Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Samernas rättigheter handlar om klimaträttvisa

2019-05-14 | Linnéa Engström padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Den utveckling vi ser är att tunga privata aktörers tillgång till ändliga resurser såsom vatten och jordbruksmark säkras på bekostnad av små lokalsamhällen”, skriver Linnéa Engström (MP), som hoppas att Sverige i pågående konflikter ska välja rätt sida och frångå sin mörka historia av övergrepp mot samers rättigheter.

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

De renskötande samerna lever i frontlinjen av klimatförändringarna. Tre hundra renar gick genom isen när de skulle vallas till nya betesmarker. Det ska egentligen inte kunna hända, men vintrarna blir varmare och de gamla stigar där samerna vallat sina djur i generationer, och där isarna fungerat som färdväg, håller inte längre.

Det här skapar enorma problem för människor och djur i norr. Hela ekosystem förändras nu fort inför våra ögon och därför är det så viktigt att lyfta samtalet om rättvisa. Mest utsatta blir de diskriminerade och marginaliserade i våra samhällen när klimatet förändras.

I Sverige pågår en konflikt om vem som har rätten till marken i norr. Ska statens intressen vad gäller gruvexploatering prioriteras framför samernas grundlagsskyddade rätt till sitt land, vilken Sverige ratificerat i flera bindande FN-konventioner. Ur ett grönt perspektiv är saken lätt avgjord, men det är stora intressen som står på spel. Sverige är inte en enskild ö i världen.

Runt om i världen förföljs och dödas aktivister från ursprungsbefolkningar när de står upp för rätten att förfoga över och skydda naturresurser. Enligt organisationen Global witness dödades förra året 197 miljö- och människorättsaktivister i samband med protester mot gruvor, plantager, tjuvjakt, skövling av regnskogar och infrastrukturprojekt som dammbyggen. Det är ett snitt på fyra mord i veckan.

Aktivister från ursprungsbefolkningar fängslas och utsätts systematiskt för hot, våld och förföljelse både av polis och storbolags privata säkerhetsstyrkor. Enligt EU-finansierad forskning pågår mer än 2 300 konflikter kring vatten, odlingsbar mark och miljöfarliga utsläpp från utvinningsindustrier.

Drivkraften är jakten på naturresurser, och rättvisa är en sällsynt företeelse i dessa sammanhang. Den utveckling vi ser är att tunga privata aktörers tillgång till ändliga resurser såsom vatten och jordbruksmark säkras på bekostnad av små lokalsamhällen.

Jag hoppas regeringen väljer rätt den här gången. Vår historia är full av mörka exempel på övergrepp mot samernas kulturella rättigheter och landrättigheter. Ett viktigt vittnesmål är filmen Sameblod som också vann EU-parlamentets Lux-pris förra året. Den svenska statens övergrepp på vår ursprungsbefolkning är en väl dold hemlighet, och det var svårt för många av de europeiska kollegorna att förstå begrepp som rasism gentemot ett folk som samerna.

Klimaträttvisa skapar vi tillsammans och Sverige borde ligga i frontlinjen för den progressiva politiken, där rättigheter och värderingar går före vettlös extraktion.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: