Jytte Guteland (S).

Unkna ideal och normer måste börja rivas redan i förskolan

2018-10-02 | Jytte Guteland padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Diskussionen om förskolans och skolans roll för att riva gamla strukturer och skapa morgondagens samhälle och arbetsplatser fria från sexuella trakasserier måste ta fart och sedan genomföras i praktiken”, skriver Jytte Guteland (S) och söker samarbete mellan feminister över partigränserna.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande krönikör i Feministiskt perspektiv, tillsammans med Malin Björk (V), Soraya Post (Fi) och Linnéa Engström (MP).

I veckan hade vi på S-kansliet i Europaparlamentet en föreläsning och workshop om härskartekniker. En aktivitet som vi genomförde på arbetsplatsen för att vi ska leva som vi lär och få bättre kunskap om hur vi kan uppmärksamma problem i tid och åtgärda dem.

Vi vigde en stund åt sexuella trakasserier också, och de lagstiftningar som gäller för grova hot och övergrepp. Det blev tydligt för mig hur mycket allt handlar om makt och synen på vem som har makten. Jag kom att tänka på #metoo-rörelsen och hur den vände uppochner på makten och befriade offer från skuld. Nu fortsätter debatterna på många håll och vår workshop är ett led i detta. Jag hoppas och tror att många arbetsplatser också arbetar med att följa upp #metoo.

Men jag har en oro också. Jag kan inte komma ifrån känslan att det finns en risk att uppföljningen blir för isolerad till debatter om enskilda män eller enskilda arbetsplatser. Vi kommer aldrig att kunna förändra samhället om vi inte startar väldigt tidigt och arbetar brett för normförändringar.

Som småbarnsförälder ser jag tydligt att det fortfarande är skillnad på att växa upp för pojkar och flickor. Lekar, fritidsintressen, kläder, uppfostran, förväntningar. Mycket skiljer sig. Allt detta får följder för makten framöver. Vem lär sig att ta för sig? Vem lär sig att vara tuff? Vem får lära sig att vara lugn och tyst?

Diskussionen om förskolans och skolans roll för att riva gamla strukturer och skapa morgondagens samhälle och arbetsplatser fria från sexuella trakasserier måste ta fart och sedan genomföras i praktiken. Rädda barnens Stopp! Min kropp! är bra, men är bara en del i den stora förändring som måste ske om både flickor och pojkar ska få växa upp fria att självständigt forma sina liv.

Vi feminister har nu en viktig uppgift, att över partigränser diskutera vilka reformer som fortsatt behövs för att bekämpa sexuella kränkningar och övergrepp. Vittnesmålen var och är enormt viktiga för att riva unkna ideal och normer, men det återstår också arbete för att genomföra förändringar i hela samhället. Låt oss starta med förskolan och skolan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: