Battersea Power Station är ett numera nedlagt kolkraftverk i London.

#klimatenkät: Smutsiga investeringar

2018-07-31 | Maja Qvarnström padlock

EKONOMI

13 miljarder kronor av allmänna pensionspengar. Så mycket investerar Sverige via AP-fonderna i hälften av världens smutsigaste företag. Första frågan i Feministiskt perspektivs klimatenkät handlar om dessa pengar, som – om de investerades annorlunda – skulle kunna göra skillnad för klimatet.

RELATERADE ARTIKLAR:

2018-08-07 | #klimatenkät: Mördade miljörättsaktivister

2018-08-03 #klimatenkät: Urfolksdeklarationen


Beskriv med ett ord något som är det viktigaste i er miljöpolitik och som skiljer er från andra partier inför valet.


Klimatresultat


Klimaträttvisa


Förvaltarskap


Biologisk mångfald


Klimateffektivitet


Nu – klimatet kan inte vänta


OmställningSystemkritisk

Hur ser ni på AP-fonderna? I nuläget investeras allmänna pensionspengar i några av de smutsigaste företagen som finns, såväl ur klimatsynpunkt som när det kommer till mänskliga rättigheter. Vad vill ni göra åt detta?


Centerpartiet:

Det svenska pensionskapitalet ska klimatsäkras genom en långsiktigt hållbar förvaltning. Även andra placerare, offentliga och privata bör sträva efter att klimatsäkra sitt kapital. Pengar ska inte heller investeras i företag som bryter mot mänskliga rättigheter. Att certifieringar och hållbarhetsmärkningar är tydliga och korrekta är viktigt så man som enskild kan fatta hållbara beslut om till exempel sin pension eller sparande.


Feministiskt initiativ:

Fi verkar för att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringar alltid ska ske med respekt för miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Vi vill att befintliga investeringar i fossila bolag ska avyttras senast år 2020 som ett led i att nå uppsatta klimatmål. En avyttring är också en nödvändighet för att undvika att våra gemensamma pensionspengar tappar i värde, vilket bör ske då fossilt kol, olja och gas ska lämnas i marken till förmån för en hållbar utveckling.


Kristdemokraterna:

Vi vill ha skärpta placeringsregler för AP-fondernas gröna profil i investeringar, vilket kan driva på övriga finanssektorn. Naturligtvis måste de också ta hänsyn till mänskliga rättigheter, vilket är en del av det skärpta uppdrag som lagts fram av pensionsgruppen, där Kristdemokraterna ingår, och nu finns som en proposition. När detta väl är på plats är det centralt att efterlevnaden följs upp löpande.


Liberalerna:

Vi vill att den som smutsar ner ska betala mer. Det ökar incitamenten för klimatsmartare investeringar. Det är rimligt att AP-fonderna också har ett fokus på hållbarhetsfrågor och även ser till investeringars klimatpåverkan men även frågor om mänskliga rättigheter.


Moderaterna:

De sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen, däribland Moderaterna, är överens om att det i lag ska skrivas in att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Det är sedan upp till fonderna hur detta ska genomföras.


Miljöpartiet:

I vårt valmanifest slår vi tydligt fast att vi vill fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion. I den nya AP-fondslagstiftningen som regeringen tagit fram kommer dessutom AP-fonderna för första gången få lagkrav på sig att förvalta hållbart och vara förenliga med de internationella konventioner och avtal som Sverige förbundit sig till. Det inkluderar Parisavtalet. Likaså har hållbarhetskrav nu införts på premiepensionssystemet. Dessa ändringar hade inte blivit möjliga om inte MP drivit på. Vi vill dock fortsätta och ställa starkare krav framöver.


Socialdemokraterna:

AP-fondernas investeringar ska ske i enlighet med Sveriges internationella åtaganden rörande mänskliga rättigheter, miljö och klimat. I propositionen om ändrade regler för första till fjärde AP-fonden förtydligas fondernas uppdrag om att ta fram strategier för att säkra en ansvarsfull förvaltning. Det är viktigt att man fortsätter följa upp fondernas arbete med hållbarhets- och sociala frågor i den årliga redovisningen för att sådana aspekter ska vara en självklar del vid förvaltningen.


Vänsterpartiet:

Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar. AP-fonderna måste upphöra med fossila placeringar och respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Detta är något som vi lyft i riksdagen samt har med i vår valplattform.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: