Manifestation mot deportationer i paraden.

Ny EU-asylpolitik drabbar hbtq-asylsökande

2018-08-07 | Sholeh Irani padlock

UTRIKES

Asyljurist Alexandra Politidis Palm varnar för förslagen i EU:s nya gemensamma asylpolitik som kan drabba hbtq-asylsökande. Politidis Palm pratade på RFSL:s-asylforum under Europride 2018.

EUROPRIDE2018: Negativ utveckling för hbtqi-rättigheter i många länder

Det handlar om gemensamma europeiska asylsystemet CEAS och de förslagna förändringar som är under förhandling. År 2016 lade EU-kommissionen fram ändringsförslag i asylsystemet. Förhandlingar pågår med EU-parlamentet och ministerrådet. Slutgiltigt beslut tas av Europaparlamentet tillsammans med EU-ländernas regeringar i ministerrådet. Förordningarna är överstatliga och tvingande. Syftet är att den nya gemensamma asylpolitiken ska ge en mer likartad behandling av asylsökande i alla EU-länder.

På Asylforum under Europride berättade Newcomers Youths asyljurist Alexandra Politidis Palm, att CEAS-förhandlingarna pågår bakom stängda dörrar och därmed är det svårt att få information om detaljerna. Politidis Palm nämnde bland annat att det är svårt att följa exakt vad Sverige har sagt ja till.

– Det handlar om rådande förslag på ett nytt asylsystem inom EU. Förhandlingarna sker mellan parlamentet, EU-rådet och kommissionen. De försöker komma överens om frågorna, men motsättningarna är stora mellan medlemsstaterna.


Vad innebär implementeringen av förslagen som ska förändra asylpolitiken i EU?

– De betyder en del viktiga förändringar. Det främsta förslaget som drabbar just hbtq-flyktingar, kommer antagligen bli dispositivt, vilket betyder att medlemsstaterna inte är tvingade att tillämpa bestämmelsen. Men om man höjer perspektivet är konsekvenserna väldigt allvarliga. Förändringarna rör bland annat ”sur place”-skäl (asylskälen på plats), det vill säga nya skäl som uppstår i landet där en sökt asyl. De skälen kommer inte vara nödvändigt för medlemsstaterna att beakta, enligt de nya förslagen.

Internationellt skyddsbehov ”sur place”, artikel 5 (3), innebär enligt Flyktinggruppernas riksråd, Farr att en sökande vid efterföljande ansökan ”normalt inte beviljas flyktingstatus eller status som subsidiärt skyddsbehövande om risken för förföljelse eller allvarlig skada grundar sig på omständigheter som sökanden genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet.” Enligt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, riskerar den föreslagna bestämmelsen att beröva asylsökande individer sina grundläggande rättigheter och står i strid med internationell flyktingrätt. Det är därför Rådgivningsbyrån kräver att artikel 5(3) stryks ur förslaget.


Innebär det att en som vågar komma ut som hbtqi under asylprocessen kan utvisas?

– Ja, i grund och botten får personen ”skylla sig själv”. Det är ett stort problem, rent moraliskt, att lägga skulden på individen men också strunta i grundläggande asylrätt, ingen människa oavsett hur skälen uppkommit får sändas till ett land där den riskerar förföljelse, svarar Alexandra Politidis Palm.


Vad gör RFSL Ungdom och Newcomers Youth, för att påverka de nya EU-lagarna?

– Regeringen förhandlar och sedan finns det politiker från alla politiska partier som sitter i EU-parlamentet och deltar i förhandlingarna. Vi som organisation lyfter frågan i våra nätverk, möter även representanter från regeringen i Sverige, även berörda myndigheter som Migrationsverket och försöker uppmärksamma frågan. Just nu är det viktigt att informationen om dessa stora eventuella förändringar kommer ut till allmänheten.


Gränsen flyttas

En annan aspekt av den nya gemensamma asylpolitiken handlar om EU:s fortsatta försök att stärka den yttre gränskontrollen genom att utöka samarbetet med Turkiet och länder i Afrika, som Libyen, så att färre människor ska kunna ta sig fram till Europas faktiska gränser.

– Det handlar om fortet EU med Medelhavet som vallgrav och gräns, sade asyljuristen Politidis Palm på Newcomers seminarium på Pride House.

– Varför är gränsen så viktig? Om människor tar sig till EU:s gränser är staterna skyldiga att utreda asylansökan. Därför försöker EU nu att flytta gränserna och med detta flytta problemen utanför EU.

De förändringar som händer på EU-nivå påverkar den politiska diskursen i EU-länderna, anser Politidis Palm. Det får konsekvenser i den pågående valrörelsen:

– Alla stora partier är nu överens om att Sverige ska ha en striktare asylpolitik. Migrationsfrågan är fortfarande en väldig viktig och avgörande fråga.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: