Nytt lagförslag hotar kvinnor och hbtq-personer i Guatemala

2018-09-13 | Christin Sandberg padlock

UTRIKES

Amnesty international och guatemalanska människorättsaktivister varnar för ett nytt lagförslag i Guatemala som de menar hotar tusentals kvinnor, flickor och hbtq-personers liv. Förslaget skulle bland annat innebära kriminalisering av missfall och endast information och undervisning om den heterosexuella kärnfamiljen tillåts i såväl offentliga som privata rum.

RELATERADE ARTIKLAR

2017-11-17 | Yassmín Barrios: Lagen måste vara till för alla på lika villkor

2016-07-15 | Urfolksaktivister kräver immateriella rättigheter

2016-02-27 | Militärer döms för systematiska våldtäkter som krigsstrategi

2014-12-19 | Hymn till folket i Guatemala

2014-10-09 | FN-expert: Rättsväsendets oberoende hotat i Guatemala

2014-06-13 | Ett alltför långt lidande

2014-06-13 | Våldet utövas inte i ett vakuum

2014-05-11 | Guatemalas krigsoffer firar delseger i väntan på rättvisa

2014-04-25 | Mayakvinnornas kamp är allas kamp

2011-08-19 | Vittnen dödshotas efter massakerdom i Guatemala

2011-08-05 | Banbrytande dom stoppar straffriheten i Guatemala

– Det är ett lagförslag som hotar detsamma som lagen utger sig för att vilja skydda: livet och familjen, sade Erika Guevara Rosas chef för Amnesty international i Latinamerika i ett uttalande på organisationens hemsida den 4 september 2018.

I lagförslaget finns ett initiativ om att kriminalisera spontana aborter, det vill säga missfall, genom införandet av fängelsestraff för kvinnor som har genomlidit en abort och straffa alla dem som försöker informera kring, främja eller underlätta aborter.

Detta, skriver Amnesty, riskerar att sätta kvinnors och flickors liv i fara liksom begränsa tillgången till vård.

Dagens abortlagstiftning i Guatemala tillåter endast abort om kvinnans eller den gravida flickans liv är hotat, vilket i sig är begränsande för den reproduktiva hälsan. Kriminalisering av abort och förbud att sprida information som rör frivilligt avbrytande av graviditet kränker kvinnors rättigheter, menar Amnesty.


Legaliserar diskriminering

I lagförslaget finns även en del som är direkt diskriminerande för hbtq-personer, eftersom den skulle innebära att samkönade äktenskap och registrerade partnerskap förbjuds. Dessutom föreslås en familjedefinition som är både exkluderande och diskriminerande.

Amnesty international varnar även för farliga formuleringar om att ”inte acceptera sexuell mångfald och genusideologi”, vilket de facto skulle legalisera ett diskriminerande beteende, och främja våldsanvändande, mot hbtq-personer.

Det ska enligt lagförslaget inte vara tillåtet att undervisa eller informera kring något annat än den heterosexuella kärnfamiljen i offentliga och privata rum.

Amnesty kräver att förslaget kallat ”Lag till skydd för livet och familjen” upphävs, eftersom det skulle skada tusentals kvinnors, barns och hbtq-personers rättigheter. Organisationen uppmanar även den guatemalanska staten att ge tillgång till fria och säkra aborter samt information.


Ökad förföljelse

Tisdagen den 3 september samlades ett par hundra personer framför kongressen i protester mot lagförslaget.

– Vi är här för att upplysa kongressledamöterna och presidenten om att lagen bryter mot kvinnors- och hbtq-personers rättigheter, sade Gabriela Dávila från organisationen Gente positiva (Positivt folk) till den latinamerikanska nättidningen Presentes utanför kongressen.

Dávila vittnade även om att polisen hade bett dem ta bort regnbågsflaggan från en synlig plats på en restaurang några dagar tidigare och helgen innan stängt ner ett hbtq-disko. ”Vi är oroade för den ökade förföljelsen”, sade Dávila i samma intervju.

År 2012 anmälde organisationen Positivt folk den guatemalanska staten till den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för att begå brott mot transpersoner.

Oro är också stor att all information rörande sexuella och reproduktiva rättigheter ska förbjudas i ett land som har en skyhög frekvens av tonårsflickor som blir gravida och där mödradödligheten är utbredd.

Guatemala är ett av världens mest ojämlika länder. Den extrema fattigdomen är utbredd och flickors, kvinnors och transpersoners ställning är mycket svag i samhället.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: