Förkrossande mansdominans på affärsjuridiska byråer

2018-10-02 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

Över en tredjedel av advokaterna och 57 procent av de jurister som rekryterats de senaste fem åren på Sveriges största affärsjuridiska byråer är kvinnor, men bara 25 procent av vd:arna och 17 procent av delägarna. Det visar en granskning som Jusektidningen Karriär har gjort.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-01-09 | #metoo: Med vilken rätt

2017-12-11 | Lägre pris på kvinnors kompetens

2017-11-17 | #medvilkenrätt: Stort gensvar på upprop i juristvärlden

Bland yngre advokater och på juristutbildningarna är kvinnor i majoritet och har de senaste fem åren även varit i majoritet bland dem som doktorerat i juridik, suttit ting, utsetts till domare eller beviljats inträde i Advokatsamfundet. Men på högre positioner är de i minoritet. Det gäller såväl inom rättsväsendet och universitetsvärlden som på advokatbyråer.

– Många kvinnor på advokatbyråer är missgynnade på grund av sitt kön. En del väljer att lämna byråvärlden och göra karriär någon annanstans, säger Jenny Wernqvist Kallerman, andra vice ordförande i fackförbundet Jusek, till Jusektidningen Karriär.

Av en enkät som tidningen skickade ut till tio av Sveriges största affärsjuridiska byråer, varav nio valde att svara, framgår att färre än var femte delägare är kvinna. På Mannheimer Swartling var 16 procent av delägarna kvinnor 2017.

– Vi arbetar systematiskt för att få mer jämställda arbetsplatser. Av de biträdande juristerna som rekryterades under 2017 var ungefär 65 procent kvinnor, säger Karin Mendel, HR-chef på Mannheimer Swartling, till Jusektidningen Karriär.

Samtidigt minskade andelen kvinnliga seniora biträdande jurister, och enligt Mendel slutar yngre jurister, både kvinnor och män, i större utsträckning än tidigare. Som trolig orsak anger hon arbetsvillkoren och en förändrad syn på arbete.

– Det gäller att organisera arbetet så att det blir lättare att kombinera arbete och privatliv. Det här är seriösa och tuffa personer som vi vill ska stanna kvar och vara en del av förändringen i stället för att lämna oss.

– På ett helt annat sätt än tidigare arbetar vi i dag systematiskt med frågor kring diskriminering, trakasserier, kränkningar och liknande, men också med kvinnors och mäns olika möjligheter att göra karriär. En viktig del i det sistnämnda är coachning.

Enligt en Jusek-rapport från 2016 upplever 30 procent av kvinnliga jurister på advokatbyråer upplever att de missgynnas på grund av sitt kön när det gäller lön, 43 procent när det gäller arbetsuppgifter och 30 procent när det gäller delägarskap.

Jenny Wernqvist Kallerman, som är egenföretagare och bolagsjurist på konsultbasis, tror att nya krav vid upphandlingar kan bidra till förändring.

– Köpare av juridiska tjänster är inte längre bara medelålders män som heter Anders, utan människor av olika kön, ålder och bakgrund. Om advokatbyråerna fortsätter att vara homogena i sin struktur kommer de att missa en massa potentiella köpare och därmed möjligheter att tjäna pengar, säger hon till Jusektidningen Karriär.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: