Maria Fredriksson.

Okunnig populism om språkundervisning

2019-06-19 | Maria Fredriksson padlock

OPINION

SFI är obligatorisk för nyanlända i etableringsprogram, och modersmålsundervisning är gynnsam för andraspråksinlärdning. Maria Fredriksson uppmanar moderatledaren Ulf Kristersson att fokusera på kvaliteten i undervisningen istället för att försöka omvandla myter till sanningar.

Maria Fredriksson är SFI-lärare


Läs mer om modersmålsundervisning för flerspråkiga på Skolverkets hemsida.

Moderatledaren och adoptivföräldern Ulf Kristersson håller tal under Järvaveckan och blandar uppfostran med plattityder. Ursäkta en SFI-lärares ilska, men jisses vad trött jag blir på populistiska politiker som förvandlar myter till sanningar för att vinna poäng hos de minst toleranta. Sluta tjata om språkets roll som nyckel in i samhället som om någon argumenterar emot. Det är ohederligt att framställa nyanlända som en grupp som inte förstår språkets betydelse.

Sluta tjata om att det ska vara obligatoriskt som om det inte redan är det för en stor del av de som går SFI. Sedan 1 januari 2018 anvisas nyanlända till etableringsprogrammet i vilket SFI ingår som en av flera obligatoriska delar. Genom att trumma in att SFI ska vara obligatoriskt framställs verksamheten som något som är frivilligt, vilket inte är korrekt för nyanlända som står utan annan sysselsättning och ersättning.

Sluta ställa modersmålsundervisning mot undervisning i svenska. Det är okunnig populism. Det är inte ett par timmars modersmålsundervisning i veckan som gör att elever med annan språkbakgrund misslyckas i skolan. Tvärtom visar forskning på att modersmålsundervisning är gynnsam för inlärning av andraspråk. Det var inte länge sedan populister och språkforskare drabbade samman i debatt om modersmålsundervisningens vara eller icke vara och det är tröttsamt att denna fråga ständigt ska behöva diskuteras.

Istället borde moderatledare titta närmare på hur de senaste decenniernas skolpolitik påverkat skolans möjlighet att vara en skola för alla och en naturlig mötesplats för barn med olika bakgrund. Dessa möten är förmodligen betydligt viktigare för språkutvecklingen än ökad undervisning, tidigare betyg och slopad modersmålsundervisning.

Vidare borde moderatledaren fokusera på kvaliteten på SFI-undervisningen. I dag saknar en överväldigande majoritet av SFI-lärarna ämnesbehörighet och då ska en ta med i beräkningen att behörighetskravet på SFI-lärare är mycket lågt ställt. Det räcker med 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk för att betraktas som ämnesbehörig. Det är en termins studier. Jämför det med kravet för att få undervisa i engelska eller moderna språk på nybörjarnivå, eller svenska för den delen.

Som SFI-lärare möter du alltifrån personer som helt saknar studiebakgrund till språklärare, ingenjörer och advokater. Du ska kunna undervisa människor som varken kan läsa eller skriva på sina modersmål till dem som vill diskutera satsadverbens position i meningar med spetsställd bisats.

Höj därför kravet för behörighet i SFI-undervisning och verka för rimliga förutsättningar. Minska administrationen för SFI-lärarna och ge möjlighet att bedriva undervisning under vettiga förhållanden, exempelvis med avseende på gruppstorlek.

Framförallt vill jag be Ulf Kristersson och hans gelikar om att sluta föra en retorik som ytterligare polariserar, segregerar och misstänkliggör dem som istället behöver välkomnas in; det är nämligen svårt att lära sig ett språk om ingen vill prata med en på grund av att maktgiriga politiker utmålar en som mindre vetande.

Sist men inte minst, vänligen håll denna populist utanför alla former av migrations- och skolfrågor, tack!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: