Soraya Post (Fi) är ledamot i EU-parlamentet i Bryssel.

EU-parlamentet vill se förbud mot nynazistiska grupper

2018-11-06 | Soraya Post padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Vi i Europaparlamentet ser med djup oro på den ökande normaliseringen av fascism, rasism, främlingsfientlighet, homo- och transfobi och andra former av intolerans inom EU.” Soraya Post (Fi) om en ny resolution där parlamentet fördömer nyfascisters och nynazisters dåd i medlemsländerna, som uppmanas att förbjuda grupperna bakom våldet.

Soraya Post är EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ och återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Linnéa Engström, (MP) och Jytte Guteland (S).

Under förra plenarsessionen antog Europaparlamentet med majoritet en resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa. Jag har varit föredragande för min politiska grupp (den socialdemokratiska gruppen) i EU-parlamentet för den här resolutionen och varit en drivande kraft i förhandlingarna med de andra politiska partierna för att få fram en gemensam resolution eftersom arbetet mot fascism och nazism kräver samarbete över partigränserna – ett åtagande från alla demokratiska krafter.

Vi i Europaparlamentet ser med djup oro på den ökande normaliseringen av fascism, rasism, främlingsfientlighet, homo- och transfobi och andra former av intolerans inom EU. Det brutala mordet på hbtqi-aktivisten Zak Kostopoulos i centrala Aten är ett av de senaste exemplen. Ett annat exempel är attacken mot EU-parlamentarikern Eleonora Forenza och hennes assistent. De blev angripna av anhängare till det nyfascistiska partiet Casapound under en antifascistisk och antirasistisk demonstration i Bari, Italien.

Under Almedalen fick vi i Sverige bevittna vad som hände när Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fick tillstånd att hålla torgmöten. NMR:s närvaro fick RFSL ungdom att ställa in sitt deltagande i Almedalen, de kände sig inte trygga vilket är fullt förståeligt då NMR:s ledare har dömts för hatattack mot en gayvänlig schlagerfest och NMR är en organisation som sprider hbtq-hatisk propaganda. Flera av NMR:s anhängare har blivit dömda för våldsamma attacker mot civila och polis.

Ideologier som fascism och nazism bygger på demokratiförakt, auktoritärt ledarskap, den starkes rätt och våld. Dessa ideologier är mot demokrati som koncept då de inte vill att den politiska makten i ett land ska utgå från dess medborgare via allmänna och fria val. Nazismen bygger dessutom på ett antisemitiskt och rasistiskt tankesätt, eftersom den delar upp människor i olika grupper, och anser att vissa folkslag är mer värda än andra. 

Nyfascistiska och nynazistiska grupper förespråkar, belönar och uppmanar till våld. De sprider hatpropaganda och uppmanar sina anhängare att använda våld mot ”de andra” – de som inte passar in i deras ideologi. Det kan vara politiska motståndare såsom feminister, hbtqi-personer, etniska och religiösa minoriteter, migranter och personer med funktionsvariationer. 

    

Dessa grupper och deras ideologier är inte acceptabla i ett demokratiskt samhälle, för i ett demokratiskt samhälle ska alla ha rätt att få delta och känna sig trygga. I ett demokratiskt samhälle är alla människor lika värda och ska ha samma rättigheter.

Europas historia har visat oss vad dessa organisationer är kapabla till och vi kan aldrig låta detta ske igen. Vi måste stå upp mot normaliseringen av hat tillsammans och därför är  Europaparlamentets resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa ett viktigt steg i rätt riktning. Det är första gången sedan 1999 som EU-parlamentet har antagit en resolution om detta ämne.

Jag är glad att vi i EU-parlamentet skarpt fördömer nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, psykiska våld, våldsamma fysiska attacker och demonstrationer i olika EU-medlemsstater. Men jag är ännu gladare att vi i EU-parlamentet påminner medlemsstaterna att det redan finns strafflagstiftning, ministerrådets rambeslut 2008/913/RIF, som utgör en rättslig grund för att införa sanktioner för juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat mot en minoritetsgrupp och att vi äntligen uppmanar medlemsstater att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper.

Nu är det upp till medlemsstaterna att genomföra detta och visa att de värnar om vår demokrati.

.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: