Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Fi i Stockholms stad.

Faktum kvarstår, de grönblå investerar inte i jämställdhet

2019-01-30 | Sissela Nordling Blanco padlock

OPINION

”Det är naturligtvis bra om den grönblå majoritetens intentioner är att utveckla jämställdhetsarbetet, men vi menar att jämställdhetsarbete kräver resurser”, skriver Sissela Nordling Blanco (Fi) i slutreplik angående det grönblåa styrets indragna satsningar på jämställdhet i Stockholms stad.

Sissela Nordling Blanco är gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms stad.


RELATERADE ARTIKLAR:

2019-01-25 | Replik: Jämställdheten ökar med grönblå politik

2019-01-21 | Chockerande nedmontering av jämlikhetsarbete i Stockholm

I en replikmin artikel där jag berättar att personal- och jämställdhetsutskottet i Stockholms stad ska läggas ner skriver Anna König Jerlmyr (M) och Katarina Luhr (MP) att jag har missförstått deras politik. För trots att stora nedskärningar görs inom jämställdhetsområdet av den grönblå majoriteten, ska jämställdheten i staden i själva verket öka! Det är naturligtvis bra om den grönblå majoritetens intentioner är att utveckla jämställdhetsarbetet, men vi menar att jämställdhetsarbete kräver resurser.

Finansborgarrådet och miljöborgarrådet avfärdar den politik vi har genomfört inom jämställdhetsområdet de senaste åren som sidoprojekt. Det är anmärkningsvärt att det är så Katarina Luhr (MP) ser på våra tidigare gemensamma satsningar på kvinnor och tjejer i ytterstaden. Vi trodde att även Miljöpartiet stod bakom stöd till kvinnors organisering inom civilsamhället, tjejgrupper i ytterstaden som träffas och stärker sin egenmakt och hbtq-kvällar på fritidsgårdarna.

Just satsningen på kvinnors organisering var något som Rådet för mänskliga rättigheter lyfte som något viktigt för att utveckla jämställdheten i staden. Pengarna har bland annat gått till verksamheter som hjälper kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Dessutom har det bildats tjejgrupper över hela staden som jobbar med jämställdhetsfrågor. Det har varit särskilt viktigt för tjejer som lever i hederskontexter. De blir nu utan stöd.

Arbetet inom personal- och jämställdhetsutskottet, som nu läggs ner, var viktigt för att sätta fokus på jämställdhet och anti-diskriminering inom stadens egna verksamheter. Staden har cirka 40 000 anställda och de flesta är typisk kvinnodominerade sektorer som barnskötare och vårdbiträden. Vi gjorde riktade lönesatsningar, införde rätt till heltid och avsatte stora resurser för kompetensutveckling av chefer i frågor om diskriminering, hbtq-perspektiv och sexuella trakasserier.

Att säga att det ska ske ändå inom ramen för ordinarie system för uppföljning duger inte. Vi menar att jämställdhetsområdet kräver finansiella resurser och politiskt tryck precis som alla andra politikområden. Annars tenderar jämställdhetsfrågorna verkligen att bli sidospår.

Anna König Jerlmyr (M) och Katarina Luhr (MP) hävdar att de vill ta krafttag för att förebygga och minimera sjukskrivningar, men det är just arbetsvillkoren för kvinnor inom välfärdsområdet som gör att kvinnor sliter ut sig. Det räcker inte att sätta upp ett par mål och säga att det är självklart att Stockholms stad ska vara en jämställd arbetsplats. Det kräver ökad kunskap, fler anställda, höjda löner och bättre arbetsvillkor för kvinnor inom välfärdsområdet.

Feministiskt initiativ vill prioritera välfärden framför skattesänkningar eftersom vi vet att det gör livet enklare för kvinnor. Vi har inte misstolkat de grönblå intentionerna när det gäller jämställdhetsarbetet utan bara förhållit oss till fakta. Personal- och jämställdhetsutskottet läggs ner, stödet till kvinnors organisering försvinner liksom stödet till tjejgrupperna och det görs stora nedskärningar när det gäller det uppsökande arbetet riktat till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi bildades som politiskt parti för att vi var trötta på lovord och tomma löften om jämställdhet och ville se resurser, prioriteringar och resultat. Det är inte det vi ser nu.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: