Olga Persson, Unizon, och Jenny Westerstrand, Roks.

Mäns dödliga våld mot kvinnor fördubblades 2018

2019-03-29 | FemPers padlock

INRIKES

Enligt slutgiltig statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) mördades 22 kvinnor förra året av män de haft relationer med. Det är den högsta siffran på många år och mer än en fördubbling jämfört med 2017, då 10 kvinnor mördades av en närstående man.

Roks och Unizon, som båda organiserar kvinno- och tjejjourer i Sverige, larmar om statistiken och kräver kraftfulla åtgärder.

– Roks ser med förtvivlan och ilska på den oerhörda förlusten av kvinnoliv, på att så många kvinnor mördas i Sverige. Det är ett chockerande antal, säger Jenny Westerstrand, Roks ordförande i ett pressmeddelande.

Där konstaterar Roks också att statistiken fram till 2017 inte var indelad så att det med säkerhet går att bedöma omfattningen av det dödliga våldet dessförinnan, och menar att det ”säger något om samhällets arbete för att förstå och stoppa detta våld”. Roks ifrågasätter synen på dödligt våld som sällsynt och av en särskild sort:

”Många gånger klarar sig kvinnan för att hon slogs, för att hon sprang, för att hon hade tur. I ljuset av de senaste dagarnas samtal om vilka konsekvenser våld kan ha för en kvinna som utsätts vet vi att mäns våld inte har några enkla etiketter. Döden är en följeslagare för allt för många kvinnor, och deras barn.”

Roks kräver:

 • att medel avsätts för skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, och att kvinnor verkligen ges ekonomisk och praktisk möjlighet att lämna en våldsam man innan det blir för sent

 • att samhällets insatser bärs av kunskapen om att kön och våld är sammanlänkat,

 • att politiken mot mäns våld mot kvinnor utformas så att mansvåldets utbredda omfattning och dess komplexa karaktär lyfts fram

 • att socialtjänsten ska ha grundläggande kunskaper om kvinnors och barns oerhörda utsatthet när mannen/pappan utövar våld, och ges verktyg för att skydda mot detta våld, att rättskedjans aktörer ges adekvata kunskaper i, och resurser att se, utreda och bedöma mäns våld mot kvinnor

 • att spretiga och kostsamma satsningar på projekt om ”jämställdhet” byts ut mot ett massivt stöd till det vi vet fungerar, som kvinnojourers arbete med att stötta, stärka och skydda kvinnor och barn från mäns våld

Unizon påpekar i ett inlägg på Facebook att misshandel och våldtäkt ökar mot kvinnor och flickor, och samtidigt minskar mot män och pojkar som minskar: ”Vår egen statistik visar att kvinnor och flickor ber om hjälp och stöd att lämna dessa våldsamma män, Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer hade under 2018 mer än 108 000 stödkontakter.”

– Det borde råda undantagstillstånd i Sverige med tanke på de allvarliga hot flickor och kvinnor lever under. Vi ser nu i offentlig statistik att det är just våldet mot kvinnor, av män, som ökar. Varför fungerar inte alla satsningar och politiska åtgärder som gjorts de senaste åren? Den fria tillgången till porren som skildrar övergrepp på kvinnor och flickor måste upphöra. Vi måste särskilt rikta insatser mot de grupper av män som vi vet har riskfaktorer för att utöva dödligt våld. De är ofta kända av samhället sedan tidigare, vilket innebär att vi har alla möjligheter att stoppa deras kvinnohat och förhindra att fler kvinnor dödas, säger Olga Persson, generalsekreterare för Unizon.

Unizon kräver att:

 • kvinnohat som motiv vid brott ska klassas som hatbrott och innebära straffskärpning

 • mäns dödande av kvinnor definieras som femicide när motivet är kvinnohat

 • pornografi klassas som hatpropaganda mot kvinnor

 • en rättsgaranti införs där våldtäkt ska utredas inom rimlig tid och med de resurser i form av kunskap, erfarenhet och pengar som krävs

 • straffen skärps för sexualbrott

 • Utbildning av rättsväsendet

 • ett strukturerat våldsförebyggande arbete med kön- och maktperspektiv ska nå alla unga i skolan för att förebygga sexuella övergrepp och kränkningar

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: