Jytte Guteland (S).

Oacceptabel exkludering

2019-02-05 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Så länge maktstrukturer bevaras där män föredrar män på grund av kön så klarar inte stora bolag av att krossa glastaken på egen hand”, skriver Jytte Guteland och synar motståndet mot reglering på EU-nivå.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv.

I veckan deltog jag i en debatt i Europaparlamentets plenum om kvinnor i bolagsstyrelser. Debatten föranleddes av att Spanien nu har dragit tillbaka sina reservationer mot förslaget i ministerrådet. Syftet med debatten var att höra hur det rumänska ordförandeskapet planerar att gå vidare med förslaget som varit i dödläge i rådet sedan 2013.

Den här frågan inrymmer många olika åsikter, allt från suveränitetsargument – att EU inte ska lägga sig i det här – att det är fel fokus då det gäller ekonomiskt priviligierade eller att kvinnor inte ska ”kvoteras utan bör ta sig fram på egna ben” – vad nu det innebär. För mig är det en rättvisefråga. Kvinnor är mer högutbildade, trots det är de ändå försvinnande få i styrelserummen i EU. Vi lever med en inre marknad med gemensamma regler och företag som verkar över gränserna. Alltså är det en EU-fråga och en fråga som handlar om att stå upp för jämställdhet.

Över 65 procent av alla med universitetsexamen inom EU är kvinnor. De har kunskapen och erfarenheterna för toppjobben i bolagsstyrelser – men ändå fortsätter de att hållas borta från inflytande. Det är helt oacceptabelt.

Det är inte bara orättvist – det innebär också slöseri med kompetens. Sannolikheten för innovationer är näst intill dubbelt så hög i företag med jämställd representation, än de där ena könet är överrepresenterat. Trots detta, fortsätter många medlemsländer och högerpolitiker konsekvent säga nej till förslaget att om att minst 40 procent av de icke verkställande styrelseledamöterna i bolagsstyrelser ska vara av det underrepresenterade könet.

Högern hävdar att kompetens ska premieras, inte kön. Men att det i dag inte finns tillräckligt med kvalificerade kvinnor, år 2019, är en myt som fortsätter berättas av konservativa. Sanningen är snarare att de som sitter på makten, sällan delar sina privilegier med andra.

Så länge maktstrukturer bevaras där män föredrar män på grund av kön så klarar inte stora bolag av att krossa glastaken på egen hand. Därför behöver vi ett regelverk på EU-nivå.

Debatten i plenum blev en påminnelse om hur de socialkonservativa och de högerextrema ser på kvinnor. En ledamot beskrev att förslaget om 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna vore att gå emot Europas folk. ”Det är onaturligt att dra kvinnor från köket”, var argumentet. Han beklagade sig också över att det ständigt är andra grupper som ska sättas framför Europas folk. Jag behöver inte skriva ut vilka grupper han avsåg. Men kolla gärna debatten från torsdagen den 31 januari.

Det är nyttigt att bli påmind om vilka värderingar som driver dessa partier inom den politiska högern. De drömmer om ett annat samhälle än det vi har i dag. De ser med nostalgi på mitten av det förra seklet. Få av oss kvinnor ser saken på samma sätt. Låt oss visa det i Europaparlamentsvalet i maj.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: