Soraya Post (Fi) är ledamot i EU-parlamentet i Bryssel.

EU försummar ett av Europas största säkerhetsproblem

2019-03-12 | Soraya Post padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Inför det hot som växande högerextremism och nationalism i Europa innebär behöver fler förstå att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och gå samman för att försvara dem, skriver Soraya Post (Fi) i kölvattnet av 8 mars och konstaterar att EU:s säkerhetsagenda inte prioriterar sexuellt våld mot kvinnor.

Soraya Post är EU-parlamentariker för Feministisk initiativ och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Linnéa Engström (MP), Malin Björk (V) och Jytte Guteland (S).


Inför EU-valet har Soraya Post beställt en studie som ska identifiera erfarenheter och hitta vägar att stödja feministiska och kulturella organisationer, och därmed stärka demokratin. Till frågeformuläret.

På den internationella kvinnodagen var jag på manifestation hemma i Göteborg. Jag är väldigt glad över att jag fick dela dagen med alla deltagare där, att vi alla stod där tillsammans – för internationell solidaritet och för systerskap utan gränser. Alla vi som vet att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Alla vi feminister som är motkraften till den ökande sexismen, rasismen och nationalismen i Sverige och i Europa. Vi som vet att det tar tid att ändra hierarkiska, rasistiska och patriarkala strukturer och maktförhållanden men aldrig ger upp för att vi vet att förändring är möjlig. Vi som aldrig kommer att acceptera normaliseringen av sexism, rasism och nationalism varken i Sverige, i Europa eller i resten av världen.

Det är verkligen viktigt att vi alla går samman och skyddar våra rättigheter. Särskilt nu när högerextremismen och nationalismen växer i Europa. Dessa mörka krafter hotar inte bara kvinnors rättigheter utan även minoriteter och vår miljö och natur. De exkluderar alla som inte passar in i deras rasistiska och sexistiska syn på samhället. De tror inte på alla människors lika värde.

Nationalisterna vill stänga gränserna och låta migranter och asylsökande drunkna i Medelhavet. De attackerar hbtq-personers rättigheter och etniska och religiösa minoriteters rättigheter. Aborträtten ligger på förhandlingsbordet igen.

De tror inte på klimatförändringarna och de förstör vår natur och miljö. De respekterar inte naturens rättigheter. Jag kan inte acceptera denna attack på vår natur. Vi i Feministiskt Initiativ tycker att miljöpolitik och att sätta naturens rättigheter i centrum, är en av de centrala frågor som EU måste ta tydlig ställning för. De högerextrema struntar i naturen, och de struntar i rättsstatsprincipen och alla överenskommelser som handlar om att vi ska verka för samhällen som präglas av rättvisa, solidaritet och jämställdhet.

De prioriterar inte jämställdhetsarbete och attackerar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för de vill bestämma över kvinnors kroppar. De vill inte stoppa mäns våld mot kvinnor! Detta är ett av Europas största säkerhetsproblem. Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och 55 procent av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier i huvudsak från män, vilket inte minst alla #metoo-upprop visar oss.

Ändå står det inte en rad om detta våld i EU:s säkerhetsagenda, den är inriktad på att hantera externa hot och cyberattacker. Det fysiska och sexuella våld som kvinnor möter på daglig basis finns inte prioriterat i EU:s säkerhetsagenda. Till och med själva EU försummar frågan om mänsklig säkerhet, och särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Visste ni att EU:s medlemsländer har kommit överens om ett plastavtal som förbjuder bland annat plastbestick, sugrör och matförpackningar men de har fortfarande inte kunnat komma överens om ett bindande avtal för att stoppa våld mot kvinnor? Varför är det så lätt att lagstifta mot det ena men inte det andra? Varför ska män få slå? Varför accepteras detta våld? Just nu finns det ingen EU-lag som förbjuder våld mot kvinnor, alla länder har sina egna lagstiftningar. Jag vill se en gemensam EU-lagstiftning för att stoppa våld mot kvinnor.

Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU. Under nästa mandatperiod vill vi driva frågan om samtyckeslagar enligt svensk modell i hela EU, förbud mot köp av sexuella tjänster samt rätten till fri och laglig abort i hela EU.

Vi kommer att fortsätta att motverka nationalister och högerextremister som vi har gjort under den här mandatperioden i Europaparlamentet och fortsätta vårt arbete med att skydda allas mänskliga rättigheter. Jag har bland annat fått igenom en resolution i EU-parlamentet som uppmanar EU:s medlemsländer att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och organisationer som förhärligar nazismen och den här frågan kommer jag absolut att fortsätta driva.

Kom med oss och försvara alla människors och naturens rättigheter, vi gör det tillsammans med kärleken drivkraft!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: