Nej till fortsatt kolonial exploatering av Sápmi

2018-08-03 | Carmen Blanco Valer , Stefan Mikaelsson padlock

OPINION

Feministiskt initiativ anser att Sverige bör följa FN-kommitténs rekommendationer så att vare sig gruvor eller andra utvinningsindustrier eller annan omfattande verksamhet etableras i Sápmi utan samefolkets samtycke. Det skriver Stefan Mikaelsson och Carmen Blanco Valer, riksdagskandidater för Fi.

Stefan Mikaelsson är riksdagskandidat för Feministiskt initiativ (Fi) och tidigare ordförande för sametinget.

Carmen Blanco Valer är antirasistisk talesperson och riksdagskandidat för Fi.

Gruvbolag spränger bort urfolks marker utan respekt för mänskliga rättigheter eller natur, såväl i Sápmi som på andra platser världen över. En ny studie från Stockholms universitet bekräftar nu bilden av en gruvindustri som inte bryr sig om samers rättigheter. Enligt en del toppchefer inom svensk gruvindustri är respekt för samernas mänskliga rättigheter irrelevant i Sveriges fall eftersom det enligt dem aldrig skedde en kolonisering.

Förutom denna märkliga tolkning av kolonisering, relativiserar gruvbolagens chefer samernas situation genom att jämföra med situationen för urfolk i andra länder. Därmed väljer de medvetet att bryta mot folkrätten uttryckt ibland annat FN:s Urfolksdeklaration som Sverige ställde sig bakom redan 2007.

Frågan som besvärar storföretag med pågående verksamhet eller planerad etablering i Sápmi är urfolkens rätt till ett fritt informerat förhandssamtycke. Detta betyder att urfolk måste tillfrågas om samtycke ifall stat eller näringsliv planerar någon som helst verksamhet på urfolkens områden. De får inte utsättas för påtryckningar och måste först ha fått ordentligt med information. Denna rättighet nämns i flera av artiklarna i FN:s Urfolksdeklaration.

Av rapporten att döma är gruvföretagschefers kunskap om urfolksrätt mycket bristfällig, något som leder till att de systematiskt bryter mot den. Tyvärr är de inte ensamma om denna okunskap – även svenska statens representanter på nationell och lokal nivå är okunniga kring urfolksrätt. Detta har fått FN-kommittén mot rasdiskriminering, CERD, att under sin senaste granskning av Sverige i maj komma fram till att den nuvarande lagstiftning som berör samerna inte räcker till för att garantera samefolkets insyn och möjligheter att påverka frågor som berör dem.

Denna granskning av svenska statens verkställande av konventionen om rasdiskriminering mynnade ut i flera rekommendationer varav den första rekommendationen lydde ungefär så här (översatt från engelska): ”Sverige ska vidta åtgärder för att befästa rätten till fritt informerat förhandssamtycke i enlighet med internationell standard.”.

Feministiskt initiativ anser att Sverige bör följa FN-kommitténs rekommendationer så att vare sig gruvor eller andra utvinningsindustrier eller annan omfattande verksamhet etableras i Sápmi utan samefolkets samtycke.

Feministiskt initiativ anser att Sverige måste ta sitt ansvar och stoppa kolonialism även i dess nya skepnader.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: