Sveriges radio.

Nya anklagelser om sexuella trakasserier på Sveriges radio

2019-03-25 | Maja Qvarnström padlock

EKONOMI

Enligt ett antal källor som Feministiskt perspektiv talat med, varav flera vill vara anonyma, är vänskapskorruption och sexuella trakasserier ett långvarigt och återkommande fenomen på en av Sveriges radios redaktioner. Trots att problemen pågått i många år och varit föremål för förhandling har en av männen som anklagats fått en ny position med inflytande över nyhetsarbetet på redaktionen i fråga.

FAKTA/Sexuella trakasserier

  • Ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
  • Oönskad fysisk kontakt
  • Ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
  • Könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör.

Det är den som blir utsatt som avgör om beteendet är ovälkommet eller ej. Sextrakasserier är ett brott som kan polisanmälas. Men oavsett om det anmäls eller inte har arbetsivaren ansvar för att se till att det upphör.

Källa: Arbetsmiljöupplysningen

För att de källor som ställt upp på intervju anonymt inte ska kunna identifieras har samtliga vittnesmål, liksom vilken redaktion som avses, anonymiserats*. En källa beskriver det som att framför allt tre män genom manipulering tillskansat sig dolda maktpositioner. Den sammantagna bilden är att vänskapskorruptionen leder till att erfarna och kompetenta medarbetare förbigås vid rekryteringar, att möjligheterna att utvecklas inom jobbet påverkas och att sexuella trakasserier kan fortsätta trots återkommande påpekanden.

Ett fall som tidigare uppmärksammats i media gäller Sara Gren, som började vikariera på redaktionen för ungefär tolv år sedan. Hon märkte snabbt att det fanns konflikter, särskilt mellan en man vi kan kalla Jacob Berg, och en anställd kvinna. Mannen började ställa sig in hos Sara Gren och försöka vända henne mot kvinnan. Han berättade att han skulle se till att Sara Gren fick jobba kvar och påpekade upprepade gånger hur vacker hon var. Men hon beslöt sig för att hålla distans till Jacob Berg. När Sara Grens vikariat tog slut fick hon reda på att Bergs fru, som inte var utbildad journalist, hade fått vikariatet istället.

När ett nytt vikariat utlystes 2011 ansökte Sara Gren igen. Men innan ansökningstiden gått ut fick hon reda på att en vän till Jacob Berg, Alexander Sten, hade anställts av de två männens gemensamma vän, arbetsledaren Jonas Hall. Det är Alexander Sten som nu har fått ett ny tjänst inom Sveriges radio med inflytande över nyhetsarbetet på redaktionen i fråga.


Undangömda ansökningar

2013 började Maria Strand vikariera på redaktionen och upplevde på liknande sätt som Sara Gren hur Jacob Berg började ställa sig in. 2015 blev Maria Strand gravid och gick så småningom på föräldraledighet. Jonas Hall lovade henne muntligt att hon skulle få komma tillbaka efter mammaledigheten.

– Under föräldraledigheten såg jag en annons för vikariat på SR. När jag kontaktade Jonas och sa att jag ville komma tillbaka förnekade han vad han lovat, säger Maria Strand.

Även Sara Gren sökte tjänsten. Hon hade alla meriter som krävdes och blev ändå inte kallad till intervju. Gren ringde upp ledningen och frågade varför hon inte kommit vidare. De reagerade med förvåning och hävdade att de aldrig fått in hennes ansökan. Både Gren och Strand misstänker att Jonas Hall gömt undan deras ansökningar som aldrig kommit vidare upp i leden.

Sara Gren blev efter samtalet till ledningen kallad till intervju, vilken hon beskriver som en ren formalitet då hon sedan inte fick jobbet. Istället fick en man vi kan kalla Jack Jonson tjänsten. När Maria Strand och Sara Gren kollade upp Jonsons påstådda journalistiska meriter visade de sig inte stämma.

De påhittade meriterna och undangömda ansökningarna var uppe till förhandling 2016 mellan Journalistförbundet och SR:s ledning. Då inga juridiska oegentligheter eller diskriminering kunde styrkas valde Journalistförbundet att inte driva frågan vidare. Men i protokollet kritiserar facket hur arbetsgivaren skött rekryteringsprocessen. 2018 fick Sara Gren och Maria Strand ett mejl 2018 där SR-ledningen vidgår att det tidigare funnits en ”grabbig” kultur där vissa män haft ett gott öga till unga kvinnor som har följts upp i samarbete med företagshälsovården, men hävdar att detta inte längre ska ske på redaktionen.

Varken Gren eller Strand jobbar längre som journalister då de båda tappat förtroendet för systemet. En stor besvikelse som båda lyfter är fackets agerande.

– Vi gick till fackklubbens ordförande, Ulrika Hyllert. Vi var ledsna och hon pratade med oss men gjorde inget mer. Vi kände oss sedan hånade över att hon i en tidningsartikel berättar att hon inte kände till så mycket om konflikten, säger Sara Gren.


Alla berättar inte

Ulrika Hyllert, som numera är ordförande för Journalistförbundet, menar att de hade olika uppfattning om situationen. Förhandling väcktes för både Sara Gren och Maria Strand, trots att bara en av dem var medlem. Hyllert ansåg att ärendet var viktigt och lämnade över till en högre nivå i förbundet för att betona allvaret. Hon hade även flera möten med alla ansvariga chefer på olika nivåer för att ta upp de problem som inte gick att driva arbetsrättsligt.

– Jag fick inte fram mer spår på att det skulle finnas vänskapskorruption. Det hade hänt flera år tidigare. Men det betyder inte att det de berättat inte skulle vara sant eller allvarligt.

Hyllert är försiktig med att uttala sig om situationen på redaktionen i dag men tycker inte heller att man som anställd och utsatt ska behöva larma mer än en gång.

– Det är verkligen under all kritik om det är såhär efter #metoo och efter allt internt arbete som gjorts och efter att facket varit tydliga.

Ulrika Hyllert menar att det som främst skapade svårigheter med att lösa problemen på redaktionen var att alla inte berättade vad de utsatts för.

Just detta lyfts som ett problem av flera som jobbar på redaktionen i dag. Det är inte alla som vågar berätta vad de utsätts för av ”manstrojkan”. De som talat med någon i ledningen har fått hjälp men ledningen ska inte ha varit bra på att hantera andra problem, som fortsätter i tystnad.


Tillfällig förbättring

Efter tidningsartikeln där Ulrika Hyllert medverkade var det som att de tre männens makt minskade ett tag. Men enligt källorna har männen snabbt fått inflytande på redaktionen igen. En av källorna berättar att det känns hemskt att se männen njuta av sin makt, som får konsekvenser inte bara för rekryteringar, utan också vems arbete som ges resurser, uppskattning och spridning.

De sexuella trakasserierna fortsätter mot framför allt vikarier på redaktionen. Trakasserierna dämpas eller upphör gentemot kvinnor som vågar klaga inför ledningen. Men Jacob Berg ”nosar sig till” de kvinnor som av olika anledningar inte vågar göra detta.

Att problemen inte kommer till allas kännedom verkar vara ett återkommande mönster. Förutom strukturer som gör att alla inte berättar, beskrivs arbetsbelastningen som en anledning till att information inte når alla led. Redaktionsledningen beskrivs som svag, vilket gör att journalisterna går på knä och inte hinner med att berätta om sin egen arbetsplats. En del av de vi pratat med har blivit bra bemötta av högsta ledningen som har vidtagit åtgärder, men detta först efter att ha behandlats med nonchalans och passivitet av redaktionsledningen. Andra berättar om nonchalant bemötande även från högsta ledning och facket.

De utsatta har ofta i slutändan inte vågat delta på de möten som sedan hålls med den anklagade och ledningen. De få som vågat har då ensamma tagit diskussionen. Det har då blivit bättre för den enskilda personen, men det är tydlig att strukturen kvarstår när framförallt nya personer med osäkra arbetsvillkor kan fortsätta att utsättas för sexuella trakasserier av Jacob Berg.


Följer handlingsplan

Håkan Widman är fackklubbsordförande för Journalistförbundet på Ekot, som den berörda redaktionen sedan ett par år är en del av. Han säger sig inte känna till anklagelserna som finns mot de tre männen. Varken vänskapskorruption eller de sexuella trakasserier Jacob Berg anklagas för. Han menar att det finns konflikter, men inget som tyder på organiserad vänskapskorruption.

När vi berättar för SR:s ledning att nya uppgifter visar på att vänskapskorruption och sexuella trakasserier fortsätter, och frågar varför de har fortsatt förtroende för männen, ger de ingen intervju med vd Cilla Benkö, utan mejlar en kort kommentar:

”På Sveriges Radio råder nolltolerans mot alla former av kränkningar och trakasserier. Om en chef får information om eller indikationer på att sådana skulle förekomma, så tas det på stort allvar, utreds noggrant och eventuella åtgärder vidtas – allt i enlighet med vår handlingsplan. Så har skett också i det här fallet. Närmare än så kan vi inte kommentera enskilda ärenden.”

Efter förnyad förfrågan, angående förtroendet för den person som nyligen getts en ny position, lägger SR till att de inte anser att ”mannen blivit befordrad utan fått ett nytt uppdrag på samma nivå”.


*Sara Gren, Maria Strand, Alexander Steen, Jacob Berg, Jonas Hall och Jack Jonson heter egentligen något annat. Att personer vi intervjuat valt att ställa upp anonymt beror på att de är rädda för konsekvenserna om deras identitet blir känd. Andra har varit beredda att ställa upp helt öppet. Vi har dock anonymiserat även dessa personer för att säkra källskyddet för de som velat vara anonyma.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: