Soraya Post (Fi) är ledamot i EU-parlamentet i Bryssel.

EU måste inkludera kvinnor i det konfliktförebyggande arbetet

2019-01-15 | Soraya Post padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

Varje större EU-insats i vålds- och konfliktdrabbade områden ska ha en obligatorisk genusmedveten konfliktanalys, både av situationen och EU-insatsen. Detta enligt utkastet till en rapport som Soraya Post (Fi) tagit initiativ till och som hon berättar om i sin EU-krönika denna månad.

Soraya Post är EU-parlamentariker och först på listan över EU-kandidater till valet 2019 för Feministiskt initiativ. Post är ocskå återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Linnéa Engström (MP), Malin Björk (V) och Jytte Guteland (S)

Den 26 maj i år är det Europaparlamentsval i alla EU:s medlemsländer och vi kommer att välja de politiska partier som vi vill ska representera oss i Europaparlamentet – EU:s enda folkvalda institution. I dagens debatt om EU glöms orsaken till att EU grundades oftast bort – för att skapa fred i Europa och resten av världen efter två fruktansvärda världskrig. Dåligt minne är nog inte den enda orsaken till varför vi inte pratar om EU som ett fredsprojekt då detta faktiskt även är en politisk fråga.

Vi i Feministiskt initiativ ser EU som ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt, vilket de konservativa och nationalistiska krafterna vill arbeta för. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. Därför tog jag 2017 initiativ till en ny rapport i Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor (AFET) som handlar om hur EU kan utveckla och stärka sin kapacitet för konfliktförebyggande och medling.

Vi kan inte uppnå fred genom att bara fokusera på säkerhet och stabilitet i form av frånvaro av väpnat våld. Vi måste titta på de bakomliggande orsakerna till konflikter och främja demokrati, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och människors säkerhet.

Fred går hand i hand med skydd av alla aspekter av människors liv och välbefinnande, och detta kan uppnås genom att uppfylla mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet. Det är människors säkerhet genom livet, inte militarisering, som skapar fred.

Som föredragande för den här rapporten har jag nu skrivit mitt första utkast där jag kräver att EU tar sitt ansvar för att motverka konflikter och arbetar för fred genom en feministisk säkerhetspolitik, som sätter genusperspektiv på alla aktiviteter, och fred, samarbete och kvinnors deltagande i centrum.

Jag vill att EU ska ta en ledande roll i arbetet för att genomföra FN:s säkerhetsråds resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och införliva de principer som ingår i resolutionerna i alla skeden av EU:s insatser för konfliktförebyggande och medling.

Jag lyfter fram vikten av att inkludera och stödja aktivt och meningsfullt deltagande av lokala aktörer, särskilt kvinnor, minoritetsgrupper, ursprungsbefolkningar och ungdomar, när EU planerar, formulerar och genomför olika former av konfliktförebyggande insatser.

När kvinnor och minoritetsgrupper inte inkluderas i det konfliktförebyggande arbetet kommer grundläggande information och aspekter att saknas. Bara genom att inkludera kvinnor och analysera konflikterna ur ett jämställdhetsperspektiv kan vi utforma de åtgärder som gör verklig skillnad för att uppnå varaktig fred.

Kvinnors aktiva medverkan, deras röster och kapacitet samt en genomgripande jämställdhetsanalys är avgörande för att vi ska kunna utforma en bättre politik och nå rättvisa fredsöverenskommelser. Vi har sett det i olika sammanhang, till exempel Libyen, Jemen, Nigeria och Colombia. Vi har faktiskt sett det överallt i världen.

Jag vill även att det inrättas ett rådgivande EU-organ direkt underställt EU:s utrikesminister där en grupp erfarna och genusmedvetna politiska medlare ska kunna ge politisk och teknisk expertis på medling och konflikthantering, även med kort varsel. Varje större EU-insats i vålds- och konfliktdrabbade områden ska ha en obligatorisk genusmedveten konfliktanalys av situationen och EU-insatsen.

Just nu håller skuggföredragandena från de andra politiska grupperna i Europaparlamentet på att lämna in sina ändringsförslag till mitt första utkast av rapporten. Vid den första presentationen av rapporten i AFET-utskottet var skuggföredraganden från den största konservativa gruppen skarpt kritiskt till att vi hade genusperspektiv i en rapport som inte behandlas av jämställdhetsutskottet (FEMM).

Detta är ett tydligt tecken på att vi i Feministiskt initiativ för feministiskt politik på alla områden. Vi kommer att rösta om dessa ändringsförslag i utskott för utrikesfrågor den 4 februari och jag förväntar mig tuffa förhandlingar. Jag kommer självklart att ”lobba” för att de andra ledamöterna ska rösta för min vision om ett EU som inkluderar kvinnor och minoritetsgrupper i det konfliktförebyggande arbetet. Fortsättning följer...

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: