fall möjligheten att synas på de i övrigt intecknade gatorna funnits – i alla fall som idé betraktat. Så är det inte längre.

Inte om du på något vis utgör måltavla för de kringdrivande nazisterna. Då kan du varken gå ensam, ha en åsikt eller uttrycka den, nyttja alkohol eller roa dig. Knappt ens om du har med dig ett eget teve-team.

Feministiskt perspektiv kan inte längre garantera sina medarbetares eller sina gästers säkerhet. Vi kan inte dela ut våra tidningar och vi kommer heller inte att bevaka evenemanget på plats. Det går inte.

I stället kan vi bara hoppas att medier med större säkerhetskapacitet kommer att släppa sargen, skippa alkoholen och de välregisserade presskonferenserna och istället befolka gator och torg, lyfta demokratifrågor och prata med politiker om rimligheten i att polisen anses bäst att i sammanhanget avgöra vems röster som ska få höras inom – hm, ja – det offentliga samtalet i Almedalen.

Feministiskt perspektivs pappersbilaga 2019 kommer i stället tryckas i samband med Bokmässan 26-29 september och uteslutande ägnas åt demokrati och kvinnors rösträtt 100 år.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: