Ökat våld mot kvinnor som försvarar mänskliga rättigheter

2019-03-05 | FemPers padlock

UTRIKES

– Kvinnor, flickor och ickebinära som står upp för mänskliga rättigheter har mött ökad repression och ökat våld i hela världen. Stater måste respektera, skydda och efterleva aktivisters rätt att främja mänskliga rättigheter. I det rådande politiska klimatet, med ett bakslag för mänskliga rättigheter, är kvinnor som försvarar och främjar rättigheter ofta de första att attackeras.

Det säger FN-experten Michel Forst, som på måndagen presenterade sin årliga rapport till FN:s människorättsråd i Geneve.

Rapporten visar hur politiska ledares misogyna, sexistiska och homofoba retorik på senare år normaliserat våld mot kvinnor som försvarar mänskliga rättigheter. Det finns också fall där statliga företrädare varit involverade i direkta attacker mot kvinnorättsaktivister och deras familjer.

– Det är särskilt oroande att fientligheten de möter inte bara kommer från statliga myndigheter utan även medier, sociala rörelser, deras egna samhällen och till och med deras familj, säger Michel Forst, som konstaterar att i många länder stigmatiseras kvinnor som vågar höja rösten för mänskliga rättigheter, de kallas dåliga mammor, terrorister, häxor och kan även mördas.

Enligt rapporten är riskerna som kvinnorna tar när de försvarar rättigheter desamma som för män, samtidigt som kvinnorna ställs inför fler och andra hot präglade av könsstereotyper och djupt rotade sociala föreställningar om kvinnor. I en del länder har försvaret av sexuell och reproduktiv hälsa legat till grund för attacker och det krympande utrymmet för civilsamhället i ett ökande antal länder ger skäl till oro, framhåller FN-experten.

– Vi har dokumenterat hur hindren och riskerna som kvinnliga mänskorättsförsvarare möter formas av deras kön. Kvinnor attackeras när de främjar och skyddar mänskliga rättigheter bara på grund av deras identitet som kvinnor och vad de gör, säger Michel Forst, som är allvarligt oroad över den ökande användningen av begreppet ”genusideologi” som framför allt i Latinamerika och Östeuropa framställds som ett försök av feminister och försvarare av hbtq-rättigheter att destabilisera den sociala och politiska ordningen.

– Det finns ingen genväg för att vända den här förkastliga situationen. Vi måste montera ner skadliga könsstereotyper och radikalt ompröva sociala genusföreställningar för att förhindra dominansen över och marginaliseringen av kvinnor, understryker Forst.

För att stödja framväxten av olika, inkluderande och starka rörelser av kvinnorättsaktivister rekommenderar Forsts rapport att stater och internationella organisationer erkänner de särskilda utmaningar och risker som kvinnor, flickor och ickebinära möter, samt säkerställa deras rätt att delta på lika villkor i arbetet för att främja mänskliga rättigheter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: