Vänsterkvinnor kräver stopp för Israels folkrättsbrott

2019-05-17 | FemPers padlock

UTRIKES

”I dagarna firas att det är 71 år sedan staten Israel bildades. För palestinierna innebar Israels bildande istället en katastrof då 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och 500 byar jämnades med marken. Sedan dess har 2/3 av befolkningen tvingats på flykt och lever idag som statslösa flyktingar som andra klassens medborgare i Israel, eller i palestinska områden ockuperade av Israel”, skriver Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV) i ett uttalande från helgens årsstämma i Lund.

SKV lyfter även Israels brott mot folkrätten och FN-stadgan – bland annat genom bosättningar på palestinsk mark, belägringen av Gaza och fängslandet av barn – och kräver att Sverige drar tillbaka sin militärattaché och drar sig ur allt militärt samarbete med Israel samt genom EU och i andra internationella forum för fram krav på kraftfulla åtgärder så att Israel upphör med ockupation och överträdelser av folkrätten.

SKV antog även ett uttalande om det svenska pensionssystemet, och dess inbyggda orättvisor. Förbundet kräver en rättvis fördelningsmodell, att grundskyddet stärks och att garantipensionen följer löneutvecklingen istället för prisutvecklingen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: