Frida Edman, mässansvarig för Bokmässan i Göteborg.

Jämställdhet ska genomsyra Bokmässan 2019

2019-03-08 | Jenny Rönngren padlock

KULTUR

Frida Edman har en stark tro på bildning som verktyg för att stärka samhället som går tillbaka till hennes första jobb som lärare. Nu är hon mässansvarig för Bokmässan i Göteborg och lanserar med avstamp i rösträttsjubileet jämställdhet som årets tema. Några av gästerna presenteras också på kvinnodagen, bland dem Jamaica Kincaid och Caitlin Moran.

I en bokutgivning där unga kvinnor tar sig fram som författare och där jämställdhet är genomgående tema både i Sverige och internationellt fattade Bokmässan i Göteborg beslutet att jämställdhet blir temat för Bokmässan 2019. Förhoppningen är att vitalisera samtalet om jämställdhet med avstamp i 100-årsjubileet för allmän och lika rösträtt och samtidigt blicka framåt.

Ett viktigt perspektiv som Frida Edman lyfter är det internationella. Redan i höstas stod det klart att den syriska författaren Samar Yazbek gästar Bokmässan. Ytterligare gäster på jämställdhetstemat presenteras i kväll på ett event i Göteborg i samband med Internationella kvinnodagen: de bokaktuella författarna Gemma Hartley (Så jävla trött, Natur och kultur), Caitlin Moran (Konsten att bli känd, Albert Bonniers Förlag), Kate Davies (På djupet, Norstedts) och Jamaica Kincaid (Mr Potter, Tranan), samt Helen Pankhurst, kvinnorättsaktivist och släkt i rakt nedstigande led till suffragettledarna Emmeline och Sylvia Pankhurst.


Välkomnar nya aktörer

Det var i juni 2018 Edman tillträdde som ordinarie mässansvarig efter att ha varit tillförordnad sedan hösten 2017. Hon konstaterar helt enkelt att jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor.

– Bokmässan återspeglar det som diskuteras i stort, inte minst i litteraturen och den aktuella utgivningen. Vår utgångspunkt är att jämställdhet är en viktig fråga. Det är en aktuell fråga, inte bara i vår historiska kontext utan också det samhälle vi lever i och vi ser också att utgivningen präglas av dessa föreställningar.

Nu ser Frida Edman fram emot att sätta ihop Bokmässan tillsammans med förlag och andra partners. 20-30 seminarier på temat jämställdhet är planerade. Jämställdhetsmyndigheten kommer att vara på plats liksom West pride och även Sveriges kommuner och landsting kommer att särskilt lyfta jämställdhetsfrågor. Även Feministiskt perspektiv kommer att medverka för första gången.

– Vi tycker det är fantastiskt kul att nya aktörer kommer till Bokmässan med sin närvaro och ställer ut. Det är verkligen en positiv effekt att vi ser att flera organisationer och aktörer backar upp i detta tema, säger Frida Edman.


Plattform för att mötas

Frida Edman började sitt yrkesliv som lärare och har i den rollen arbetat mycket med lärande, demokrati och jämställdhet och har ett personligt engagemang i frågan.

– Ideellt är jag också engagerad i en hbtq-förening i min hemkommun så de här frågorna ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas att mitt engagemang kan vara en kraft för Bokmässans utveckling.

Vi kommer in på konflikter som finns mellan grupper som alla kämpar för jämställdhet, och där tror Frida Edman att både litteraturen och Bokmässan kan vara till hjälp. Det ökande näthatet mot kvinnor och nya diskussioner om aborträtten visar att jämställdheten ständigt måste försvaras och belysas och #metoo är en av frågorna som ska bära temat framåt.

– Jag tror väldigt starkt på att det är mötet mellan människor, och möten mellan perspektiv, som gör att vi kan växa som människor och att vi lyssnar till andra med andra erfarenheter kan också göra att jag lär mig, säger Frida Edman, och fortsätter:

– Vi ska ha respekt för att det här är komplexa frågor, som engagerar olika grupper i samhället på olika sätt och det finns verkligen perspektiv i de här frågeställningarna, och det är något vi försöker bära med oss in i temat, att synliggöra perspektiv och vara en arena, en plattform där vi möts och talar med varandra.


Fantastisk värld

Just nu läser Frida Edman självbiografiska Konsten att vara en kvinna av Caitlin Moran, som hon tycker avdramatiserar motsättningar på ett fint sätt.

– Det kan vara avväpnande att ibland prata om jämställdhet utifrån egna erfarenheter, att man själv har gått på nitar eller att man inte har orkat driva kampen alla dagar i veckan, kanske skratta i allvaret. Det tycker jag är väldigt befriande med Caitlin Moran.

Hon hoppas att Bokmässans tema ska locka både de som driver jämställdhetskampen i dag, men också göra män nyfikna på att vara med i jämställdhetsutvecklingen och ta del av programmet och lära sig mer.

– Vi har en utmaning i att det är framför allt kvinnor som läser. Jag tror att vi kanske som bokmässa ska bjuda in andra grupper i samhället att förkovra sig och låta sig inspireras av litteratur och komma till bokmässan för att få ta del av litteraturens fantastiska värld.

– Sedan hoppas jag kanske lite mer särskilt att chefer och personer i näringslivet ser att man kan förändra och vara med och driva jämställdheten framåt genom att få verktyg för detta, bilda sig kring ämnet och lyssna på, inte minst, unga kvinnor. Jag hoppas vi får se lite människor från näringslivet här.

Bokmässans tema och några av gästerna presenteras vid releasen för Patriarkatet får inte festa med oss, Emma Knyckares bok om Statement festival och Annah Björks Ni måste flytta på er under fredagskvällen på Litteraturhuset i Göteborg. Årets bokmässa äger rum 26-29 september.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: