Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco.

Nya utförsäljningsvågen slår hårdast mot utsatta kvinnor

2019-03-08 | Sissela Nordling Blanco , Anna Rantala Bonnier padlock 1

OPINION

”Det måste vara möjligt att bo i Stockholm även om du inte har stora inkomster eller möjligheter att ta ett banklån. Varenda hyresrätt behövs om vi ska kunna korta bostadskön”, skriver Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier (Fi), som vill se en helt annan bostadspolitik i huvudstaden.

En grundläggande förutsättning för att en kvinna ska kunna leva ett självständigt liv i frihet är att hon har en bostad. Ett hem där hon är trygg och som hon har råd att bo i själv eller tillsammans med sina barn. Det är ofta förutsättningen för att kunna lämna en våldsam relation. Men på grund av de massiva utförsäljningarna av allmännyttan i Stockholm är tillgången på hyresrätter till rimliga priser närmast obefintlig. Det slår hårt mot våldsutsatta kvinnor och tjejer som lever under hedersförtryck.

Men trots att det är en allvarlig situation där både fattiga barnfamiljer, nyanlända, ungdomar och utsatta kvinnor har svårt att få tag i en lägenhet till en rimlig hyra ska den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus sätta igång en ny utförsäljningsvåg i Stockholm. Tio tusentals hyresrätter riskerar att försvinna från allmännyttan. Om de ska reas ut till vrakpriser såsom förra gången vägrar de hitintills att svar på.

Utförsäljningsvågen kommer tyvärr förvärra en redan svår situation för hemlösa kvinnor och deras barn. Enligt Stockholm stads egen rapport från år 2017 ökar andelen hemlösa kvinnor, medan andelen hemlösa män minskar. Av de hemlösa med barn är 70 procent ensamstående kvinnor. Av dem har var femte varit utsatt för våld i nära relation och 9 procent anger skilsmässa. Detta kan jämföras med att endast 5 procent anger att de blivit vräkta från förstahandskontrakt.

En allvarlig konsekvens av bostadsbristen är att kvinnor och barn som lämnat en våldsam relation ofta fastnar på kvinnojourer i åratal. Det är inte bra för barnen att växa upp under sådana omständigheter och det är svårt för kvinnorna att skapa sig ett nytt liv.

Bostadssituationen i Stockholm har förändrats radikalt på grund av ideologiska utförsäljningar under den förra borgerliga majoriteten. År 1990 ägdes en tredjedel av alla lägenheter i Stockholm gemensamt som en del av allmännyttan. Ytterligare 40 procent av lägenheterna var hyreslägenheter som kunde förmedlas via bostadskön. I dag finns bara drygt 16 procent av lägenheterna i allmännyttan kvar. Samtidigt har behovet av en bostad i Stockholm växt lavinartat och över 80 000 människor är aktivt bostadssökande i bostadskön.

När Feministiskt initiativ kom till makten i Stockholm år 2014 satte vi genast stopp för alla utförsäljningar. Men tyvärr ska de nu återupptas av Allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet i Stockholm. Nu ser vi att hemlösheten bland barnfamiljer ökar och nyanlända har svårt att etablera sig i samhället på grund av bristen på tillgängliga bostäder. Bristen på bostäder motverkar på så sätt även integrationen. Våldsutsatta kvinnor och deras barn kommer att få det ännu svårare.

Det måste vara möjligt att bo i Stockholm även om du inte har stora inkomster eller möjligheter att ta ett banklån. Varenda hyresrätt behövs om vi ska kunna korta bostadskön. Feministiskt initiativ vill se en helt annan bostadspolitik i Stockholm. En bostadspolitik som gör det möjligt för kvinnor att lämna våldsamma relationer.

Därför kräver vi i dag, i samband med internationella kvinnodagen, att utförsäljningarna stoppas och att:

  • Det ska byggas fler billiga hyresrätter

  • Stockholm ska införa subventionerade hyror så att fler kan efterfråga bostäder med en rimlig hyra

  • Stockholm ska utveckla fler sociala bostadskontrakt i bostadsbolagens hyresbestånd

  • Stockholms stad gör en ny kartläggning av situationen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden

Att stå upp för allmännyttan är att stå upp för kvinnor!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20190312 - Jörgen Mattsson

Hyresrätten är den bästa upplåtelseformen även för de med hyggliga inkomster, som jag.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: