Jytte Guteland (S).

Inte bara rasism som förenar Europas högerextremister

2018-09-03 | Jytte Guteland padlock 1

EU-KRÖNIKAN/OPINION

”Den som vill eller kan acceptera att Sverigedemokraterna får inflytande över Sveriges framtid bör studera utvecklingen i de europeiska länder där deras systerpartier styr”, skriver Jytte Guteland, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, som i kampanjen #minkroppmittval tillsammans med Barnmorskeförbundet varnar för det hot SD utgör mot aborträtten.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Feministiskt perspektiv tillsammans med Malin Björk (V), Linnéa Engström (MP) och Soraya Post (Fi).

När demokratin urvattnas är det kvinnors rättigheter som ryker först. Det är inte enbart rasism som förenar Europas högerextremister, det är också en otroligt konservativ syn på kvinnans roll i samhället och ett förakt och motarbetande av hbtq-personers rättigheter.

De nationalistiska partierna i Europa har mycket gemensamt, det vill säga idén om den heterosexuella kärnfamiljen, kvinnan som ansvarig för familjen och reproduktionen samt en stark invandrarfientlighet.

Dessa partier påverkar redan situationen för kvinnor i Europa, framförallt när det gäller rätten till sexuell- och reproduktiv hälsa. Kvinnor drabbas alltså redan idag med förödande konsekvenser, då osäkra olagliga aborter är farliga för liv och hälsa. Givetvis stannar inte den kvinnofientliga agendan. Synsättet att kvinnor ska stanna hemma, stå vid spisen och stå ut präglar de högerextrema. Det präglar politiken när det gäller allt från arbetsmarknad och diskriminering till synen på rätten till barnomsorg.

Redan två år efter att Orban kom till makten i Ungern 2010 skrevs konstitutionen om. Nu står där att ”mänskligt liv ska skyddas från befruktningens ögonblick”. Året innan dess använde regeringen EU-medel till en kampanj mot abort.

I Polen fortsätter utvecklingen i en abortrestriktiv riktning. I januari 2018 avslog det polska parlamentet ett medborgarförslag om att lätta på landets strikta abortlagar. I stället går det sittande partiet Lag och rättvisa (PIS) vidare med ett förslag som syftar till att skärpa lagstiftningen och att det ska bli förbjudet att göra abort även vid allvarliga fosterskador. Vilket har resulterat i nya protester.

Är det då viktigt för oss i Sverige att ha koll på de nationalistiska partierna i Europa? Svaret är solklart ja! Värderingarna färdas numera snabbt över landsgränser. De högerextrema partierna är sammanflätade, får tidvis hjälp och finansiering av varandra. Sverigedemokraterna har ju exempelvis under sin historia fått finansiering av franska högerextrema Front national.

Om vi tittar på SD:s politik blir det också uppenbart att de är på god väg att närma sig sina europeiska systerpartier, också när det gäller området jämställdhet. Tre exempel på vad de vill:

  1. Begränsa kvinnors fria rätt till abort från den 18:e till den 12:e graviditetsveckan, dessutom vill de göra det möjligt för enskilda barnmorskor att vägra att utföra abort.

  2. Återinföra sambeskattningen, det system som rådde innan 1971 i Sverige då gifta par beskattades gemensamt.

  3. Ta bort ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen. Att ta bort de tre individuella månaderna skulle innebära att jämställdheten i föräldraskapet minskar.

Annika Hamrud som har skrivit boken Svensk, svenskare… Ett reportage om Sverigedemokraterna ser en tydlig likhet mellan Sverigedemokraternas politik och den som andra högerpopulistiska partierna i Europa driver. De nationalistiska partierna söker den plats som finns i respektive land. Ska man bygga upp en nation enligt nationalistisk modell så måste man definiera vad som är typiskt i varje land. Det kan se väldigt olika ut. Jämställdheten är en del av den svenska självbilden, vilket gör att Sverigedemokraterna anspelar på den, men kvinnorna är bortglömda i deras politik. Speciellt de kvinnor som inte är födda i Sverige.

Den som vill eller kan acceptera att Sverigedemokraterna får inflytande över Sveriges framtid bör studera utvecklingen i de europeiska länder där deras systerpartier styr, sedan handlar det bara om ren självbevarelsedrift.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20180904 - Maria Jara de Corina

Utmärk artikel som varenda kvinna i Sverige borde läsa!!!!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: