Stärkt fredsarbete med ungas medverkan

2019-02-08 | FemPers padlock

INRIKES

I ny rapporten Tjejer, fred och säkerhet från Operation 1325 uppmanas den svenska regeringen att jobba mer för ungas rätt att delta i fredsarbete världen över.

Utgångspunkt för rapporten är den resolution som FN:s säkerhetsråd antog 2015 om ungas deltagande i fredsarbete. Än finns ingen handlingsplan för hur Sverige ska genomföra resolutionen, konstaterar Operation 1325. Folke Bernadotteakademin (FBA) har tagit fram ett förslag om hur resolutionen kan genomföras till regeringen, men som saknar de ungas egna perspektiv.

Rapporten Tjejer, fred och säkerhet innehåller rekommendationer från unga som är aktiva inom Operation 1325:s olika verksamheter. Huvudsakliga rekommendationer för att stärka ungas deltagande i fredsarbete:

  • Undersök behovet av att sänka universell rösträttsålder till 16.

  • Sverige ska inte exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar ungas rättigheter eller som prioriterar militär upprustning framför att tillgodose alla barn och ungas rätt till skolgång.

  • Stöd internationella utbyten inom skolan för att öka förståelsen för ungas levnadsvillkor i olika länder.

  • Utbilda unga vuxna i övergångsrättvisa och inkludera dem i de formella processerna.

  • Skapa återanpassningsprogram i Sverige för återvändare från IS-områden i Mellanöstern.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: