Gudrun Schyman (Fi).

Plötsligt pratas det pensioner

2019-05-09 | Gudrun Schyman padlock

KRÖNIKA/OPINION

”Det befogade missnöjet hos många är lätt att exploatera med förenklade förklaringar. Och det är vad som sker just nu”, skriver Gudrun Schyman (Fi) och konstaterar att inget av de två partier som demonstrerat med den ifrågasatta organisationen Vid din sida driver några krav för att skapa ett jämlikt och hållbart pensionssystem.

Gudrun Schyman är frilansfeminist och kommunpolitiker för Feministiskt initiativ samt återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Nooshi Dadgostar (V), Carina Ohlsson (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).

Det är bra att fler nu pratar pensioner. Vi är flera som har gjort det länge. Vänsterpartiet, oberoende Tantpatrullen och Feministiskt initiativ har arbetat länge med frågan.

År av möten och samtal har vittnat om att det pågår en tyst katastrof runt om i landet. Många äldre kvinnor berättar om ett liv i fattigdom och desperation. Majoriteten av fattigpensionärerna är kvinnor. Alla könsbaserade orättvisor som finns inom arbetslivet (lägre löner, otrygga anställningar, ofrivillig deltid, sämre arbetsmiljö) och familjelivet (uttag av föräldraförsäkring, vård av anhörig) fortplantas i och permanentas i pensionssystemet.

Mer än hälften av alla kvinnor som går i pension i dag har någon del garantipension. 355 000 pensionärer riskerar fattigdom enligt Eurostat. Obetalt omsorgsarbete med barn och äldre släktingar har inget värde alls i pensionskuvertet. Utrikes födda som arbetat i Sverige sedan unga år får inte ihop tillräckligt många år för att ens nå upp till garantipension, utan de får leva på en ännu lägre nivå, äldreförsörjningsstöd.

Vinnarna i systemet är statistiskt sett en svenskfödd man med trygg anställning och många tjänsteår i en bransch med god löneutveckling och frikostig tjänstepension.

Dagens pensionssystem är oöverskådligt och komplicerat och det gör att många har svårt att förstå konsekvenserna. När systemet inrättades, bildades också pensionsgruppen, bestående av de partier i riksdagen som stod bakom den blocköverskridande uppgörelsen. Gruppens uppgift är att förvalta och utveckla systemet. Förändringar förutsätter enighet i gruppen. Debatt och eventuella beslut sker långt från offentlighetens ljus.

Det usla utfallet av systemet, i kombination med komplexiteten och oförutsägbarheten, som dessutom förstärks av oviljan hos politiska partier att diskutera – man hänvisar till pensionsarbetsgruppen – gör att det befogade missnöjet hos många är lätt att exploatera med förenklade förklaringar. Och det är vad som sker just nu.

Organisationen Vid din sida (VDS) arrangerade en demonstration i Stockholm den 24 april. Tåget samlade runt 2 500 personer och gick från Humlegården till Mynttorget, där fler anslöt. Tiotusentals hade skrivit under en namninsamling med protester mot fattigpensionärernas villkor. VDS har flitigt uppvaktats av Sverigedemokraterna, bjudits in till riksdagen, och så vidare. Vid demonstrationen var det Jimmie Åkesson som talade, tillsammans med Moderaternas Elisabeth Svantesson.

Inget av dessa två partier driver att pensionssystemet ska göras om. Inget av dessa två partier kräver den ekonomiska omfördelning som är nödvändig för att garantera ett tryggt, rättvist och hållbart pensionssystem. Inget av dessa två partier gör heller den nödvändiga kopplingen mellan pensionsfonderna och klimatkrisen, och så vidare, att direktiven för pensionspengarnas placeringar måste skrivas om med inriktning på att medverka till omställning.

Vi behöver inte bara ha rättvis fördelning mellan oss människor, vi måste ha rättvis fördelning i förhållande till planeten också.


För er som vill se ett radikalt nytt pensionssystem så finns det alltså här.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: