Makt utan mandat – global elit på Världsekonomiskt forum

2018-11-09 | Christin Sandberg padlock

EKONOMI

Den 11 och 12 november samlar Världsekonomiskt forum (WEF) drygt tusen av vad de själva kallar världens bästa hjärnor på det årliga mötet Global future councils i Dubai. Där kommer företagsledare, politiker och forskare diskutera framtiden och sätta agendan för det mer uppmärksammade Davos-mötet i januari, som påverkar global politik utan vare sig mandat transparens eller möjlighet att utkräva ansvar.

Discreet Power: How the World Economic Forum shapes market agendas

Författare: Christina Garsten, professor, socialantropologi, Stockholms universitetet och Adrienne Sörbom, lektor, sociologi, Stockholms universitetet och Södertörns högskola.

Stanford university press (2018)

Forskarna Christina Garsten och Adrienne Sörbom har granskat World economic forum och hur en schweizisk stiftelse utövar inflytande världen över. Resultatet publiceras i boken Discreet Power - How the World Economic Forum shapes market agendas.


Varför ville ni skriva om Världsekonomiskt forum?

– Dels är forumet betydelsefullt i en global kontext, dels är det intressant att förstå sig på, eftersom vi ser det som en möjlig modell för global politik, säger Adrienne Sörbom och tillägger:

– Om det är så att det fungerar som en modell för global politik så är det viktigt att diskutera modellen eftersom den har både bra och mindre bra drag.

Världsekonomiskt forum blandas ofta ihop med FN. Många, menar Sörbom, tror till och med att det är en del av FN och att de möten som anordnas är toppmöten med utsända delegater inom ramarna för FN eller med FN-mandat.

– Det är viktigt att veta att WEF är en schweizisk stiftelse, och som sådan fungerar den väldigt annorlunda än till exempel mellanstatliga organisationer, som till exempel FN, säger Sörbom.

– Medan mellanstatliga organisationer mestadels har grundläggande principer för representation och transparens, vilket möjliggör överblick av verksamheten och ansvarsutkrävande, så kan en stiftelse göra lite som den vill.


Makt utan mandat

Världsekonomiskt forum har inget mandat, utan upprätthåller sin legitimitet genom att utöva det forskarna kallar diskret makt, vilket bland annat får deltagarna – ”the leaders” – att känna sig exklusivt utvalda. ”Om du inte är här så existerar du inte som en aktör på den globala arenan”, som en av de intervjuade i boken säger.
 Huvuddelen av de som deltar på Världsekonomiskt forums många möten är representanter från de tusen företag som betalar medlemsavgift till forumet. Utöver dessa bjuds det in politiker, forskare och personer från mellanstatliga organisationer och tankesmedjor samt en del kulturpersonligheter.

– Världsekonomiskt forum anser sig samla ”the good guys” genom att bland annat utesluta tobaks-, alkohol- och vapenindustrin, säger Sörbom och menar att forumet försöker uppfostra företagen till att vara eller blir goda företag, vilket inte alltid är lätt.

Företaget Volkswagen, en stor och mångårig finansiär av WEF, uteslöts inte ur forumet när de ertappades med utsläppsfusk.


Vad tänker du om att Världsekonomiskt forum, som saknar mandat och representativitet, ger sig in på global politik?

– Företagens största intresse i det här är att göra affärer. De bryr sig inte så mycket om vad forumet gör.

Men företagen drar nytta av forumet. Det är väldigt praktiskt för dem att få de här mötesplatserna, där Davosmötet i januari bara är det tydligaste exemplet. Samtidigt kan man delvis skilja på forumet, som är en organisation i sig med egna intressen och som drar nytta av företagen, deras pengar och prestige – och de företag som finansierar det.

– Forumet är intresserat av att få med politiker och andra till sina möten för att kunna påverka global politik och vanlig diplomati. Forumet tar alltså upp frågor som annars brukar diskuteras på den diplomatiska arenan, men utanför det diplomatiska protokollet och bortom all medieuppmärksamhet. Där kan företagen delta ibland, men det är forumet som sätter dagordningen, bestämmer frågorna och bjuder in de som ska delta.

Ett sådant exempel är klimatfrågor, som bland annat diskuterades under en lunch som Garsten och Sörbom deltog på i Davos.

– Det är en privat lunch som bara syns i programmet om man är en av de utvalda till just den lunchen. Där samlar forumet berörda politiker, framstående forskare på klimatfrågor och företagsledare med intresse i regionen, säger Sörbom.

Det ingås säkert affärsuppgörelser, men det fattas inga formella beslut under Världsekonomiskt forums olika tillställningar. Men de möten som sker och diskussioner som hålls anses ha stor betydelse för utvecklingen på flera områden på den politiska globala arenan.

– Det kan ju vara bra om det leder fram till något som Parisavtalet om klimatförändringar, men nackdelen är att vi andra inte visste om det, eftersom det helt saknas mekanismer för representativitet. Det finns inte heller några möjligheter till ansvarsutkrävande, säger Sörbom.

Andra globala politiska frågor som Världsekonomiskt forum gärna diskuterar är genus, säkerhet och kapitalismens framtid.


Få kvinnor

Garsten och Sörbom slår fast att det är få kvinnor bland ”världens bästa ledare” på Världsekonomiskt forum, även om de själva lyckas intervjua flera av dem. Detta samtidigt som WEF hävdar att kvinnor är nyckeln till framgång i företagen och sedan år 2006 ger ut en välrenommerad årlig rapport, Global gender gap.


Hur trovärdigt blir Världsekonomiskt forum när en så stor del av befolkningen inte finns representerad, utan bara omskrivs?

– Jag tror att forumet tycker att det är problematiskt, men deras organisation krånglar till det för dem. Deras bas är tusen företag, som alla skickar sina gubbar till Forumet. Det är svårt för Forumet att säga ”nej, ni får inte skicka tre män, det måste vara minst en kvinna”. Det kan de inte säga eftersom företagen betalar jättemycket pengar, säger Adrienne Sörbom.

– När det däremot gäller de gäster som WEF själva bjuder in har de jobbat intensivt med att leta kvinnor, säger hon.


Rika som förebild

Naomi Klein har skrivit något i stil med att vi lever i en tid där vi har överdriven tilltro till människor som lyckats bli rika, vi ser upp till dem och lägger ansvaret för att lösa världskriserna i händerna på dem. Hon menar att det är farligt att man ger så mycket makt till enskilda människor. Bara för att de är duktiga på att leda företag så innebär inte det att de är duktiga på global politik.


Vad tänker du om det?

– Precis så fungerar Världsekonomiskt forum. De väljer ut de som de anser vara lyckade ledare, så kallade ”leaders” av olika slag. Oftast handlar det om personer som har startat ett företag eller entreprenörer av olika slag. Forumet skapar en global elit genom att lyfta fram de här personerna, säger Adrienne Sörbom.

Och fortsätter:

– ”Nu har vi samlat världens bästa hjärnor som ska lösa alla frågor åt oss på en plats.” Det är ett sådant ledarideal det bygger på och som de har skapat själva. De är duktiga på att få andra att tro på det. 

Det är svårt att studera ekonomiskt starka maktcentrum, dels för att de är så slutna och dels för att det krävs mycket resurser. Adrienne Sörbom och Christina Garsten hade både tid och resurser till det här forskningsprojektet och lyckades tack vare det och ihärdiga försök att ta sig in i Världsekonomiskt forums exklusiva värld. Men det krävdes många resor på vinst och förlust och de fick flera gånger vända hemåt med skammen, när de utan inbjudan nekades inträde vid de hårt säkerhetsbevakade mötena.

– Vi skriver ganska mycket om hur nedslående det är att bli avvisade om och om igen, men vi lyckades ibland, konstaterar hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: