12 januari 2018. Dåvarande statsrådet Åsa Regnér inviger Sveriges första jämställdhetsmyndighet.

Skarp kritik mot avveckling av Jämställdhetsmyndigheten

2018-12-12 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Redan 2019 minskar budgeten för Jämställdhetsmyndigheten med 40 miljoner kronor och från 2020 finns den inte kvar enligt Moderaternas och Kristdemokraternas avvecklingsplan. En samlad kvinnorörelse kämpade under många år för en myndighet som skulle ersätta ineffektiva tidsbegränsade projekt och isolerade insatser med ett strategiskt jämställdhetsarbete.

RELATERADE ARTIKLAR

2018-01-19 | Maria Jacobson: ”Jämy behöver snabbt komma upp till bevis”

2018-01-16 | Historisk dag i Angered – jämställdhetsmyndighet invigd

2017-05-13 | Jämställdhetsmyndigheten placeras i Angered

2016-09-16 | Sverige får en jämställdhetsmyndighet och en rikstrategi mot mäns våld

2016-09-15 | Varför vänta, jämställdhet nu

2016-07-01 | Jämställdhetsmyndighet i sikte

2015-10-07 | Jämställdhetsmyndighet föreslås – kan vara igång 2017

2015-06-12 | Riksrevisionen granskade regeringens jämställdhetsarbete

2015-04-06 | Krav på genusbudgetering pressar jämställdhetsenhet

2014-04-11 | Jämställdhetsmyndighet på is till efter valet

2014-02-04 | Vänsterpartiet pressar på om jämställdhetsmyndighet

2013-01-18 | Mycket har (inte) hänt

Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom sitt budgetförslag i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna, och tack vare att Centerpartiet och Liberalerna lade ner sina röster. I budgeten ingår en nedläggning av den nya Jämställdhetsmyndigheten som invigdes i Göteborg i januari.

– Vi kommer att minska utrymmet med 40 miljoner kronor till myndigheten för 2019 och det blir inga pengar för 2020. Det innebär att man får ett år på sig att avveckla verksamheten, säger riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) till P4 Göteborg.

Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, uttalar sig kort om beslutet för TT:

– Jag vill avvakta med att dra slutsatser tills arbetsmarknadsutskottet behandlar vårt utgiftsområde i nästa vecka, men kan konstatera att Jämställdhetsmyndigheten har efterfrågats i många år av flera aktörer, partier och organisationer för att effektivisera och följa upp jämställdhetspolitiken.


Tondövt och nonchalant

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers kräver i ett pressmeddelande att nedläggningen stoppas av arbetsmarknadsutskottet.

– Bildandet av Jämställdhetsmyndigheten var ett av många nödvändiga steg mot ett mer systematiskt arbete för ökad jämställdhet. Planerna på en nedläggning, utan någon genomtänkt plan för hur arbetet kan bedrivas på annat sätt, skickar en olycklig signal om att kampen för jämställdhet ska prioriteras ner, säger Erkers och konstaterar att jämställdhet enligt SVT:s valundersökning var tredje viktigaste frågan för väljarna, viktigare än lag och ordning och Sveriges ekonomi:

– Förra hösten visade Metoo-rörelsen att sexuellt våld och trakasserier finns i så gott som alla kvinnors vardag. Att i det läget lägga ner en myndighet som arbetar för att motverka våld mot kvinnor är tondövt.

Vänsterpartiet var länge pådrivande för en jämställdhetsmyndighet i riksdagen, och vice ordförande Nooshi Dadgostar är kritisk:

– En mängd uppgifter hade samlats hos myndigheten för att de skulle kunna göra ett kraftfullt och samordnat arbete. Nu spricker alltihop och arbetet stannar av. Det är typiskt att Moderaterna och Kristdemokraterna behandlar jämställdhetsfrågorna så oerhört nonchalant.

– Det är förstås också en eftergift till Sverigedemokraterna. Obehagligt att både Centerpartiet och Liberalerna bryr sig för lite om jämställdhetsarbetet för att stoppa detta. Varken metoo, kvinnors för dåliga löner och arbetstider eller våldet mot kvinnor har fått dessa partier att ändra uppfattning.


Utan systematik

I en debattartikel i Svenska dagbladet inför budgetomröstningen påminde Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, om de statliga utredningar och experter som länge krävt en myndighet – dels för att leva upp till åtaganden i kvinnokonventionen, dels för att effektivare verkställa, samordna, stödja och följa upp jämställdhetspolitiken.

”Hur ska kvinnors höga sjukskrivningstal minskas? Vad behöver göras för att förebygga sexualbrott så vittnesmålen från #MeToo-året inte var förgäves? Vilka insatser krävs för att minska skillnaderna mellan pojkars och flickors skolresultat? Dessa avgörande problem kan inte lösas med den typ av tidsbegränsade projekt och isolerade insatser som länge kännetecknat jämställdhetsarbetet. Istället krävs en sammanhållen, strategisk och långsiktig jämställdhetspolitik”, skriver Berglund.

Jämställdhetsmyndigheten har ett 50-tal anställda. 40 miljoner kronor ska sparas in under avvecklingen 2019. När myndigheten är nedlagd 2020 och 2021 blir besparingen 78 miljoner kronor per år, enligt Moderaternas beräkningar.

”Det är rejäla slantar att lägga på riktigt jämställdhetsarbete, exempelvis för att fler invandrarflickor och kvinnor lär sig svenska, går ut skolan och kommer ut i arbetslivet. Eller för att satsas på polis för att motverka hedersvåld”, skriver Emma Jaenson, ledarskribent på oberoende liberala Blekinge läns tidning, som anser att Sverige klarar sig utmärkt utan en jämställdhetsmyndighet.

.

Inga alternativa jämställdhetsuppdrag

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ, konstaterar att Jämställdhetsmyndigheten varit ett politisk krav från en samlad kvinnorörelse under lång tid. Uppgiften är just att se till att uttalade politiska löften om jämställdhet, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld blir verklighet.

– Fredspriset gick till kampen för kvinnors rättigheter, en samlad vetenskap berättar om klimatkrisen. Då får M, KD och SD igenom en budget som skär ner på både klimat- och jämställdhetspolitiken! Välavlönade får sänkt skatt, rut sopar upp bristerna i välfärden för de som har råd och militären får mest. Budgeten är dessutom ett dråpslag mot klimatarbetet i Sverige och vår trovärdighet internationellt, menar Schyman.

Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot för Miljöpartiet, konstaterar att med en halvering av anslagen 2019 kommer Jämställdhetsmyndigheten inte kunna betala ens för redan ingångna avtal.

– Nu handlar det inte bara om Jämy utan om hela jämställdhetspolitiken. Eftersom den flyttades dit från alla olika håll läggs allt nu ner. Det som tidigare var en fråga om form – ska allt ligga i Göteborg eller kvar hos Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholm och Göteborgs universitet – skymmer just nu det faktum att M och KD slaktar allt arbete med stöd till jämställdhetsintegrering, människohandel och prostitution, mäns våld mot kvinnor, med mera, som flyttats till Jämy. De ger inga pengar eller uppdrag till någon annan. Deras argument mot Jämy var ju att inte slå sönder väl fungerande verksamheter. Om det var det som hände stampar de nu på skärvorna…

Men sista ordet är inte sagt, påpekar Hirvonen Falk:

– Än finns det hopp. Beslutet fattas först på måndag.

Även Delegationen mot segregation, som liksom Jämställdhetsmyndigheten startade sin verksamhet i januari i år, ska avvecklas, åtgärder mot segregation slopas och redan 2019 ska 900 miljoner kronor sparas på Arbetsförmedlingen enligt den nu klubbade budgeten.

– Ska vi behöva klä oss i gula västar för att få en ekonomisk politik för jämställdhet, jämlikhet och klimaträttvisa? undrar Gudrun Schyman.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: