Tahire Koçtürk.

Barnäktenskap mycket vanliga i Turkiet – nya siffror offentliga

2018-11-06 | Kurdo Baksi padlock

UTRIKES

Var femte timme gifts ett barn under 18 år bort i Turkiet. Det visar siffror från det turkiska hälsodepartementet, men mörkertalet är stort. Enligt statistiken, som oppositionspartiet CHP fått fram, har 666 975 barn under 18 år gifts bort 2009-2017. Forskaren och författaren Tahire Koçtürk kommenterar de nya uppgifterna.

FAKTA/Barnäktenskap:

Organisationen Child not bride om läget i Turkiet.


Situationen i Sverige enligt Unicef: Nya lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap begränsas ytterligare, liksom möjligheten att erkänna äktenskap som ingåtts utan att båda parterna varit närvarande (så kallade fullmaktsäktenskap).


RELATERADE ARTIKLAR:

2017-06-20 | Barnäktenskap förbjuds i New York

2016-11-21 | Turkiet: Lagförslag friar förövare som haft sex med minderårig

2016-08-16 | Turkiet: Lagändring som tillåter sex med barn under 15 upprör

2015-11-03 | Syriska kvinnor om livet på flykt

2015-07-24 | Inga åtal efter lagen om tvångsäktenskap

2014-12-16 | Fredspristagaren: ”En myt att indiska föräldrar överger sina barn”

Nästan dagligen beklagar sig turkiska tidningar över syriska barnflickor som gifts bort av fattiga flyktingfamiljer som har svårt att försörja sig. Alltfler vittnesmål gör gällande att många äldre män betalar ett högt brudpris för en barnbrud. För att inte dra på sig internationell uppmärksamhet undviker dock de turkiska myndigheterna att uppge statisk om barnäktenskap i Turkiet. Och efter den i sista minuten inställda så kallade "barnsexlagen", som skulle tillåta sex med barn under femton år sipprar det inte ut några nya siffror om barnäktenskap.

Men häromdagen lyckades Turkiets största oppositionsparti Republikanska folkpartiet (CHP) få tag i statistiken från hälsoministeriet om just barnäktenskap och offentliggjorde siffrorna: 666 975 barn under 18 år har gifts bort under åren 2009–2017. Statistik förs bara över flickor som är 16 och 17 år. I samma rapport framgår att 288 766 flickor under arton har fött barn. Av dessa var 4 470 under femton år.

Unicef:s siffror från mars 2018 visar att 1 procent av flickorna under 15 år i Turkiet gifts bort. Sammanlagt gifts 15 procent av flickorna under 18 bort. Sedan 2002 är det lagligt för både flickor och pojkar att gifta sig vid 17.

– Barnäktenskap är mycket vanliga i Turkiet. Då arrangeras äktenskapen av barnens familjer. Ibland lovas ett barn bort strax efter födseln för att gifta sig med en annan person (på turkiska: besik kertmesi—cradle betrothal), säger författaren Tahire Koçtürk och fortsätter:

– Ekonomiska faktorer och önskan att stärka banden mellan familjer/släkt spelar stor roll. Flickor gifts bort oftast mot ett brudpris (baslik), som kan vara ett viktigt tillskott till hennes familjs ekonomi. Det finns också ideologiska faktorer.

Koçtürk är filosofie doktor i social medicin och skrev den uppmärksammade boken En fråga om heder: turkiska kvinnor hemma och utomlands. Hon berättar att traditionen förbjuder utomäktenskapliga relationer. Det finns en rädsla att en post-pubertal flicka skulle kunna börja intressera sig för och flörta med utomstående pojkar som hennes familj inte kan acceptera.

– Det skulle skugga familjens goda rykte. För att hindra det, måste flickan, snart efter hon börjat få sexuella känslor, ”bindas” med någon som familjen kan godkänna (basini baglamak). Yngre flickor är önskvärda äktenskapspartners också för att de anses bättre kunna anpassa sig till männens, och deras familjers, villkor.

 
 

Nästan 700 000 barnäktenskap mellan 2009 och 2017. Det låter mycket även med turkiska mått. Kan det tolkas som att barnäktenskap har ökat under Recep Tayyip Erdogans styre?

– Man måste veta hur siffrorna såg ut under tidigare perioder för att göra en rättvis jämförelse. Barnäktenskap har alltid varit vanligt förekommande i landet. Religiös vigsel, som är inofficiell, har antagligen ökat under Erdogans tid, men det är svårt att veta. De nya siffrorna som CHP offentliggjorde, visar att tidiga äktenskap just nu förekommer i högre grad hos flyktingar från Syrien. Det förvånar mig inte. Många flyktingfamiljer gifter bort sina döttrar på grund av ekonomiska faktorer – för att slippa försörja flickorna och för att erhålla brudpris, säger Koçtürk.


Under samma period har ”bara” 31 328 pojkar under 18 år gifts bort. Varför är det så stor skillnad mellan könen ifråga om barnäktenskap?

– Även pojkar ingår arrangerat äktenskap. Till exempel traditionen med ”besik kertmesi” möjliggör även att en pojke lovas bort till en annan familj vid födseln. Tidigt äktenskap bland pojkar är vanligast i äktenskap mellan kusiner.


Vad bör göras på lång sikt för att eliminera barnäktenskap i Turkiet och i länder där barnäktenskap förekommer?  

– Det behövs många insatser. För det första behövs mer och bättre utbildning och upplysning i samhället.

– Sedan bör samhällena skapa större möjligheter för kvinnor att lönearbeta och därmed bli ekonomiskt oberoende. Sist men inte minst bör brudpris-arrangerade äktenskap avskaffas helt. Ärligt talat, vet jag inte hur dessa två gamla sedvänjor ska avskaffas, suckar Tahire Koçtürk.

Enligt den senaste statistiken från Unicef har mer än 650 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Ungefär 12 miljoner flickor gifter sig därmed varje år före sin 18-årsdag. I södra Asien har antalet barnäktenskap minskat mycket på grund av förändringsarbete i Indien. Risken att en flicka i södra Asien gifter sig före sin 18-årsdag har minskat från 50 procent till 30 procent.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: