Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Historisk framgång i EU för intersexpersoners rättigheter

2019-02-19 | Linnéa Engström padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Endast Malta och Portugal har förbjudit könskorrigerande ingrepp på barn”, konstaterar Linnéa Engström (MP) och pekar på en rad krav för minskat lidande som förs fram i den resolution om intersexpersoners rättigheter som EU-parlamentet antog förra veckan.

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Jytte Guteland (S) och Soraya Post (Fi).

Många av EU:s medlemsstaters arbete för hbtq-personers rättigheter är mycket eftersatt, och speciellt utsatta är intersexbarn. Därför är det en stor och historisk framgång att EU-parlamentet så tydligt tar ställning för intesexpersoners rättigheter, och att stigmatiseringen av intersexpersoner måste bekämpas,allt detta i en resolution som antogs den 14 februari 2019.

I länder med en utbyggd sjuk- och hälsovård kan behandlingar sättas in på intersexpersoner under spädbarnstiden, innan barnet är gammalt nog att själv ge sitt medgivande. Det borde inte vara tillåtet och EU-parlamentets resolution visar på de historiska övergrepp som begått mot intersexpersoner genom tiderna. Endast Malta och Portugal har förbjudit könskorrigerande ingrepp på barn.

Det finns situationer då behandling kan vara medicinskt motiverat, som exempelvis hormonbehandling när barnet har en rubbning i binjurarna (CAH). Men ofta förekommer kirurgiska ingrepp även när det inte är medicinskt motiverat, med hänvisning att barn mår bäst av att passa in i tvåkönsnormen som säger att alla människor är antingen kvinna eller man. De smärtsamma erfarenheterna har uppmärksammats av intersexpersoner själva, som kräver att få sina berättelser bemötta och respekterade. Ingreppen kan bland annat innebära omfattande ärrbildning och förlorad känsel.

Resolutionen fastslår att alla medlemsstater bör säkerställa att operationer och andra behandlingar på intersexbarn som inte är medicinskt nödvändiga förbjuds. Intersexpersoner bör få sina rättigheter säkrade och inkluderas i diskrimineringslagar samt att alla länder bör ha en könstillhörighetslag som gör att personer kan ändra sitt juridiska kön på ett enkelt sätt utan att behöva genomgå medicinsk prövning. Det skulle minska lidandet och de långa perioder som intersexpersoner i dag tvingas genomlida för att få sin identitet fastställd.

Resolutionen inkluderar skrivningar om behovet av stöd och rådgivning till intersexpersoner och deras familjer, åtgärder för att öka kunskapen i samhället om intersexpersoners hälsa och livsvillkor samt insatser för att minska stigmatiseringen. Medlemsstaterna uppmanas också att stödja organisationer som arbetar för intersexpersoners rättigheter och intersexpersoners egna organisationer.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: