Linnéa Engström, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Makten utmanas i EU-parlamentet

2018-09-18 | Linnéa Engström padlock

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Alltför många medlemstater har alltför mycket att förlora på att ställa grannen till svars för kränkningar i hemlandet”, konstaterar Linnéa Engström (MP), som skulle vilja se både kännbara sanktioner mot Ungern i ministerrådet, och att EU tar på sig ledartröjan efter uppföljningen av #metoo i EU-parlamentet.

Linnéa Engström är EU-parlamentariker för Miljöpartiet och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Soraya Post (Fi) och Jytte Guteland (S).

Två viktiga betänkanden röstades igenom förra veckan i Strasbourg: om uppföljningen efter #metoo och om situationen i Ungern.

Trots alla vittnesmål under #metoo som drabbade EU-parlamentet, har inte mycket hänt för att komma tillrätta med makt-obalansen som skapar en gynnsam miljö för sexuella och sexistiska trakasserier. Ett viktigt steg togs förra veckan när parlamentet röstade igenom ett betänkande från jämställdhetsutskottet som innehåller krav på obligatorisk utbildning för ledamöter i jämställdhet och anti-diskriminering.

Betänkandet uppmanar också de politiska partierna att ta sitt ansvar genom att instifta handlingsplaner riktade till den egna personalen och politikerna, samt att bättre skydda de som utsatts för trakasserier och diskriminering. EU-parlamentet har redan i dag en kommitté som ska ta om hand om klagomål från främst anställda vad gäller sexuella trakasserier. Men få vågar anmäla och det beror förstås på rädsla att förlora jobbet och utsättas för ännu mer svårigheter.

Min vision är att EU-parlamentet istället för att vara en av de sämsta i klassen, istället leder jämställdhetsarbetet framöver. Att vårt gemensamma demokratiska organ är en sådan urusel arbetsplats för främst unga kvinnor är inget annat än en skam och ett hot mot demokratin.

Självklart behöver vi fler kvinnor och rasifierade i parlamentet så att sexistiska, rasistiska och diskriminerade beteenden motas i grind av en kritisk massa. Nu arbetar jämställdhetsutskottet vidare med nästa betänkande som lyfter jämställdhetsintegrering i EU, där jag kommer att representera Gröna gruppen.

En annan grön seger blev omröstningen om artikel 7-förfarandet mot Ungern. Utvecklingen i Ungern under den auktoritäre Viktor Orbán är mycket oroväckande. Minoritetsgrupper som romer, judar och flyktingar lever mycket utsatta liv, och riskerar att utsättas för hatbrott. Det finns stora brister i rättsväsendet och domare och åklagare riskerar att utsättas för påtryckningsförsök. Akademisk frihet, pressfrihet, yttrandefrihet och frihet att organisera sig är alla hotade rättigheter, konstaterar en rad organ som OSCE, FN och Europeiska rådet.

Föredragande Judith Sargentini, Gröna gruppen, har dragit ett tungt lass för att få EU-parlamentet att sätta ytterligare press på Ministerrådet att diskutera Orbán, den allvarliga situationen i Ungern samt i enlighet med artikel 7-förfarandet införa kännbara sanktioner mot landet. Det är ändå högst otroligt att artikel 7-förfarandet lyckas så att kännbara sanktioner kan införas mot Ungern. Ministerrådet behöver enas med fyra femtedelars majoritet och där har Ungern allierade som kommer att rösta emot förfarandet, såsom Rumänien och Polen.

Alltför många medlemstater har alltför mycket att förlora på att ställa grannen till svars för kränkningar i hemlandet, och en del sympatiserar också med den förda politiken. Ungern med Orbán i spetsen knaprar rejält på EU:s förtroendekapital som humanitär stormakt och något måste göras för att stävja utvecklingen. Då spelar EU-parlamentet en viktig roll i att fortsätta ställa krav på fundamentala mänskliga rättigheter.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: