Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

#cop24: Kraft att förändra med klimatfeministisk verktygslåda

2018-12-11 | Linnéa Engström padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Bilen, biffen och bostaden är tre områden där omställningen kan gå fort, men då krävs också beslutsamheten att se och förändra mansnormer”, skriver Linnéa Engström (MP) som presenterar världens första klimatfeministiska verktygslåda på COP24, klimattoppmötet som pågår just nu i Katowice.

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Jytte Guteland (S), Soraya Post (Fi) och Malin Björk (V).

Drivkrafterna och medvetenheten att leva mer klimatsmart växer för var dag som går, men osäkerheten vad som faktiskt fungerar kan vara stor hos allmänheten. Under min ledning har den gröna gruppen i EU-parlamentet tagit fram en verktygslåda inför EU-valet som riktar sig till politiker, aktivister, organisationer, myndigheter och företag.

Verktygslådan går igenom de instrument som i dag finns inom klimatregimen för att driva på jämställdhetsarbetet och en grön omställning. Där ingår till exempel att alla parter ska utveckla jämställdhetsplaner och utse en ansvarig nationell kontaktpunkt för dessa.

Verktygslådan är en klimatfeministisk seger och adresserar normer kopplade till koldioxidutsläpp. Bilen, biffen och bostaden är tre områden där omställningen kan gå fort, men då krävs också beslutsamheten att se och förändra mansnormer.

En sådan norm handlar om köttkonsumtion. ”En riktig man äter kött” handlar om att män tenderar att konsumera kött, särskilt rött och bearbetat kött, oftare och i större kvantiteter än kvinnor. De flesta mäns höga köttförbrukning är förknippad med den traditionella inramningen av maskulinitet. Det är ett faktum att vi alla behöver byta till en mer växtbaserad diet för att leva mer klimatvänligt, och det handlar förstås om de stora växthusgasutsläpp som är kopplade till djuruppfödning.

”En man behöver sin bil”. De flesta bilar körs och ägs av män. Studier har visat att män i genomsnitt gör längre resor, använder bilar oftare och äger större bilar, medan kvinnor är mer hänvisade till att använda kollektivtrafik. Att använda en cykel eller kollektivtrafik som bussar och tåg kan vara i konflikt med denna mycket traditionella och begränsande maskulinitet. För att ta itu med klimatförändringarna måste vi bryta med traditionella normer och ett sätt är att titta på hur vi använder olika transportformer.

Enligt EU:s eget jämställdhetsinstitut (Eige) innehas mer än 80 procent av de höga positionerna inom klimatregimen av män så det är mycket imperativt att antalet kvinnor ökar, speciellt kvinnor från ursprungsbefolkning och minoritetsgrupper.

Klimattoppmötena är en fantastisk möjlighet för hela den brokiga klimat- och miljörörelsen att kraftsamla och göra sina krav hörda till en bred allmänhet. Kraven på klimaträttvisa och feminism ekar höga på klimatdemonstrationerna i Katowice i helgen. Nu bygger vi en klimatrörelse som har kraft att förändra.

Tillsammans kan vi klara det!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: