Stark kritik mot MP – för få hyresrätter i hela Stockholm

2018-10-22 | Sholeh Irani padlock 1

EKONOMI

Den nya blågröna alliansen i Stockholm har kommit överens om att öppna för ombildningar av hyresrätter i ytterstaden. Vid närmare granskning av förslaget råder skilda åsikter om vilka områden som egentligen omfattas, men också att det skulle finnas områden i Stockholm där allmännyttan är för stor.

FAKTA/Protest i Stockholm

Rör inte vår allmännytta - sälj inte våra hem #vårallmännytta

Måndag 22 oktober klockan 17.30-18.30

Sergels torg, Stockholm

Enligt den nya oppositionen kommer den blågröna överenskommelsen att innebära omfattande ombildningar och försäljningar av fastigheter i ytterområden. Sissela Nordling Blanco, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm är kritiskt till Miljöpartiet, som enligt Fi vänt ryggen till fyra år av rödgrönrosa politik genom att släppa fram allianspartierna till makten i Stockholm.

Nordling Blanco varnar för konsekvenserna, i form av ombildningar av hyresrätter, skattesänkningar och privatiseringar.

– Det kommer slå hårdast mot kvinnor och barn, mot de som saknar pengar att köpa sig en bostad, mot de som är i störst behov av välfärden. Vinnarna blir de som har pengar, vilket ofta är män i innerstaden. Jag oroar mig för att segregationen kommer fördjupas, vi har under mandatperioden lyckats få upp skolresultaten och minskat arbetslösheten men det riskerar nu att rullas tillbaka när konkurrenslogik får ta över. Även stadens kulturliv riskerar stora nedskärningar i skarp kontrast mot det arbete vi bedrivit för att göra kulturen tillgänglig för fler, svarar Sissela Nordling Blanco.


Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ Stockholm.


Feministiskt perspektiv har frågat Åsa Lindhagen (MP), tidigare socialborgarråd i det rödgrönrosa samarbetet och nu riksdagsledamot för Miljöpartiet, om hur hon försvarar det nya styrets överenskommelser.

– Vi har nått en överenskommelse om ett grönblått styre i Stockholm där vi får igenom mycket stora delar av vår politik. På det sociala området handlar det bland annat om att skapa fler mötesplatser för hbtq-ungdomar, om satsningar för att motverka hemlösheten bland annat genom fler bostad först-lägenheter, förstärkt förtur för våldsutsatta kvinnor i bostadskön och om fortsatt ekonomiskt bistånd till papperslösa barn, säger Lindhagen.

– Nu när vi går in i ett majoritetsstyre istället för ett minoritetsstyre kan vi säkerställa en fortsatt offensiv klimatpolitik och en medmänsklig agenda. Att fortsätta styra i en rödgrönrosa minoritet har varit ett alternativ som diskuterats, men en minoritet hade riskerat bli nedröstat i viktiga frågor och i värsta fall ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande i kommunfullmäktige. Det är något vi har velat undvika.


På vilket sätt tycker MP att försäljning av allmännyttan motverkar bostadsbristen eller bostadssegregationen i Stockholm. Vilka samhällsgrupper kommer att gynnas? Var det inte ett vallöfte att motverka försäljningen av allmännyttan? Många kanske röstade på MP i Stockholm just på grund av detta...

– I stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd och om de boende själva tar initiativet så kommer en grundlig prövning och marknadsvärdering göras och bedömas från fall till fall. Det är alltså enbart småskaliga ombildningar i ytterstaden utifrån de boendes egna initiativ som kan komma att vara aktuellt. Vi är alltså överens i det grönblå samarbetet om precis det som Miljöpartiet drivit och den politik vi gick till val på, svarar Åsa Lindhagen.


Åsa Lindhagen (MP). Bild: Fredrik Hjerling


Vänsterpartiets gruppledare Clara Lindblom avvisar MP:s förklaringar och anser att ombildningar inte löser stadens bostadsbrist.

– I Stockholm finns inte ett enda område med för många hyresrätter och allmännyttan har ingen dominerande ställning någonstans, så det är helt fel av Alliansen och Miljöpartiet att argumentera så.

– Om Miljöpartiet säger ja till ombildningar för att de vill ha mer blandade områden så föreslår vi att de istället för att ombilda börjar med att bygga hyresrätter i rika villaområden. De som kommer drabbas av de ombildningar som Alliansen och MP nu tänker sätta igång är alla de som saknar en bostad, bland annat unga som ska flytta hemifrån och hemlösa. Det är oansvarigt att minska antalet hyresrätter när vi har så många som behöver bostad, kommenterar Lindblom.


Clara Lindblom, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadsfullmäktige.


Andra röster

Under Alliansens styre 2006–2014 i Stockholm såldes 26 000 hyresrätter ut från den gemensamma allmännyttan, men enligt Hyresgästföreningen finns ingenting som tyder på att bostadsbristen blev mindre, snarare tvärtom. Enligt regionchef Annika Billström kommer eventuella försäljningar av hyresrätter inte att lösa bostadsbristen i Stockholm.

– Bostäderna blir inte fler för att man gör om hyresrätter till bostadsrätter. Konsekvensen blir istället att utbudet av hyresrätter minskar, vilket gör att valmöjligheterna krymper och ännu fler utestängs från bostadsmarknaden. Stora grupper har varken viljan eller möjligheten att ta stora och dyra lån för sitt boende, framför allt inte ungdomar och unga vuxna, säger hon.

Hyresgästföreningen ser allmännyttan som ett av kommunernas viktigaste verktyg för att ta sitt bostadsförsörjningsansvar, som just nu kampanjar på temat ”Sälj inte våra hem”.

– Bostadsbristen kan bara avhjälpas med att man bygger mer och bygger rätt. Vi behöver bygga fler hyresrätter med rimliga hyror för att de som framför allt drabbas av bostadsbristen, ska ha en möjlighet att få en bostad, menar Billström.

 

När det gäller bostadssegregationen anser Annika Billström att den som på allvar vill jobba mot bostadssegregationen behöver planera för at bygga hyresrätter i områden som i dag domineras av ägt boende.

 

Hyresgästföreningens regionchef Annika Billström. Bild: Jan Backman


Miljöpartisten Tamim Alameddine, nyinvald fullmäktigeledamot och tidigare ordförande i SHIS Bostäder i Stockholm, väljer att träda tillbaka med anledning av Miljöpartiets nya samarbete med Alliansen i Stockholms stadshus.

– För mig var ett fortsatt rödgrönrosa samarbete ett förstahandsalternativ. Jag tror helt enkelt inte på den politik som vi nu avser bedriva med Alliansen och därför kan jag inte heller vara med och rösta fram den samt driva igenom den, anser Tamim Alameddine.

– Politik är att välja. Att prioritera. I ett sådant läge kommer enligt mig jämlikhet och välfärd alltid före skattesänkningar och utförsäljningar. Ett Stockholm för alla, som hänger samman, som minskar klyftor och reducerar socioekonomiskt utsatta områden kommer alltid vara min ambition och min målsättning i politiken.


Tamim Alameddine. Bild: Miljöpartiet

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20181023 - Maria Jara de Corina

Ett stort backlash för Stockholmarna! Vad var det som fick dem att rösta på Moderaterna?

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: