2016 mördades hyllade urfolksledaren Berta Cáceres för sitt motstånd mot vattenkraftsprojektet Agua Zarca.

#klimatenkät: Mördade miljörättsaktivister

2018-08-07 | Maja Qvarnström padlock

EKONOMI

207 miljörättsaktivister mördades 2017. Värst drabbas urfolken som försvarar sin mark, vatten och livsstil. Otaliga andra, runt om i hela världen, är hotade för att de vågar stå upp mot stora företag, paramilitära grupper och statligt maktutövande. Om detta handlar tredje och sista frågan i Feministiskt perspektivs klimatenkät.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-08-03 | #klimatenkät: Urfolksdeklarationen

2018-07-31 | #klimatenkät: Smutsiga investeringar


Beskriv med ett ord något som är det viktigaste i er miljöpolitik och som skiljer er från andra partier inför valet.


Klimatresultat


Klimaträttvisa


Förvaltarskap


Biologisk mångfald


Klimateffektivitet


Nu – klimatet kan inte vänta


OmställningSystemkritisk

Rekordmånga miljörättsaktivister har mördats de senaste åren och stämplas som motståndare till utveckling och nationers fiender när de motsätter sig storskalig exploatering med vådliga konsekvenser för natur och klimat. Vad bör Sverige göra för att motverka detta?


Centerpartiet:

Sverige ska vara en stark röst för mänskliga rättigheter i världen och stå på de utsattas sida. Det är viktigt att kränkningar mot mänskliga rättigheter tas upp när vi träffar ledare från länder där detta förekommer. Tyvärr ser vi runt om i världen att det blir allt svårare för många engagerade civilsamhällesorganisationer. Det är oacceptabelt. Vi måste stödja dessa organisationer och det är därför som Centerpartiet vill öka stödet till civilsamhällesorganisationer.


Feministiskt initiativ:

Sverige bör, med hänsyn till vad som går att göra utan att kränka ett lands suveränitet, utöva skarpa påtryckningar på de regeringar där förföljelse av miljöaktivister sker. Sverige bör också inför en lag med syfte att svenska företag ska kunna ställas till rätta i Sverige för handlingar som begåtts utomlands, samt genom nya ägardirektiv till AP-fonderna se till att investeringar inte sker i verksamheter där lokalbefolkningen är emot en storskalig etablering. Sverige borde även erbjuda asyl till aktivister som är förföljda på grund av deras kamp för miljön.


Kristdemokraterna:

Sverige ska i utrikespolitiken ha ett tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.


Liberalerna:

Alla former av våld och mord ska självklart bekämpas och beivras. Rättsstatens principer måste gälla alla. Här är det viktigt att Sverige driver på för mer demokrati, mer rättsstat och för mer respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta ska vara en central del av vårt utvecklingssamarbete och vår utrikespolitik.


Moderaterna:

”Moderaternas politik handlar om frihet och individens rättigheter såväl i de små som i de stora sammanhangen. För oss är det självklart att svensk utrikespolitik ska vara en tydlig röst för frihet och mänskliga rättigheter runtom i världen. Till dem hör naturligtvis rätten att protestera, kritisera och demonstrera. Det är helt oacceptabelt att miljörättsaktivister hotas, trakasseras, förföljs och mördas. Vi måste fortsätta stärka stödet till försvarare av opinionsfriheterna.


Miljöpartiet:

För Miljöpartiet är det en självklarhet att de mänskliga rättigheterna är likvärdiga för alla människor och därmed universella. Regeringen har under mandatperioden höjt ambitionerna för att motverka den negativa trenden med närmare 200 mördade miljörättsaktivister. Det återspeglas i en ny MR-skrivelse regeringen tagit fram och även av att stödet till demokrati och MR-frågor är den största budgetposten i Sida:s arbete – vi satsar 5,6 miljarder varje år på detta – ofta i form av stöd till NGO:s som arbetar med dessa frågor. Regeringen har också tillsatt en MR-ambassadör med övergripande ansvar för genomförandet av den höjda ambitionen.


Socialdemokraterna:

Genom att fortsätta bedriva en aktiv utrikespolitik där vi inte blundar för övergrepp som sker av regimer världen över samtidigt som vi jobbar för att uppnå FN:s 17 globala mål och Agenda 2030 både i Sverige och internationellt. Genom utvecklingssamarbeten kan vi i Sverige dela med oss av våra erfarenheter och visa vägen för andra. Målen kan bara uppnås om alla länder tar dessa på allvar och arbetar för att genomföra dem.


Vänsterpartiet:

Vi vill att Sverige ska agera inom ramen för EU och FN, lyfta dessa viktiga frågor och driva på för att förövarna ställs inför rätta samt att skyddet stärks för människo- och miljörättsaktivisterna. Vi anser även att Sverige ska stärka sitt stöd till det civila samhället i de länder som dessa mord är särskilt förekommande och verka för att våldet mot det civila samhället upphör. Samtidigt kommer multinationella bolags makt att minska, vilket är precis vad vi vill, genom att vi successivt divesterar våra innehav från fossilindustrin.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: