Alexandra Mattsson Åkerström och Clara Lindblom.

Dags att öka stödet till sexualbrottsutsatta

2018-11-14 | Clara Lindblom , Alexandra Mattsson Åkerström padlock

OPINION

”Målet med verksamheten är att alla unga som utsätts för sexuella övergrepp ska veta vart de kan gå eller höra av sig för att få det stöd som de behöver”, skriver Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström (V) som vill inrätta ett stödcentrum för personer som utsatts för sexuella övergrepp i Stockholms stad.

Clara Lindblom är oppositionsborgarråd och Alexandra Mattsson Åkerström gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

I dagarna kom den första domen för oaktsam våldtäkt efter införandet av den nya samtyckeslagen. Domen är resultatet av att feministiska organisationer och partier i åratal lobbat för en förändring av sexualbrottslagstiftningen. För att se till att fler förövare lagförs behöver vi nu öka stödet till de utsatta.

Samtyckeslagen, som klubbades igenom i maj i år, var en feministisk seger och ett viktigt steg framåt i kampen mot sexuella övergrepp eftersom den fastslår att alla sexuella handlingar som sker utan samtycke är olagliga. Men för att fler ska kunna fällas måste fler också våga anmäla.

Som ett steg i den riktningen föreslår Vänsterpartiet i Stockholm, i sin oppositionsbudget, inrättandet av ett stödcentrum för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Förslaget innebär att den som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan få stöd och hjälp med bland annat anmälan, rådgivning och stödsamtal på ett och samma ställe genom ett samarbete mellan kommun, landsting och polis. Övergrepp begås också inom familjer och ett stödcentrum skulle kunna utveckla stödet även till de anhöriga.

Målet med verksamheten är att alla unga som utsätts för sexuella övergrepp ska veta vart de kan gå eller höra av sig för att få det stöd som de behöver. I dag vet tyvärr långt ifrån alla vart de ska vända sig.

Ett stort ansvar ligger i nuläget på de ideella krafter som stöttar personer som utsatts för sexuella övergrepp. Deras insats är ovärderlig och räddar liv. Men det är samtidigt tydligt att det offentliga behöver göra mer och ett stödcentrum är ett av våra förslag.

Under förra hösten uppmärksammades sexuella övergrepp och mäns våld mot kvinnor i och med en rad olika Metoo-upprop. Kvinnor vittnade om övergrepp på arbetsplatser, i skolan, i privata relationer och i offentliga miljöer. Metoo blottade omfattningen av problemet och även hur svårt det kan vara för personer som utsatts att ta sig igenom sina upplevelser. Att så många, främst kvinnor och unga tjejer, har utsatts för övergrepp är helt oacceptabelt och vi måste göra allt vi kan för att förebygga sexuella övergrepp och för att stötta de som utsätts.

Mörkertalet för sexuella övergrepp är fortfarande stort och många vågar inte anmäla. Det är därför särskilt viktigt att vi fångar upp de, i många fall unga tjejer, som bär på berättelser om övergrepp men som inte vet vart de ska vända sig eller är rädda för att ingen ska tro dem.

Målet är tydligt – ett samhälle helt utan övergrepp. Ett steg på vägen är att lagföra förövarna och ge de utsatta stöd och upprättelse.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: