Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Fi i Stockholms stad.

Chockerande nedmontering av jämlikhetsarbete i Stockholm

2019-01-21 | Sissela Nordling Blanco padlock

OPINION

”Vi menar att Stockholms stad, som en av Sveriges största arbetsgivare, måste ha ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete”, skriver Sissela Nordling Blanco (Fi), med anledning av att det grönblå styret lägger ner stadens personal- och jämställdhetsutskott.

Sissela Nordling Blanco är gruppledare för Feministiskt initiativ i Stockholms kommunfullmäktige.

Det har bara gått ett några veckor in i det nya året men redan har det grönblå styret i Stockholm hunnit avskaffa en viktig del av stadens jämställdhetsarbete. Förra veckan fattade kommunstyrelsen beslut om att personal- och jämställdhetsutskottet ska läggas ner. Detta är ytterligare ett steg i de grönblåas totala nedmontering av stadens strategiska jämställdhetsarbete.

Det som i praktiken försvinner är de senaste årens satsningar på att förbättra arbetsvillkoren inom kvinnodominerad sektor; genom rätten till heltid, genom högre löner och trygga anställningsvillkor. Det påbörjade arbetet med att kartlägga, förbättra och följa upp chefers arbetssituation ur ett jämställdhetsperspektiv riskerar även det att försvinna, trots att vi kan konstatera att det fortsatt finns stora skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade förvaltningar. Likaså försvinner arbetet för att öka andelen utrikesfödda chefer i staden och ambitionerna att minska diskriminering.

Under de senaste åren har Feministiskt initiativ kämpat för att stadens medarbetare ska få utbildning om jämställdhet, antidiskriminering och hbtq-frågor för att staden ska vara en trygg och rättvis arbetsplats för alla. Kunskapen om diskriminerinslagen, sexuella trakasserier och förebyggande åtgärder har höjts, hundratals chefer och tusentals medarbetare har ökat sin kunskap i dessa frågor tack vare våra politiska satsningar.

Det är både chockerande och förvånande att detta arbete nu läggs ner. Feministiskt initiativ hade ändå hoppats att ett välfungerande jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete skulle försvaras av Miljöpartiet eller andra politiska partier som säger sig värna dessa frågor, men tyvärr går obetydliga skattesänkningar före.

Vi menar att Stockholms stad, som en av Sveriges största arbetsgivare, måste ha ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete. Det är väl känt att det fortfarande pågår diskriminering på arbetsmarknaden och att det fortfarande råder stor ojämlikhet mellan kvinnor och män när det gäller arbetsvillkor och löner. Under #metoo blev det tydligt att sexuella trakasserier är ett stort problem för unga tjejer och kvinnor i yrkeslivet.

Vi tror inte att alla dessa problem kommer försvinna av sig självt. Det räcker inte att säga att dessa frågor ska hanteras genom ordinarie system för uppföljning. Det gäller att frågorna är prioriterade politiskt, att de har en given plats i den centrala styrningen och att det avsätts resurser för att komma tillrätta med problemen, inte minst genom kompetensutveckling.

Vi beklagar att Stockholm nu tar stora kliv bakåt i jämställdhetsarbetet och i arbetet mot diskriminering. Vi är besvikna på Miljöpartiet, som under föregående mandatperiod varit en del av det progressiva arbete som den rödgrönrosa majoriteten drivit för jämställdhet och jämlikhet, nu istället ger plats åt en högerpolitik som prioriterar skattesänkningar framför jämställdhetssatsningar.

Feministiskt initiativ Stockholm kommer fortsätta att driva en progressiv politik i opposition för en trygg, jämlik och jämställd stad för alla. Vi bildades som parti för att vi var trötta på alla fina ord om jämställdhet och feminism när så lite förändrades i praktiken.

Det är politisk handling som räknas och vi kommer uppmärksamma alla försämringar och nedläggningar som nu görs av den grönblå majoriteten i Stockholm. Vi nöjer oss inte med en klapp på huvudet om att jämställdhet är viktigt, vi vill se verklig förändring.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: