Fr v: Kukkamariia Valtola Sjöberg, Kristian Ek och Rejn Karlgren (MP).

Vi viker aldrig från allas lika rätt

2018-07-25 | Kukkamariia Valtola Sjöberg , Kristian Ek , Rejn Karlgren padlock

OPINION

”Nazister hotar det samhälle vi lever i, liksom de hotar, hatar och trakasserar oss som inte är som de vill. Men ju mer de hotar, desto fler blir vi som höjer vår röst för det öppna samhället där var och en får vara den hen är”, skriver tre företrädare för Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté inför Europride.

Kukkamariia Valtola Sjöberg är sammankallande och Kristian Ek och Rejn Karlgren ledamöter i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté.

Vi ser hur nazister vill ta mer plats. Vi ser hur de utmanar vårt samhälle och ett Sverige där vi har rätt att älska vem vi vill. Vi hör hatiska ord, samtidigt som ord om kärlek och allas lika rätt ibland inte uttalas av rädsla för den egna säkerheten. Detta hände bland annat när RFSL Ungdom ställde in sin närvaro i Almedalen efter att nazister fått tillstånd att manifestera i området. För hbtq-rörelsen har attacker, hot och våld alltid varit närvarande, så rädslan är befogad.

I Almedalen svarade det öppna samhället med att rekordmånga slöt upp i Mångfaldsparaden. Men utmaningarna kvarstår. Snart inleds Europride och nu – kanske mer än någonsin – behöver vi stå upp för allas lika rättigheter, värde och demokratin!

Att kunna uttrycka sig och vara som en är, är inte självklart överallt i världen. Den senaste tiden har det också blivit tydligt för flera att det finns grupper och organisationer som arbetar mot allas lika rätt även här i Sverige. Dessa gör skillnad på oss, bland annat baserat på vår sexuella läggning, vårt kön och om vi har könsöverskridande identitet eller uttryck. De gör också skillnad på oss beroende på sådant som vår etniska tillhörighet, tro och funktionsförmåga.

Att vi har mångfald och frihet är grunden i det samhälle Miljöpartiet vill ha och arbetar för. Miljöpartiet vill att alla människor ska ha lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Föräldraförsäkringen bör anpassas så att den passar alla familjer, oavsett om barn växer upp med en, två eller flera vuxna. Vi vill anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral samtidigt som rättigheterna för stjärnfamiljer stärks.

Nazister hotar det samhälle vi lever i, liksom de hotar, hatar och trakasserar oss som inte är som de vill. Men ju mer de hotar, desto fler blir vi som höjer vår röst för det öppna samhället där var och en får vara den hen är. Genom sina trakasserier sätter de ljuset på hur viktigt det är att stå upp för lika rättigheter. För det samhälle de vill ha vill vi inte ha för någon.

På Europride får vi återigen tillfälle att stå upp för alla människors rätt och frihet att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Och visa att vi aldrig viker från det.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: