Andrea Pető, professor i genusvetenskap .

Stoppad genusutbildning nytt slag mot Ungerns demokrati

2018-11-02 | Kajsa Skarsgård padlock

UTRIKES

Ytterligare ett slag mot demokratins fundament har utdelats i Ungern, där regeringen i strid mot principen om akademisk frihet nu har stoppat utbildningarna i genusvetenskap.
– Vi måste sluta gå i sömnen och inse att historien knackar på dörren: vi behöver agera innan det är för sent. Både i Ungern och i Sverige, uppmanar Andrea Pető, professor i genusvetenskap från Budapest.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-09-25 | ”Extremhögerns nationalism, rasism, sexism och homofobi hänger samman”

2018-09-18 | Makten utmanas i EU-parlamentet

2018-07-24 | Ungerns asylpolitik anmäls till EU-domstolen

2018-01-24 | Anti-genusrörelser – globalt hot mot vetenskap och demokrati

Beslutet är en del av det auktoritära nationsprojekt som premiärministern Viktor Orbán numera kallar för ”kristen demokrati”. Regeringen höll tyst om beslutet, som fattades den 12 oktober, men bland annat via den drabbade professorn Andrea Pető Facebooksida började nyheten nå ut till världen. Hon postade ett foto av en lista på ackrediterade högskolekurser där rad 115 nu lyste tom, raden för genusvetenskap.

– Akademisk frihet är ett grundläggande demokratiskt värde och politiskt motiverade interventioner i högre utbildning har vi inte sett i Ungern sedan 1989, säger Andrea Pető.

Hon är professor i genusvetenskap vid Central european university (CEU) i Budapest. Det välrenommerade privata universitetet blev politiskt världskänt 2017 efter att Viktor Orbáns regering försökt stänga ner det genom nya regler och konspirationskampanjer mot dess grundare George Soros, en judisk ungersk-amerikansk finansman och filantrop.

På en presskonferens tyngd av allvar meddelade universitetet den 25 oktober att det ser sig tvunget att flytta till Wien om regeringen inte bekräftar att lärosätet nu uppfyller de nya reglerna och garanterar dess akademiska frihet. Förslaget att dra in ackrediteringen för genusvetenskapen skickades till Ungerns rektorskollegium under sommarsemestern, inbakat bland andra planer i ett tjockt dokument och med en deadline för synpunkter på 18 timmar. Kollegiet motsatte sig bestört förslaget och avsaknaden av dialog.


Utan vetenskaplig anledning

Enligt Andrea Pető fick de höra från regeringens talesperson att planen var att hushålla med skattemedel för att i stället finansiera studieprogram i familjepolitik kopplade till regeringens mål om befolkningsökning. Men ett av de två universiteten som erbjuder programmet i genusvetenskap är privat och det andra, Eötvös Loránd university, har ett nystartat program med tio studenter som tar examen 2019.

Sedan påstods det att det inte fanns tillräckligt studentintresse för programmet och att det inte ledde till jobb, vilket CEU kunde motbevisa med sökandestatistik och en alumnirapport.

Den kommitté vars uppdrag är att bedöma ackreditering av kurser kom sedan med ett uttalande: den såg inte någon vetenskaplig anledning till att stänga ner programmet i genusvetenskap. Efter att beslutet var fattat gav Viktor Orbáns talesperson följande förklaring till CNN:

– Regeringens ståndpunkt är att en människa föds som antingen man eller kvinna och vi anser inte att det är acceptabelt att prata om socialt konstruerade genus i stället för biologiska kön.

Beslutet har föregåtts av verbala attacker på genusvetenskapen, från regeringsrepresentanter och regeringsnära medier. Den har utmålats som en kvasivetenskap och genusideologi, den har förenklats och förlöjligats med missvisande exempel, påståtts drivas av en gaylobby och vara emot familjen.

Andrea Pető menar att genusbegreppet har används som ett verktyg, som ett ”symboliskt klister”, för mobilisering av olika politiska grupper mot en gemensam fiende, i det här fallet genusvetarna och genuspraktikerna.

Genom ett retoriskt fokus på familjen, nationen, religiösa värden och yttrandefrihet har Viktor Orbán sedan erbjudit ett alternativ som för många ungrare upplevs som eftersträvansvärt och genomförbart. På liknande sätt har Viktor Orbán pekat ut flyktingar och muslimer som konspiratörer och hot mot landets överlevnad, och har med det piskat upp rädsla och hat som också riktas mot landets minoriteter och hbtq-personer.


Utvidgad kontroll

I våras valdes Viktor Orbán till sin tredje mandatperiod som premiärminister sedan 2010. Under sin tid vid makten har han ökat kontrollen över domstolsväsendet, skrivit om konstitutionen, inskränkt pressfriheten, religionsfriheten, föreningsfriheten och asylsökandes rättigheter. En EU-rapport har konstaterat att det finns ett systematiskt hot mot demokratin, rättsväsendet och fundamentala rättigheter i Ungern.

Därför röstade EU-parlamentet i september igenom ett så kallat artikel sju-förfarande som kan leda till att Ungerns rösträtt dras in. Men en sådan sanktion lär stoppas av Polen och Rumänien.

På universiteten i Ungern mobiliserar motståndet mot försöken att stoppa genusvetenskapen.

– Det finns olika planer. Vi kommer att ansöka om ackreditering för programmet igen för att få ett professionellt uttalande från ackrediteringskommittén. Kollegor på olika universitet har också sagt de ska att integrera genus i sina utbildningsplaner nu, säger Andrea Pető.

Den 9 november kommer hon till Stockholm för att tala på en konferens om hot mot den akademiska friheten i världen.

– Jag kommer att tala om hur den akademiska friheten inte är något automatisk utan något som måste skyddas. Vi måste sluta gå i sömnen och inse att historien knackar på dörren: vi behöver agera innan det är för sent. Både i Ungern och i Sverige.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: